DASKs fødselsdag 2012

I år har vi valgt at flytte det traditionsrige arrangement i februar til mandag den 20.februar, hvor emnet bliver “IBM i Danmark gennem 100år” – se invitation hér.

Arrangementet foregår hos IBM i Lundtofte på Nymøllevej 91 med start kl. 19.30. Ud over de annoncerede indlæg regner vi med, at der vil være mulighed for at se et antal IBM effekter af historisk interesse.

Links til Sørens og Prebens præsentationer.