Invitationen til DASK’s fødselsdag

Hvert år vil vi prøve at fejre DASKs fødselsdag, den 13. februar.

Vi håber, at vi 13-Feb-2008 kan fejre 50-årsdagen for DASKs indvielse i nye, ikke-virtuelle lokaler med fungerende maskiner!

I 2005 fejres fødselsdagen ved et arrangement:

Søndag den 13. februar 2005 kl. 14.00

Arrangementet holdes på Ingeniørhøjskolen i København i Ballerup. Se nedenfor.

Arrangementet byder på en enestående mulighed for at møde to data-pionerer og høre dem berette om hvordan de lagde grunden til den senere så succesrige udvikling på EDB-området i Danmark.

Peter Naur, astronom og Danmarks første professor i Datalogi, fortæller om opholdet i Cambridge, England, i 1951, hvor han fik erfaringer med at programmere Edsac, verdens første rigtige datamaskine, senere om studierejsen til USA i 1952-53 med besøg ved en lang række laboratorier og virksomheder, og senere igen hvor han udnyttede disse erfaringer ved udformningen af programmeringssystemerne til Dask. Peter Naur blev i de følgende år en drivende kraft i det internationale arbejde med udviklingen af programmeringssproget Algol og senere med udviklingen af de tilhørende oversættere. Hovedlinien i foredraget vil illustrere udviklingen gennem en årrække fra en tidlig interesse for astronomien til en fremtrædende plads i datalogien.

Bent Scharøe Petersen, civilingeniør, beretter om hvordan han samlede viden om de elektronrørbaserede datamaskiner hos svenskerne da de byggede Besk. Derefter præsterede hans team på Regnecentralen at bygge Dask som en væsentlig forbedret maskine. Fx blev Dask udstyret med indexregistre, – en facilitet som lettede programmeringen betydeligt. Desuden blev der som en udvidelse af ferritlageret bygget et ROM-lager til at rumme dele af Algol-oversætteren.

Fundamentet for Dask var det tidlige arbejde i Sverige med Besk.

Som tredje programpunkt vil:

Magnus Johansson, fil dr og projektleder ved IT-ceum, Linköpings universitet, holde et indlæg med titlen: “Att skildra den tidiga svenska datahistorien. Erfarenheter från uppbyggnaden av IT-ceum.” Magnus vil fortælle dels om den svenske datahistorie, som han har behandlet i sin doktorafhandling, dels om det i december 2004 oprettede IT-ceum (Det svenska datamuseet) der drives som et samarbejde mellem Linköpings universitet og Marknadsbolaget i Linköpings kommune.

Magnus Johanssons foredrag kan downloades som Powerpoint fil eller som PDF fil.

Efter foredragene er der hyggeligt samvær med diverse forfriskninger.

Der er adgang for medlemmer med ledsager(e).

Af pladshensyn vil tilmelding med antal deltagere være nødvendigt og vi må forbeholde os at benytte først til mølle-princippet, hvis det bliver nødvendigt.

Nyt medlemskab kan tegnes ved indbetaling af kontingent kr. 200,- på giro 83491175, ved henvendelse til kasserer eller sekretær, se https://www.datamuseum.dk, eller ved indmeldelse i forbindelse med arrangementet.

Tilmelding skal ske senest onsdag den 9. februar 2005 og kan ske til info@datamuseum.dk eller til et bestyrelsesmedlem via e-mail eller telefonisk.

Sådan finder du Ingeniørhøjskolen:

Der vil være adgang gennem hovedindgangen med adressen Lautrupvang 15, Ballerup. Bus 350S går lige til døren.

På hjerteligt gensyn
Bestyrelsen i DDHF