Donation af Apple Macintosh maskiner

Den 24. oktober modtog Dansk Datahistorisk Forening en større samling Apple Macintosh maskiner fra et nu nedlagt Macintosh Museum i Århus. Samlingen fylder 15 m3 og er på omkring 70 flyttekasser + det løse. Den er nu overført til vores “open store” på Tapeten i Ballerup. Samlingen har oprindelig tilhørt Sebastian Adorján Dyhr og Lars Graulund. Se Knud Viufs billeder fra samlingen hér.

Effekter fra Slagterimuseet

Slagterimuseet i Roskilde er under afvikling og overtages af Landbrugsmuseet på Gammel Estrup i Jylland. I den forbindelse har DDHF fået uddeponeret en række datahistoriske effekter, som har været brugt rundt om på landets slagterier. Blandt disse et større testanlæg fra Søren T. Lyngsø anvendt på Slagteriernes Forskningsinstitut. Desuden et gammelt engelsk hulkortanlæg Powers Samas fra midten af forrige århundrede. Det stammer fra et slagteri i Struer. Anlægget anvender helt små hulkort. Desuden var der et enkelt DDE-anlæg, en Comet 1400 samt nogle antikke regnemaskiner. Se billeder hér.

Donation fra Jan Pedersen

Torsdag den 30. december 2004 har vi fra Jan Pedersen i Ballerup modtaget den længe efterlyste CR8 med tilhørende manualer og printer. Maskinen er fuld funktionsdygtig. Jan Pedersen har selv været med til at udvikle CR8-eren og har lovet at sende os en redegørelse vedr. dette. Redegørelsen vil efterfølgende blive lagt ind på hjemmesiden. Det skal bemærkes, at Jan Pedersen i sin tid arbejdede hos Rovsing og at han nu er Business Development Manager hos CSC i Herlev.

Donation fra Sparekassemuseet

Dansk Datahistorisk Forening har fået et meget værdifuldt og omfattende bidrag til sin samling, idet Sparekassemuseet (se nedenfor) har overdraget museets data-del til DDHF. Ifølge aftalen skal denne del bevares samlet med henblik på opstilling i et særligt Sparekasse-afsnit i et kommende Datamuseum. Aftalen, som blev indgået i januar 2004, omfatter foruden udstyret også et økonomisk bidrag til indretningen af Sparekasseafsnittet.

En væsentlig del af samlingen er udstyr fra sparekassernes første fælles data-anlæg, der virkede fra 1964 – 1976 i SDC (Sparekassernes Data Center). Den centrale datamaskine var den franske BULL Gamma-30 – et anlæg i størrelse og teknologi sammenlignelig med den danske Gier. Men hvor Gier var designet for teknisk-videnskabelige beregninger var Gamma-30 en typisk administrativ datamaskine velegnet for simple beregninger på store datamængder.

Typisk er også udstyret for behandling af store mængder papir, og for transmission af data over telefonnettet. SDC var en fælles facilitet for landet sparekasser og i en årrække den eneste mulighed sparekasserne havde for at få automatiseret databehandlingen.

I forbindelse med oprettelsen af Sparekassemuseet indsamlede man gamle regnemaskiner og bogholderimaskiner fra alle landets Sparekasser. Hermed fik man samlet næsten alle former for tidlige mekaniske og elektromekaniske maskiner, som blev brug i Sparekasserne inden indførelsen af EDB. Denne samling er nu også opstillet i DDHFs Sparekasseafsnit og giver en fortræffelig baggrund for at forstå den revolution det var, da man indførte den elektroniske databehandling i 1960-erne.

Sparekassemuseet er en fælles museumsfacilitet for de danske sparekasser oprettet i 1982. Museet er placeret ved sparekassernes uddannelsescenter Klarskovgård ved Korsør og viser sparekassernes udvikling helt tilbage fra fjerpennen og frem til vor tids mikrochip. Museet rummer foruden datadelen en fin samling af interieurer tilbage fra den første sparekasse oprettet i 1810 til de tidligste kasseterminaler med edb-udstyr.

For at gøre Sparekassemuseets samling mere tilgængelig for offentligheden blev det besluttet dels at overdrage datadelen til DDHF og desuden at skænke de øvrige, mere publikumsrettede dele af samlingen til Industrimuseet. Flytningen af datadelen til DDHFs depot i Tapeten, Ballerup foregik efter mange forberedelser og adskillige rejser til Korsør, – medio juni 2004. Flytningen blev betalt af Sparekassemuseet, som også bidrog økonomisk til renoveringen (maling) af gulvet i Tapeten. DDHFs bestyrelse har helt tilbage fra 2003 hvor vi så samlingen i Korsør for første gang, ønsket at Sparekassemuseets datadel kunne indgå i DDHFs samling. Det er nu sket og vi takker Sparekassemuseets bestyrelse for donationen, idet vi ser frem til at kunne opbygge et rigtigt Datamuseum med en særlig afdeling for Sparekassemuseets datadel. En særlig tak til Lizette Koefoed som er daglig leder af Sparekassemuseet og til Dir. Jørgen Giversen, SDC som har formidlet kontakten mellem DDHF og Sparekassemuseets bestyrelse.

Lidt historik

Det begyndte egentlig den 9. august 2002 med en 50-års fødselsdag, som Jørgen O. Bjerregaard deltog i. Her blev bl.a. snakket datamuseum. En af fødselsdagsgæsterne, direktør Lars Eskesen foreslog, at vi kontaktede Sparekassemuseet i Korsør og dets daglige leder, Lizette Koefoed.

Vi kontaktede efterfølgende Lizette Koefoed og hele bestyrelsen blev inviteret ned for at se museet, som vi på det tidspunkt ikke havde noget kendskab til. Bestyrelsen besøgte efterfølgende museet. Vi nævnte overfor Lizette Koefoed, at vi var interesseret i et samarbejde med Sparekassemuseet samt at vi gerne ville møde museets bestyrelse.

Mødet med Sparekassemuseets bestyrelse blev afholdt den 5. marts 2003 hos SDC Udvikling i Ballerup. Heri deltog fra Sparekassemuseet adm. direktør Jørgen Giversen, sparekassedirektør H. Brønserud, fhv. sparekassedirektør Niels Chr. Knudsen og Lizette Koefoed. Fra DDHF deltog Knud Viuf, Poul Testmann, Henning Isaksson og Jørgen O. Bjerregaard. Det blev ved den lejlighed oplyst, at Sparekassemuseets bestyrelse af økonomiske grunde ønskede at lukke museet og at den var indstillet på at overdrage dele af museets samling og fondsmidler til Dansk Datahistorisk Forening. Et tilbud vi tog positivt imod.

Sparekassemuseets bestyrelse havde også kontakt til Industrimuseet i Horsens, som havde planer om at etablere et pengemuseum. Den 13. januar 2004 blev der afholdt et fælles møde i Sparekassemuseet. Heri deltog foruden DDHFs og Sparekassemuseets bestyrelser også museumsinspektør Ole Puggaard fra Industrimuseet. Her drøftedes, hvordan samlingen kunne deles mellem DDHF og Industrimuseet. Det blev aftalt, at DDHF og Ole Puggaard skulle aftale et møde om den rent praktiske deling af museets effekter. Finn Verner Nielsen og Poul Testmann fra DDHF blev tovholdere i projektet. Henning Isaksson sørgede for, at samlingen blev affotograferet inden flytningen fra Korsør til Ballerup. Mødet blev afholdt den 19. februar 2004.

Den omfattende flytning fra Korsør til Ballerup fandt sted 16-17 juni, 2004. Her skal især lyde en tak til Henning Lindholm, Poul Testmann, Finn Verner Nielsen, Knud Viuf og Henning Isaksson, som har stået for flytteprojektet.


Jørgen Bjerregaard, Poul Testmann og Henning Lindholm lægger planer


 


God plads før flyttelæsset kommer


 


Finn Verner Nielsen måler op på Sparekassemuseet inden flytningen


 


Flytterod på Tapeten


 


Tidlig bærbar regnemaskine (ca. 3 kg)


 


Billede fra Sparekassemuseet. Fra venstre: Knud Viuf(DDHF), Finn Verner Nielsen(DDHF), Jørgen Bjerregaard(DDHF), Jørgen Giversen(SDC Udvikling), Henning Lindholm(DDHF), Poul Testmann(DDHF) og Ole Puggaard (Industrimuseet).

TDC donerer Intergraph udstyr

I december 2003 donerede TDC et antal Intergraph servere til Dansk Datahistorisk Forening. Serverne er fra starten af 1990erne og har været anvendt ifm TDCs landsdækkende GIS-system for kabelføringskort.

Med velvilling sponsering af transportomkostninger fra Intergraph Danmarks side befinder serverne sig nu i DDHFs magasinlokaler i Ballerup (se foto nedenunder).

Der er tale om en InterServe 6709, et 2800 system samt 3 stk 6000 systemer med hhv. Clipper C400I og C300 RISC processorer.

Donation fra Farvandsvæsenet

Vi har modtaget en RC (ICL)9000 med tilhørende skærm, tastatur, båndstation og manualer fra Farvandsvæsenet. Vores kontaktmand har været Sune Ewert. Falck i Ballerup har sørget for, at maskinerne blev transporteret fra København til vores nye magasinlokaler på Tapeten i Ballerup. Tak til stationsleder Bendt Trustrup og hans folk.

Donation fra Maersk Data

Fra Mærsk Data Organisator, Prøvensvej 1 i Brøndby har Datamuseet modtaget en RC9000 maskine samt en RC1900. I den forbindelse tak til Morten Restorp og Obert Knudsten fra MD. Det har også været en meget stor hjælp for Dansk Datahistorisk forening, at Falck i Ballerup har været så venlig at sponsere transporten fra Brøndby til Ballerup. En stor tak til stationsleder Bendt Trustrup, som nu for anden gang har hjulpet dataarkæologerne. Det praktiske arbejde med at adskille og flytte rundt med de tunge maskiner er foretaget af Henning Lindholm, Poul Testmann, Tuan Luu, Finn Verner Nielsen og Jørgen O. Bjerregaard. Knud Viuf har sørget for at maskinerne blev foreviget, før de blev adskilt og kørt til Ballerup:

RC9000 set forfra med påsatte døre. Foto Knud Viuf 2003.

RC9000 set fra bagsiden. Foto Knud Viuf 2003.

RC1900 med konsol. Foto Knud Viuf 2003.