Invitationen til 50 års jubilæet for kørsel med DASKs første program

I anledning af at DASK, Danmarks første computer, den 29. sept. 1957, udførte den første, korrekte programkørsel og at DTM, Danmarks Tekniske Museum, åbner en særudstilling om “DASK og de tidligste computere”, inviterer Dansk Datahistorisk Forening til:

DASK 50 Års-arrangement på DTM

Lørdag den 29. sept. 2007 kl. 13.00

DTM, Fabriksvej 25, Helsingør

Programmet for eftermiddagen ser således ud:

Kl. 13:

DTM’s direktør Jens Breinegaard åbner særudstillingen om “Dask og de tidligste computere”

Bent Scharøe Petersen, chefingeniør ved bygningen af Dask, giver en kort introduktion om Dask og Regnecentralen:

  • Regnecentralens etablering og virke i de første år.
  • Sammenligning med de teknologiske muligheder i nutiden
  • Den røde snor klippes over

Kl. 14 – 15.30 Foredrag

Bent Scharøe Petersen:

  • Kort oversigt over udviklingshistorien op til 1950.
  • ATV’s regnemaskineudvalg og kontakten til Sverige og Forsvarets Forskningsråd.
  • De teknologiske forudsætninger i 1940’erne og 1950’erne.
  • Dask’s opbygning, køling, strømforsyning, vedligehold, drift, mm

Henning Isaksson, tidl. Regnecentralen:

  • Generator for tilfældige tal
  • Anvendelser af tilfældige tal

Mogens Kjær, Carlsberg Forskningscenter:

Foredragene foregår i ZONEN’s redningsstation, hvor der er begrænset plads. Hvis deltagerantallet overstiger 75, vil foredragene blive gentaget fra kl. 16.

I forbindelse med foredragene serveres en forfriskning.

Tilmelding til arrangementet vil være nødvendigt og “først til mølle”-princippet anvendt. Tilmeldte vil få besked om deltagelse i foredrag kl. 14 eller kl. 16.

Ordinære medlemmer kan medtage 1 gæst.

Tilmelding, med angivelse af antal personer, 1 eller 2, kan ske via mail til info@datamuseum.dk eller ved brev til Dansk Datahistorisk Forening, Postbox 88, 2750 Ballerup. Tilmelding skal være modtaget senest søndag den 23. sept. 2007.

Der vil være gratis adgang den 29. sept. til hele DTM’s udstillingsområde for tilmeldte mod forevisning af ovennævnte tilbagemelding.

DTM’s særudstilling “DASK og de tidligste computere” forventes at kunne besøges indtil sept. 2008.

Til arrangementet vil også medlemmer af DTM’s venneforening være inviteret.

Med venlig hilsen og på gensyn

DDHF’s bestyrelse