DASK Fødselsdag hos Microsoft

Den årlige, tilbagevendende tradition, DASK´s fødselsdag blev afholdt hos Microsoft i Vedbæk. Lokalerne blev stillet gratis til rådighed og samtidig sørgede Microsoft for drikkevarer og snaks. Vores kontaktperson, Cindy Petersen havde sørget for, at alt forløb som det skulle. Vi havde to talere. Vores protektor, Charles Simonyi holdt et fantastisk foredrag – temaet: The Rosetta Code of the Gier-Algol Compiler Program. Microsofts mand, Michael Nielsen fulgte op med sit indlæg Fra Navision til Microsoft. Spørgelysten var stor. Efter mødet var der hyggeligt samvær. Mellem 80 og 100 deltog i arrangementet, så lokalerne var fyldt til bristepunktet. Se Knud Viufs og Henning Isakssons billeder.

DASKs fødselsdag, 13-Feb-2004

Hvert år vil vi prøve at fejre DASKs fødselsdag, den 13. februar.

Vi håber, at vi 13-Feb-2008 kan fejre 50-årsdagen for DASKs indvielse i nye, ikke-virtuelle lokaler med fungerende maskiner!

I 2004 fejres fødselsdagen ved et arrangement:

Fredag den 13. februar 2004 kl. 19.00

på adressen: Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Det er hos Microsoft Business Solutions ApS, der velvilligt sponsorerer mødet.

Foreningens protektor CHARLES SIMONYI vil være aftenens hovedtaler, titlen på foredraget er: “The Rosetta code: archeology of the Gier-Algol compiler program”.

Læs freelancejournalist Claus Thorhauges interview med Charles på http://www.datamuseum.dk/site_dk/rc/csprosa/simonyi.htm

Aftenens andet indlæg holdes af MICHAEL NIELSEN, Product Unit Manager hos Microsoft Business Solutions ApS. Titlen er: Fra Navision til Microsoft.

Efter foredragene er der hyggeligt samvær med diverse forfriskninger.

Der er adgang for medlemmer med ledsager(e). Indmeldelse i Dansk Datahistorisk Forening vil kunne ske på mødet.

Af pladshensyn vil tilmelding med antal deltagere være nødvendigt og vi må forbeholde os at benytte først til mølle-princippet, hvis det bliver nødvendigt.

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 10. februar 2004 og kan ske til info@datamuseum.dk eller til et bestyrelsesmedlem via e-mail eller telefonisk.

På hjerteligt gensyn

Bestyrelsen i DDHF