Fornyelse af medlemsskab 2004

Til medlemmerne i Dansk Datahistorisk Forening

Vi er nu kommet godt ind i det nye år 2004 og det betyder, jf. foreningens vedtægter, også betaling af årskontingent.

Vi fremsender en af de nærmeste dage et girokort med posten og vi skal bede dig indbetale kontingentet for 2004, der er uændret kr. 200,- , senest den 1. marts.

Vi håber du fortsat vil være medlem af DDHF og med dit medlemskab bidrage til at vi kan arbejde for opfyldelsen af foreningens primære målsætning om at sikre den danske datahistorie.

Skulle du imidlertid ikke have lyst til at være medlem længere, skal vi bede dig om at meddele os det skriftligt/e-mail.

Kontingent indbetalt af nye medlemmer i 2. halvår 2003 gælder også som kontingent for 2004.

Med venlig hilsen

Dansk Datahistorisk Forening
21. januar 2004