DASK’s fødselsdag 2011

Foreningen fejrer DASK’s fødselsdag med et arrangement om Norsk Data.

Søndag den 13.februar 2011 kl. 14.00 – ca. 16.30

Sted: Tapeten, Magleparken 3-5, 2750 Ballerup

Norsk Data

Norsk Data’s grundlæggelse, fantastiske vækst og hurtige nedtur

ved

Tor Olav Steine, tidligere Vice President, Business Development

Norsk Data var et bemærkelsesværdigt firma som i løbet af blot 20 år fra 1967 gik fra at være glimt i øjnene på nogle computer entusiaster til at blive nummer 2 i markedsværdi på Oslo’s aktiebørs. Herefter kollapsede firmaet inden for nogle få år uden åbenlys grund. Hvordan blev denne kolossale success mulig og hvorfor brød det hele sammen igen?

Slides fra foredrag.

Norsk Data i Danmark

Villy S Rasmussen, tidligere marketingansvarlig i Norsk Data, Danmark

Villy Rasmussen vil fortælle om Norsk Data i Danmark i gennem årene frem til lukningen i 1992. Blandt andet om hvordan det var, at være et dansk datterselskab i en stor norsk virksomhed med tilhørende udfordringer og fordele samt om konkurrencesituationen med de lokale danske edb-virksomheder.

Slides fra foredrag.

Claus M Andersen, tidligere produkt- og marketingchef i Norsk Data, Danmark

Claus Andersen vil fortælle om Norsk Data teknologi, software som hardware, samt om to kundecases – den ene tabt (Folketinget) – den anden vundet (Kirkeministeriet).

Slide fra foredrag.

 


 

Det er interessant, om der kan trækkes paralleller mellem Norsk Data’s historie og tilsvarende danske virksomheders historie. Der vil blive mulighed for at drøfte dette med indlægsholderne på mødet.

For medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding til pt@datamuseum.dk nødvendig senest 6.februar.

NB: De næste medlemsarrangementer i 2011 er:

  • 30.marts kl. 19.00: “Bevaring af den danske digitale kulturarv” bl.a. med indlæg fra Det Kongelige Bibliotek og Mads Østerby
  • 14.april kl. 19.30: “Generalforsamling 2011” på Tapeten

Med venlig hilsen

Dansk Datahistorisk Forening