Kontakt DDHF

Foreningens postadresse:

Dansk Datahistorisk Forening (DDHF)
c/o Finn Verner Nielsen
Christian Winthers Vej 4B, 2.th
1860 Frederiksberg C

E-mail adresse:

Foreningens e-mail adresse er: info@datamuseum.dk

Besøgsadresse:

Forenings- og  Frivilligcenter
TAPETEN
Magleparken 5
2750 Ballerup


View Larger Map

Møder

Medlemsaftener normalt torsdage kl. 19.00 på “Tapeten”.

Ring eller email info@datamuseum.dk evt. for nærmere aftale.

Adresseændring

Adresseændring (også ændret e-mail):  kontakt sekretær Poul Testmann
E-mail: pt@datamuseum.dk