Markering af 60 året for DASK den 13.februar 2018

Markering af 60-året for DASK – Danmarks første computer

Tirsdag den 13.februar 2018 kl. 19.00 på

Danmarks Tekniske Museum, Fabriksvej 25, 3000 Helsingør

Den 13.februar 1958 blev DASK officielt overdraget fra Forsvarsministeriet til ATV instituttet Regnecentralen. Det markerede vi på 60-års dagen med et arrangement i den ny udstilling Smartphonemania på Danmarks Tekniske Museum, hvor det centrale kabinet fra DASK indtager en fremtrædende placering i udstillingen. Der var to indlæg omhandlende anvendelsen af maskinen:

Hans Jacob Aastrup – “maskinpasser” på DASK – fortalte om sine oplevelser med DASK og viste oversigter over, hvad DASK blev brugt til. Aastrup programmerede selv DASK og hjalp folk med at køre deres programmer. Se Aastrup’s slides her.

Trine Laier – dansk spiludvikler – viste sit prisbelønnede computerspil Cosmic Top Secret og fortalte om, hvordan det blev til. Spillet handler om den kvindelige Agent T, der er på jagt efter svar på, hvad hendes forældre egentlig lavede i FE under den kolde krig, og hvad de brugte DASK til!

Efter de 2 indlæg var der socialt samvær og en forfriskning samt mulighed for at se udstillingen Smartphonemania. I udstillingens filmrum blev der vist film med DASK.

 

DASK’s fødselsdag 13.februar 2014 hos IBM – 50 året for IBM System/360 arkitekturen

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening 

Torsdag den 13.februar 2014 kl. 19.00 – ca. 22.00

Sted: IBM Danmark, Nymøllevej 91, 2800 Kgs. Lyngby

 

”Mainframen fra System/360 til nu – de første 50 år…” ved Svend Erik Bach, IBM Distinguished Engineer

Slides

Præsentationen gennemgår og illustrerer mainframens udvikling fra 1964 til i dag – ved at udvælge og dykke ned i nogle områder og udfordringer, som indlægsholderen har gennemlevet sammen med mainframen i denne periode.  

IBM annoncerede den moderne mainframe S/360 den 7.april 1964. Der var tale om afgørende nytænkning eller “innovation” på en række områder. Det mest væsentlige var definitionen af en komplet, sammenhængende og “udvidbar” arkitektur. Det vil sige, man opsatte regler for et fælles instruktionssæt, “addressing” skema og I/O struktur for alle systemer, hvad enten de var “små” eller “store” og hvad enten de var “nuværende” eller “fremtidige” systemer. Arkitekturen sikrede binær “upwards og downwards” kompatibilitet for programmer, som “kørte” på systemer som fulgte denne arkitektur uanset, hvor systemelementerne blev udviklet, hvem der udviklede systemerne, hvilken teknologi der blev anvendt etc. Sagt anderledes, man adskilte funktioner og funktionelle grænseflader fra implementering.

Det betød, at man fra 1964 til nu konstant har været i stand til at udnytte ny teknologi, når den var økonomisk og teknisk relevant. Mainframen har derfor gennemgået en lang række teknologiske og funktionsmæssige udviklinger siden 1964, og arkitekturen er også blevet udvidet i en lang række mindre og nogle få store trin. Den moderne mainframe kan naturligvis stadig køre de programmer og løsninger, som er udviklet siden 1964. Men den understøtter samtidig alle moderne applikationer. IBM har desuden integreret mainframens arkitektur med UNIX, Linux, x/86 og andre arkitekturer og applikationstekno-logier i en hybrid og fuldt virtualiseret systemstruktur.

… Pause med forfriskning … 

“IBM Mainframe anno 2014” ved Henrik Thorsen, teknisk direktør i IBM Danmark

Givet den hastige udvikling som IT og IBM’s mainframe har gennemlevet siden introduktionen af System/360 i 1964 vil Henrik positionere IBM’s nuværende mainframe mod andre server systemer og fokusere på dens dyder såsom høj tilgængelighed, sikkerhed, kompatibilitet og ydelse. Myten om dens død er stærkt overdrevet, idet den har opnået at blive den største inden for store server systemer målt på både ydelse og udbredelse.

  

Efter ovenstående indlæg er der rundvisning i grupper i IBM’s Client center/serverrum, hvor udstillingen kan beses. Peter Lange vil fortælle om udstillingen og Per Rosenquist fortæller om serverne.   

______________________________________

 

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding med navne på deltagere til pt@datamuseum.dk er nødvendig senest torsdag den 6.februar. Husk at oplyse navne – der skal fremstilles gæstekort i forvejen.

  

Vel mødt,

Dansk Datahistorisk Forening

 

 

Invitation til arrangement på Post og Tele Museum d. 13. februar 2013

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

 

Onsdag den 13.februar 2013  kl. 19.00 – ca. 22.30

Sted: Post og Tele Museum, Købmagergade 37, 1150 København K

3 danske computerspil
fra de sidste 50 år

 

I år fejrer vi DASK’s 55 års fødselsdag ved et arrangement på Post og Tele Museum i Købmagergade med indlæg om 3 danske computerspil fra de sidste 50 år. Efterfølgende vil der være mulighed for at se nærmere på den særudstilling, som foreningen har lavet sammen med museet. De 3 indlæg er ved: 

Søren Lauesen – om Regnecentralen og Piet Hein’s NIMBI spil:
NIMBI Præsentation

Ivan Sølvason – om Silver Rock og OsWald og HUGO spillene
OsWALD og Hugo præsentation

Lasse Jacob Middelbo Outzen – om Press Play og ”Max & the Magic Marker”
MaxPresentation

Vi har valgt ovenstående computerspil til at illustrere udstillingens tema, som handler om kommunikation med computeren gennem 50 år – i 60’erne, i 80’erne og i 00’erne.

Der vil være mulighed for selv at prøve spillene i udstillingens 3 rum på 4.sal. NIMBI spillet dog ikke på en kørende GIER maskine, men med det originale program afviklet på Mogens Kjær’s simulator og med en kopi af den originale spilkonsol!

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager.

NB!  Deltagerantallet er begrænset til 75 personer. Først til mølle tilmelding til pt@datamuseum.dk er nødvendig senest  6.februar 2013.

Med venlig hilsen,

Dansk Datahistorisk Forening

 

 

DASKs fødselsdag 2012

I år har vi valgt at flytte det traditionsrige arrangement i februar til mandag den 20.februar, hvor emnet bliver “IBM i Danmark gennem 100år” – se invitation hér.

Arrangementet foregår hos IBM i Lundtofte på Nymøllevej 91 med start kl. 19.30. Ud over de annoncerede indlæg regner vi med, at der vil være mulighed for at se et antal IBM effekter af historisk interesse.

Links til Sørens og Prebens præsentationer.

DASK’s fødselsdag 2011

Foreningen fejrer DASK’s fødselsdag med et arrangement om Norsk Data.

Søndag den 13.februar 2011 kl. 14.00 – ca. 16.30

Sted: Tapeten, Magleparken 3-5, 2750 Ballerup

Norsk Data

Norsk Data’s grundlæggelse, fantastiske vækst og hurtige nedtur

ved

Tor Olav Steine, tidligere Vice President, Business Development

Norsk Data var et bemærkelsesværdigt firma som i løbet af blot 20 år fra 1967 gik fra at være glimt i øjnene på nogle computer entusiaster til at blive nummer 2 i markedsværdi på Oslo’s aktiebørs. Herefter kollapsede firmaet inden for nogle få år uden åbenlys grund. Hvordan blev denne kolossale success mulig og hvorfor brød det hele sammen igen?

Slides fra foredrag.

Norsk Data i Danmark

Villy S Rasmussen, tidligere marketingansvarlig i Norsk Data, Danmark

Villy Rasmussen vil fortælle om Norsk Data i Danmark i gennem årene frem til lukningen i 1992. Blandt andet om hvordan det var, at være et dansk datterselskab i en stor norsk virksomhed med tilhørende udfordringer og fordele samt om konkurrencesituationen med de lokale danske edb-virksomheder.

Slides fra foredrag.

Claus M Andersen, tidligere produkt- og marketingchef i Norsk Data, Danmark

Claus Andersen vil fortælle om Norsk Data teknologi, software som hardware, samt om to kundecases – den ene tabt (Folketinget) – den anden vundet (Kirkeministeriet).

Slide fra foredrag.

 


 

Det er interessant, om der kan trækkes paralleller mellem Norsk Data’s historie og tilsvarende danske virksomheders historie. Der vil blive mulighed for at drøfte dette med indlægsholderne på mødet.

For medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding til pt@datamuseum.dk nødvendig senest 6.februar.

NB: De næste medlemsarrangementer i 2011 er:

 • 30.marts kl. 19.00: “Bevaring af den danske digitale kulturarv” bl.a. med indlæg fra Det Kongelige Bibliotek og Mads Østerby
 • 14.april kl. 19.30: “Generalforsamling 2011” på Tapeten

Med venlig hilsen

Dansk Datahistorisk Forening

Invitation til DASK’s fødselsdag 2010

DASK’s fødselsdag 2010 afholdes i år

Lørdag den 13. februar kl. 14.00 – ca. kl. 17

Sted: IT Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 Kbhvn. S

 


 

ALGOL 60

For 50 år siden – i januar 1960 – blev programmeringssproget ALGOL diskuteret og finpudset på et internationalt møde med 13 deltagere fra Danmark, England, Frankrig, Holland, Schweiz, Tyskland og USA. Peter Naur færdigredigerede rapporten ALGOL 60, udgivet af Regnecentralen Februar 1960. Mødet 13. februar i år er derfor helliget ALGOL 60 med foredrag af den hollandske historiker Huub de Beer (på engelsk) og Peter Naur (på dansk).

 1. IT Universitetet præsenterer sig selv
 2. Huub de Beer:ALGOL 60: the Death of a Programming Language and the Birth of a Science.

  ALGOL 60 is almost forgotten, it now is one of many dead programming languages. Once, however, ALGOL 60 was the lingua franca of computer science. And it was more than just another programming language like FORTRAN or COBOL. The development of ALGOL 60 and its successor became an international vessel for discussions about programming languages, translator writing, programming, and more. The ALGOL effort acted as a catalyst in bringing about computer science as an independent scientific field with its own agenda, theory and tools.

 3. Pause med forfriskninger
 4. Peter Naur:Beskrivelse: Videnskabelighedens kerne
  50 år: Fra ALGOL 60 til det mentale liv

  Med udgangspunkt i mit arbejde med ALGOL 60 vil jeg fortælle om mine bidrag til nogle af de emner om programmering, der især blev diskuteret i perioden 1960-90. Mit syn på disse emner vil jeg diskutere i lyset af en bredere sammenhæng med menneskelig tanke og forståelse.

 5. Afslutning

Arrangementet er for foreningens medlemmer med evt. ledsager(e). Tilmelding er ikke nødvendig.

Vel mødt den 13. februar

Bestyrelsen

Referat fra DASKs fødselsdag

Den 13. februar 2008 var det nøjagtig 50 år siden DASK blev officielt indviet, og i den anledning holdt foreningen et møde på historisk grund på toppen af Valby Bakke. Til den mere formelle del af festen fik vi lov at benytte Carlsberg Forskningscenters auditorium i en bygning, der ligger næsten på Bjerregårdsvej 5, hvor DASK stod.. Efter nogle foredrag gik de 150 deltagere tværs over Gamle Carlsberg Vej til Husbryggeriet Jacobsen til en hyggestund med spisning, øl-bar og lidt mere underholdning.

Finn Verner Nielsen indledte mødet med bl.a. at vise et par TV-klip fra indvielsen i 1958, hvor man ser Jørn Jensen demonstrere kørsel af et DASK-program. Ingemar Dahlstrand fra Lunds Universitet underholdt med minder om samarbejdet mellem edb-pionererne i Sverige og Danmark, der både omfattede materiel- og programmel-udvikling. Jakob Krarup, DIKU, fortalte om, hvordan han som studerende blev ansat på Regnecentralen allerede i 1958 og hurtigt blev grebet af operationsanalyse under Aage Melbyes ægide. Endelig berettede Peter Naur om, hvordan han som purung astronom udførte omfattende beregninger på Edsac i Cambridge og hvordan hans erfaringer derfra bidrog til udviklingen omkring DASK.

Festen i Husbryggeriet begyndte med et musikstykke med tilknytning til edb. I 1980 bad fire musikalske dataloger komponisten Svend S. Schultz om at skrive et stykke over temaet E-D-B. Det blev til en lille rondo for to fløjter, cello og klaver. Rondo over E-D-B blev spillet af Peter Naur, Nils Andersen, Aage Melbye og Christian Gram. Senere fremlagde Finn Verner Nielsen visionen om det kommende datamuseum, hvor foreningen med professionel arkitekthjælp har fået lavet et prospekt, der skal bruges ved fund-raising for museet. Foreningen modtog flere gaver, bl.a. en check fra Ballerups borgmester, og professor Niels I. Meyer overrakte en af de allerførste transistorer produceret i Danmark.

På mødet blev der fotograferet livligt, se Poul-Henning Kamps og Erik Trudsø Jespersens billeder fra den 13. februar.

DASK fødselsdag 2008

Den 13. februar 1958 blev DASK officielt indviet på Regnecentralens daværende adresse Bjerregaardsvej 5 i Valby.

Dansk Datahistorisk Forening fejrer DASKs 50 års fødselsdag og inviterer hermed foreningens medlemmer til fødselsdagsarrangementet som afholdes præcis på den historiske adresse

Onsdag den 13. februar 2008

Kl. 16.00 – 20.00

Dagen indledes med to indlæg der holdes i auditoriet på Carlsberg Forskningscenter, der ligger på åstedet på Bjerregaardsvej 5. Indgang er dog fra Gamle Carlsberg Vej 10. Efter disse indlæg forlægges resten af arrangementet til Husbryggeriet Jacobsen i Carlsbergs besøgscenter på Gamle Carlsberg Vej 11, hvor der vil blive serveret et måltid med det flydende fra Husbryggeriet Jacobsens haner.

Programmet ser således ud:

 • Ingemar Dahlstrand, Lunds Univ.: Svensk-dansk samarbejde før Øresundsbron
  Løst og fast om samarbejdet mellem svenske og danske edb-pionerer i 50’erne og 60’erne om både materiel- og programmeludvikling, bl.a. af Algol-oversættere.
 • Jakob Krarup, DIKU: Fra den nye verden
  DASK var en realitet, officielt fra denne dato for 50 år siden. Hvad mon denne nyskabelse kunne bruges til? Der berettes lidt om egne erfaringer fra perioden 1958-64, siden prist som Regnecentralens gyldne år, og for mit vedkommende et uvurderligt springbræt til det videre forløb
 • Finn Verner Nielsen, DDHF: Museumsplanerne
 • “Rondo over E-D-B” af Svend S. Schultz: spilles af Peter Naur, Nils Andersen, Aage Melbye og Christian Gram

Desuden vil Peter Naur fortælle lidt om hvordan han blev edb-mand.

Mødested: Gamle Carlsberg Vej 10

Parkering: På Gamle Carlsberg Vej (ved besøgscenteret)

Offentlig transport: Buslinierne 18 og 26 på Valby Langgade, stoppested Bjerregaardsvej

Tilmelding til arrangementet nødvendig og senest den 3. februar

Ordinært medlemskab giver ret til at medtage en gæst

Tilmelding med antal på mail til testmann@ddf.dk eller på anden vis til bestyrelsen.

PÅ GENSYN DEN 13. FEBRUAR 2008

Bestyrelsen