Veloplagt foredrag med Thore Husfeldt

Chr. Gram byder velkommen

Thore Husfeldt gav et rigtigt godt og veloplagt foredrag om søgealgoritmer og filterbobler d. 28/11 2012 hos Københavns Erhvervsakademi, som var så venlige at lægge lokaler til.

Chr. Gram startede med, at byde de knap 30 fremmødte velkommen og introducerede foredragsholderen.

Thore lagde blødt ud, og sendte tankerne tilbage til Sputnik i 1957 og knyttede et par generelle ord om grundforskning.

For, så at kunne komme frem til, at tale om søgealgoritmer fik vi en opsummering af starten på Internettet og hvordan det fører frem til tingenes tilstand idag. Det startede i virkelighenden med det amerikanske forskningsnet “ArpaNet” som bandt  UCLA, UCB, UTAH og SRI sammen.

29/10 1969 imellem 21:00 og 22:30 lavede man den første forbindelse til SRI. Her er det interessant at bemærke, at man brugte telefonen som hjælp mens man fik kommunikationen mellem computerne op at stå. De første 3 tegn der blev sendt afsted og modtaget var “LOG” hvorefter det crashede. Vi er nået temmelig et stykke vej siden da.

1972: E-Mail blev introduceret

1974: 75% af alt Internet trafik vedrører mail.

1990: 300.000 computere er tilsluttet Internettet.

1991: Den rent tekstbaserede forløber for WWW introduceres (Gopher).

1993: 2.000.000 computere er nu tilsluttet Internettet. Mosaic som var den første webbrowser kom på banen, og der var 600 websider på verdensplan. Mosaic blev senere til Netscape, og kendes idag som Firefox.

1995: Tiden løb fra menneskelig organisering af web data.

Thore Husfeldt med Sputnik

Indtil 1995 var indeksering af websider noget der foregik ved at mennesker sad og kategoriserede sider. Den mest kendte var Yahoo, som stadig eksisterer. Det “gammeldags” indeks eksisterer stadig og kaldes Yahoo Directory. Den næste store spiller blev Altavista lavet af hedengangne Digital, som dengang var lige så kendt og udbredt som Google er idag. Altavista crawlede automatisk alle websider og havde i starten et meget rent og enkelt søgeinterface. Deres resultater blev præsenteret i relativt simpel listeform, og man forfinede søgninger ved at indsætte bool’ske udtryk som AND og OR.

Omkring dette tidspunkt kom den nuværende kæmpe “Google” på banen. Det Larry og Sergey der stod bag havde gjort smartere end de andre var, at de introducerede PageRank. Thore gennemgik på pædagogisk vis hvordan PageRank var opbygget og hvordan det stod i relation til dæmpningsfaktoren på 85/100. Herunder kom Thore også ind på Lloyd’s algoritme fra 1957 og andre interessante delproblemer. Jeg vil ikke gennemgå algoritmen her, men istedet henvise til Wikipedia der har en god gennemgang hvor du kan læse om både algoritmen og damping.

Pointen er, at indsamling og indeksering af data er trivielt, men det er rangeringen af de fundne data der er interessant. Det skal i særdeleshed ses i kontekst af de mængder data der er til rådighed. Der var totalt genereret 5 Exabyte data på Internettet indtil 2003. Det svarer til den samme mængde data der er genereret de seneste 2 dage! (November 2012).

2011: I Januar introducerer Google boblen. Dvs. de tilpasser din søgning ud fra hvilke tidligere søgninger du har lavet. Derved bliver din verden reelt meget mindre, da du kun bliver præsenteret for resultater du forventes at have en interesse i.

En af de afsluttende meget interessante pointer fra Thore var: “Der er ikke længere nogen privatsfære”, og at mange tanker vi idag har om privatlivets fred ender som en parentes blandt oplysningstidens idéhistoriske tankegods.

Der skal lyde en stor tak fra foreningens side til Thore for en rigtig god aften!

Har du ikke hørt om filterbobler tidligere, så kan vi varmt anbefale dette korte TED foredrag af Eli Pariser. Det giver en rigtig god forståelse af hvad en “boble” i virkeligheden er.

Her er også et par andre gode oversigter over bobler og tracking

For masserne må man jo nok erkende, at løbet er kørt, og man fra politisk hold ikke forstår teknologien og hvordan den griber ind i vores hverdag. Sidder du selv tilbage med en dårlig smag, så kan du selv skifte søgemaskine til Duck Duck Go. Navnet er uheldigt, men tjenesten er god.

Er man interesseret i retro EDB, så havde Thore i øvrigt et par terminal demo’er hvor han brugte et program (Cathode til Max OS X) der fik det til at ligne, at man virkeligt sad ved en gammel terminal.