Invitationen til 50 års jubilæet for kørsel med DASKs første program

I anledning af at DASK, Danmarks første computer, den 29. sept. 1957, udførte den første, korrekte programkørsel og at DTM, Danmarks Tekniske Museum, åbner en særudstilling om “DASK og de tidligste computere”, inviterer Dansk Datahistorisk Forening til:

DASK 50 Års-arrangement på DTM

Lørdag den 29. sept. 2007 kl. 13.00

DTM, Fabriksvej 25, Helsingør

Programmet for eftermiddagen ser således ud:

Kl. 13:

DTM’s direktør Jens Breinegaard åbner særudstillingen om “Dask og de tidligste computere”

Bent Scharøe Petersen, chefingeniør ved bygningen af Dask, giver en kort introduktion om Dask og Regnecentralen:

 • Regnecentralens etablering og virke i de første år.
 • Sammenligning med de teknologiske muligheder i nutiden
 • Den røde snor klippes over

Kl. 14 – 15.30 Foredrag

Bent Scharøe Petersen:

 • Kort oversigt over udviklingshistorien op til 1950.
 • ATV’s regnemaskineudvalg og kontakten til Sverige og Forsvarets Forskningsråd.
 • De teknologiske forudsætninger i 1940’erne og 1950’erne.
 • Dask’s opbygning, køling, strømforsyning, vedligehold, drift, mm

Henning Isaksson, tidl. Regnecentralen:

 • Generator for tilfældige tal
 • Anvendelser af tilfældige tal

Mogens Kjær, Carlsberg Forskningscenter:

Foredragene foregår i ZONEN’s redningsstation, hvor der er begrænset plads. Hvis deltagerantallet overstiger 75, vil foredragene blive gentaget fra kl. 16.

I forbindelse med foredragene serveres en forfriskning.

Tilmelding til arrangementet vil være nødvendigt og “først til mølle”-princippet anvendt. Tilmeldte vil få besked om deltagelse i foredrag kl. 14 eller kl. 16.

Ordinære medlemmer kan medtage 1 gæst.

Tilmelding, med angivelse af antal personer, 1 eller 2, kan ske via mail til info@datamuseum.dk eller ved brev til Dansk Datahistorisk Forening, Postbox 88, 2750 Ballerup. Tilmelding skal være modtaget senest søndag den 23. sept. 2007.

Der vil være gratis adgang den 29. sept. til hele DTM’s udstillingsområde for tilmeldte mod forevisning af ovennævnte tilbagemelding.

DTM’s særudstilling “DASK og de tidligste computere” forventes at kunne besøges indtil sept. 2008.

Til arrangementet vil også medlemmer af DTM’s venneforening være inviteret.

Med venlig hilsen og på gensyn

DDHF’s bestyrelse

DASK fejring på Teknisk Museum

DASK fejres 29.september 2007 ved et arrangement for medlemmerne: I samarbejde med Danmarks Tekniske Museum markerer DDHF, at det den 29.september 2007 er præcis 50 år siden, at DASK kørte sit første program.

Arrangementet kommer til at foregå på Teknisk Museum, Fabriksvej 25 i Helsingør med start kl. 13.00. Vi kan allerede nu afsløre, at der bliver foredrag om DASK samt naturligvis et par overraskelser. Nærmere program med oplysninger om tilmelding fremkommer i august.

DASK fødselsdag 2006

Traditionen tro fejrer vi også i år DASKs fødselsdag. Det sker ved et arrangement om:

Dankortet – et unikt dansk betalingssystem

Mandag den 13. februar 2006 kl. 19.00 – ca. 22
(Bemærk ny mødetid kl. 19.00)

Arrangementet holdes hos PBS på adressen Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup.

Ordstyrer for aftenen vil være Henning Jensen (driftschef m.m. i PBS fra 1979 til 1985) og programmet indeholder indlæg fra:

 • Niels-Aage Nielsen (direktør for SDC 1965 73) – nogle af overvejelserne i forbindelse med Dankortets etablering
 • Ole Lachmann (tidligere teknisk chef for Dankort systemet) om designet bag Dankort systemet
 • Poul Bøegh-Nielsen (projektchef hos Christian Rovsing A/S) om den tidlige teknik bag Dankortet
 • Dainis Krastins (direktør for IT-drift og udvikling, PBS) om den tekniske platform i dag
 • Nils Hilbard (direktør betalingskort, PBS) om Dankortets videre udvikling

Aftenen vil ud over foredragene byde på hyggeligt samvær med diverse forfriskninger.

Der er adgang for medlemmer med ledsager(e) samt for venner af foreningen.

Af hensyn til pladsdisponering skal vi bede om at modtage besked om man forventer at deltage og med hvor mange. Send venligst mail til info@datamuseum.dk

Sådan finder du PBS:

Med bil: Lautrupbjerg er en sidevej til Lautrupparken som ligger mellem Ballerup Byvej (Frederiksundsvej) og Klausdalsbrovej. Indkørsel ved nr. 10 ved stander med <reception>. Kør op forbi receptionen til stor P-plads.

Med tog/bus: S-tog til Ballerup St., Bus 400S (afgang 18.29 eller 18.39) ad Ring 4 mod Lyngby, stoppested: Digterparken. Herefter til fods ca. 10 min.

Se evt. www.krak.dk for PBS beliggenhed.

Man mødes i PBS Reception og føres i hold til mødeområdet, hvor der er garderobe og toiletter.

På hjerteligt gensyn
Bestyrelsen i DDHF

DASK-fødselsdag på IHK

I år afholdtes den traditionelle DASK-fødselsdag på Ingeniørhøjskolen i Ballerup. Skolen havde velvilligt stillet deres flotte auditorium til rådighed kvit og frit, oven i købet med bistand fra to kvalificerede medarbejdere: Ib Christoffersen og Michael Jacobsen. Vejret drillede med snestorm, glat føre og høje snedriver. De tre foredragsholdere nåede dog frem i god behold: professor Peter Naur, civilingeniør Bent Scharøe Petersen og fil. dr. Magnus Johansson var hver især med til at gøre dagen festlig. På trods af det meget dårlige vejr nåede ca. 70 af de 111 tilmeldte frem. Magnus Johansson, der til daglig er leder af det nye svenske datamuseum It-ceum i Linköping medbragte en flot gave til det kommende danske datamuseum. En magnetbåndsspolekrans til en såkaldt karrusel fra Facit. Dansk Datahistorisk Forening takker Ingeniørhøjskolens rektor, Flemming Krogh for husly. Se billeder fra arrangementet.

DASKs fødselsdag, 13-Feb-2005

Hvert år vil vi prøve at fejre DASKs fødselsdag, den 13. februar.

Vi håber, at vi 13-Feb-2008 kan fejre 50-årsdagen for DASKs indvielse i nye, ikke-virtuelle lokaler med fungerende maskiner!

I 2005 fejres fødselsdagen ved et arrangement:

Søndag den 13. februar 2005 kl. 14.00

Arrangementet holdes på Ingeniørhøjskolen i København i Ballerup. Se nedenfor.

Arrangementet byder på en enestående mulighed for at møde to data-pionerer og høre dem berette om hvordan de lagde grunden til den senere så succesrige udvikling på EDB-området i Danmark.

Peter Naur, astronom og Danmarks første professor i Datalogi, fortæller om opholdet i Cambridge, England, i 1951, hvor han fik erfaringer med at programmere Edsac, verdens første rigtige datamaskine, senere om studierejsen til USA i 1952-53 med besøg ved en lang række laboratorier og virksomheder, og senere igen hvor han udnyttede disse erfaringer ved udformningen af programmeringssystemerne til Dask. Peter Naur blev i de følgende år en drivende kraft i det internationale arbejde med udviklingen af programmeringssproget Algol og senere med udviklingen af de tilhørende oversættere. Hovedlinien i foredraget vil illustrere udviklingen gennem en årrække fra en tidlig interesse for astronomien til en fremtrædende plads i datalogien.

Bent Scharøe Petersen, civilingeniør, beretter om hvordan han samlede viden om de elektronrørbaserede datamaskiner hos svenskerne da de byggede Besk. Derefter præsterede hans team på Regnecentralen at bygge Dask som en væsentlig forbedret maskine. Fx blev Dask udstyret med indexregistre, – en facilitet som lettede programmeringen betydeligt. Desuden blev der som en udvidelse af ferritlageret bygget et ROM-lager til at rumme dele af Algol-oversætteren.

Fundamentet for Dask var det tidlige arbejde i Sverige med Besk.

Som tredje programpunkt vil:

Magnus Johansson, fil dr og projektleder ved IT-ceum, Linköpings universitet, holde et indlæg med titlen: “Att skildra den tidiga svenska datahistorien. Erfarenheter från uppbyggnaden av IT-ceum.” Magnus vil fortælle dels om den svenske datahistorie, som han har behandlet i sin doktorafhandling, dels om det i december 2004 oprettede IT-ceum (Det svenska datamuseet) der drives som et samarbejde mellem Linköpings universitet og Marknadsbolaget i Linköpings kommune.

Magnus Johanssons foredrag kan downloades som Powerpoint fil eller som PDF fil.

Efter foredragene er der hyggeligt samvær med diverse forfriskninger.

Der er adgang for medlemmer med ledsager(e).

Af pladshensyn vil tilmelding med antal deltagere være nødvendigt og vi må forbeholde os at benytte først til mølle-princippet, hvis det bliver nødvendigt.

Nyt medlemskab kan tegnes ved indbetaling af kontingent kr. 200,- på giro 83491175, ved henvendelse til kasserer eller sekretær, sehttps://www.datamuseum.dk, eller ved indmeldelse i forbindelse med arrangementet.

Tilmelding skal ske senest onsdag den 9. februar 2005 og kan ske til info@datamuseum.dk eller til et bestyrelsesmedlem via e-mail eller telefonisk.

Sådan finder du Ingeniørhøjskolen:

Der vil være adgang gennem hovedindgangen med adressen Lautrupvang 15, Ballerup. Bus 350S går lige til døren.

På hjerteligt gensyn
Bestyrelsen i DDHF

Invitationen til DASK’s fødselsdag

Hvert år vil vi prøve at fejre DASKs fødselsdag, den 13. februar.

Vi håber, at vi 13-Feb-2008 kan fejre 50-årsdagen for DASKs indvielse i nye, ikke-virtuelle lokaler med fungerende maskiner!

I 2005 fejres fødselsdagen ved et arrangement:

Søndag den 13. februar 2005 kl. 14.00

Arrangementet holdes på Ingeniørhøjskolen i København i Ballerup. Se nedenfor.

Arrangementet byder på en enestående mulighed for at møde to data-pionerer og høre dem berette om hvordan de lagde grunden til den senere så succesrige udvikling på EDB-området i Danmark.

Peter Naur, astronom og Danmarks første professor i Datalogi, fortæller om opholdet i Cambridge, England, i 1951, hvor han fik erfaringer med at programmere Edsac, verdens første rigtige datamaskine, senere om studierejsen til USA i 1952-53 med besøg ved en lang række laboratorier og virksomheder, og senere igen hvor han udnyttede disse erfaringer ved udformningen af programmeringssystemerne til Dask. Peter Naur blev i de følgende år en drivende kraft i det internationale arbejde med udviklingen af programmeringssproget Algol og senere med udviklingen af de tilhørende oversættere. Hovedlinien i foredraget vil illustrere udviklingen gennem en årrække fra en tidlig interesse for astronomien til en fremtrædende plads i datalogien.

Bent Scharøe Petersen, civilingeniør, beretter om hvordan han samlede viden om de elektronrørbaserede datamaskiner hos svenskerne da de byggede Besk. Derefter præsterede hans team på Regnecentralen at bygge Dask som en væsentlig forbedret maskine. Fx blev Dask udstyret med indexregistre, – en facilitet som lettede programmeringen betydeligt. Desuden blev der som en udvidelse af ferritlageret bygget et ROM-lager til at rumme dele af Algol-oversætteren.

Fundamentet for Dask var det tidlige arbejde i Sverige med Besk.

Som tredje programpunkt vil:

Magnus Johansson, fil dr og projektleder ved IT-ceum, Linköpings universitet, holde et indlæg med titlen: “Att skildra den tidiga svenska datahistorien. Erfarenheter från uppbyggnaden av IT-ceum.” Magnus vil fortælle dels om den svenske datahistorie, som han har behandlet i sin doktorafhandling, dels om det i december 2004 oprettede IT-ceum (Det svenska datamuseet) der drives som et samarbejde mellem Linköpings universitet og Marknadsbolaget i Linköpings kommune.

Magnus Johanssons foredrag kan downloades som Powerpoint fil eller som PDF fil.

Efter foredragene er der hyggeligt samvær med diverse forfriskninger.

Der er adgang for medlemmer med ledsager(e).

Af pladshensyn vil tilmelding med antal deltagere være nødvendigt og vi må forbeholde os at benytte først til mølle-princippet, hvis det bliver nødvendigt.

Nyt medlemskab kan tegnes ved indbetaling af kontingent kr. 200,- på giro 83491175, ved henvendelse til kasserer eller sekretær, se https://www.datamuseum.dk, eller ved indmeldelse i forbindelse med arrangementet.

Tilmelding skal ske senest onsdag den 9. februar 2005 og kan ske til info@datamuseum.dk eller til et bestyrelsesmedlem via e-mail eller telefonisk.

Sådan finder du Ingeniørhøjskolen:

Der vil være adgang gennem hovedindgangen med adressen Lautrupvang 15, Ballerup. Bus 350S går lige til døren.

På hjerteligt gensyn
Bestyrelsen i DDHF

DASK Fødselsdag hos Microsoft

Den årlige, tilbagevendende tradition, DASK´s fødselsdag blev afholdt hos Microsoft i Vedbæk. Lokalerne blev stillet gratis til rådighed og samtidig sørgede Microsoft for drikkevarer og snaks. Vores kontaktperson, Cindy Petersen havde sørget for, at alt forløb som det skulle. Vi havde to talere. Vores protektor, Charles Simonyi holdt et fantastisk foredrag – temaet: The Rosetta Code of the Gier-Algol Compiler Program. Microsofts mand, Michael Nielsen fulgte op med sit indlæg Fra Navision til Microsoft. Spørgelysten var stor. Efter mødet var der hyggeligt samvær. Mellem 80 og 100 deltog i arrangementet, så lokalerne var fyldt til bristepunktet. Se Knud Viufs og Henning Isakssons billeder.

DASKs fødselsdag, 13-Feb-2004

Hvert år vil vi prøve at fejre DASKs fødselsdag, den 13. februar.

Vi håber, at vi 13-Feb-2008 kan fejre 50-årsdagen for DASKs indvielse i nye, ikke-virtuelle lokaler med fungerende maskiner!

I 2004 fejres fødselsdagen ved et arrangement:

Fredag den 13. februar 2004 kl. 19.00

på adressen: Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Det er hos Microsoft Business Solutions ApS, der velvilligt sponsorerer mødet.

Foreningens protektor CHARLES SIMONYI vil være aftenens hovedtaler, titlen på foredraget er: “The Rosetta code: archeology of the Gier-Algol compiler program”.

Læs freelancejournalist Claus Thorhauges interview med Charles på https://www.datamuseum.dk/site_dk/rc/csprosa/simonyi.htm

Aftenens andet indlæg holdes af MICHAEL NIELSEN, Product Unit Manager hos Microsoft Business Solutions ApS. Titlen er: Fra Navision til Microsoft.

Efter foredragene er der hyggeligt samvær med diverse forfriskninger.

Der er adgang for medlemmer med ledsager(e). Indmeldelse i Dansk Datahistorisk Forening vil kunne ske på mødet.

Af pladshensyn vil tilmelding med antal deltagere være nødvendigt og vi må forbeholde os at benytte først til mølle-princippet, hvis det bliver nødvendigt.

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 10. februar 2004 og kan ske til info@datamuseum.dk eller til et bestyrelsesmedlem via e-mail eller telefonisk.

På hjerteligt gensyn

Bestyrelsen i DDHF