Regnecentralens 50 års fødselsdag

Onsdag den 12. oktober fejrede Dansk Datahistorisk Forening (DDHF) sammen med Fujitsu 50-året for etableringen af Regnecentralen. Festen blev afholdt hos Fujitsu, som stod for de ydre rammer, mens DDHF fyldte rammerne ud med foredrag, udstilling m.m.

Inden festen blev der holdt pressemøde. Her deltog Jarmo Lönnfors, Ulrich Ramm, Lotte Jensen og Bjarne Thurø fra Fujitsu og Christian Gram, Henning Isaksson, Bent Scharøe Petersen, Charles Simonyi og Jørgen O. Bjerregaard fra DDHF.

I auditoriet blev der budt velkommen af Fujitsus administrerende direktør, Jarmo Lönnfors og formanden for DDHF, Jørgen O. Bjerregaard. Derefter fulgte en række foredrag af professor Christian Gram, DDHFs protektor Charles Simonyi, Knud Sørensen, Herbert Jessen, Poul Mølgaard og Peter Beck Andersen. Ordstyreren, Ulrich Ramm fra Fujitsu, klarede opgaven glimrende.

Efter foredragene var der hyggeligt samvær med spisning og underholdning ved orkesteret “De Græd”. Maden var leveret af Thomas Kok, som havde bygget en buffet op over de fem årtier, der var forløbet siden 1955. Bl.a. kunne gæsterne opleve en pølsevogn fra 1950-erne. Her var der hot dogs og kakaomælk. Det var uhyre populært og køen var ofte meget lang.

DDHF havde arrangeret en udstilling med effekter, som relaterede til de fem årtier samt leveret billedmateriale til de flotte bannere, som var hængt op i forbindelse med udstillingen.

12.okt.2005

I arrangementet deltog mere end 200 gæster, som efter de historiske foredrag havde mulighed for at snakke sammen om de gode RC-dage. Snakken gik livligt, mens de på storskærm kunne betragte gamle TV-klip om Regnecentralen. Ofte hørtes sætningen: “Kan du huske dengang…..”

I forbindelse med 50-året har DDHF udgivet et festskriftet “REGNECENTRALEN Dansk Institut for Matematikmaskiner”, som bl.a. er sponseret af Prosa Øst, Fujitsu og ABC-tryk. Festskriftet indeholder en række historiske artikler om Regnecentralen, skrevet i et festligt sprog , som både er fagligt spændende og indeholder interessante personlige beretninger . Det er på omkring 100 sider og vil ikke komme til salg, men er blevet tilsendt DDHFs medlemmer, venner og sponsorer. Forfattere til artiklerne er bl.a. DDHFs protektor Charles Simonyi, Christian Gram, Peter Ambeck Madsen m.fl. Skriftet er redigeret af Henning Isaksson og Ole Petersen.

Det store arbejde med udstilling, research og festskriftet er blevet udført af DDHFs bestyrelse og personer tæt på bestyrelsen. DDHFs bestyrelse synes, det var en værdig og flot fest til minde om Regnecentralen og dens pionerer og takker forfattere og sponsorer. Arrangementet har i øvrigt fået fin omtale i aviser, tidsskrifter og TV.

Se alle billederne fra dagen hér.

Donation af Apple Macintosh maskiner

Den 24. oktober modtog Dansk Datahistorisk Forening en større samling Apple Macintosh maskiner fra et nu nedlagt Macintosh Museum i Århus. Samlingen fylder 15 m3 og er på omkring 70 flyttekasser + det løse. Den er nu overført til vores “open store” på Tapeten i Ballerup. Samlingen har oprindelig tilhørt Sebastian Adorján Dyhr og Lars Graulund. Se Knud Viufs billeder fra samlingen hér.