Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

To u-tekniske indlæg om Samfund og Dataudvikling

Torsdag den 6. november kl. 19.30

DDHF’s lokale på “Tapeten” Magleparken 3-5, Ballerup

  1. Et pessimistisk causeri om data og samfundsstyring af Christian Gram, tidl. professor ved DTU.Resume: Med baggrund i en meget fremsynet spådom fra 1966 af Olof Johannesson illustreres det, hvordan datamaterne muligvis er i færd med at overtage styringen af samfundet. (Slides som Powerpoint)
  2. Hvad kan dataudviklingen lære os om innovation, styring, samfund? af Hans Siggaard Jensen, professor ved Aarhus Universitet i København (tidl. Danm. Pædagogiske. Univ.)Resume: Vi ser ofte at datateknologiens udvikling bruges som illustration af hvordan vore indgroede forestillinger om teknologi er forkerte. I foredraget vil der blive fokuseret på to fænomener. For det første den konstante transformation datateknologien er undergået fra beregningsteknologi over vidtspændende værktøj til nu nærmest et medium i sig selv. For det andet hvordan forsknings- og udviklingsformer har været under transformation i tilknytning til udvikling af store systemer, herunder nye såkaldt “participatory” modeller, der har haft stor indflydelse også uden for den snævre it-forskning og udvikling. Hans Siggaard Jensen er formand for Web 2.0 firmaet Issuu.com og har tidligere været formand for TEXTware a/s og Prolog Development Center. Han er medforfatter til bøger bl.a. om teknologihistorie.

Arrangementet er for DDHF’s medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

Vel mødt den 6. nov. 2008

Bestyrelsen