IBM System/36 spiller igen på Tapeten

Sidste torsdag tog Jørgen Bøgvald sig af de System/36 maskiner vi fik doneret i juli sidste år af Poul Seebach. Her er hvad Jørgen oplevede:

9.januar kom så dagen hvor jeg efter godt 25 år igen fik fingerene i en (eller  rettere to) IBM System/36.
Da de jo er beregnet til et almindeligt kontor-miljø er det kun at  tilslutte almindelig 230V og forbinde en 5250 skærm.
Systemerne har sidst haft strøm på i juli 2013 så der forventedes ingen  problemer her.
Jørgen ved tastaturet
Start-proceduren på den ældste 5362 blev igangsat med spænding. Den tog  laaang tid, jeg havde ingen erindring om hvorledes den plejede at forløbe.
Men pludselig kom der nogle store tal på skærmen 9, 8, 7….. så der var  liv i “dyret”.
Heldigvis var password-sikkerheden slået fra af den tidligere ejer, så det  var kun brugerid’en der skulle gættes!
S/36 er et simpelt men meget brugervenligt system, bla. pga. omfattende  menuer, men man kan også anvende kommandoer direkte.
Så jeg fik kigget mig lidt omkring i systemet. Jeg kunne konstatere at den  havde hele 640K main-storage (som IBM kaldte RAM dengang).
Man skal huske på at det er et 16-bit system der kun kan håndtere 64K pr.  program, normalt skrevet i RPGII.
Efterfølgende gentog jeg proceduren med den “nye” 5363 og her forløb det  helt på samme måde.
Systemet var (sidst) installeret i 1998 og har 2048K main-storage og 2 stk.  3,5” diske på hver 320MB.
Jeg kan huske at IBM dengang var stolte over at kunne presse så stor  kapacitet ned i den størrelse!
Det er jo ikke helt så spændende når tingene går så let, men det var jo  også kundernes oplevelse dengang – det virkede bare!
Jeg vil fremover prøve at se lidt på de primitive spil etc. der vist ligger  på maskinerne, ligesom jeg vil se om jeg kan få tid til at gen-implementere mit  gamle mastermind-spil i en S/36-version. Det spil er oprindelig lavet til en S/3  model 6 og 8, S/32 og S/34.
Vi har også kørt det på Henks S/3 model 10 og  på en S/3 PC-emulator, endelig har jeg på et tidspunkt lavet en java-version til  min gamle Nokia mobil-telefon.
Hidtil har PC-emulatoren haft “hastighedsrekorden” skarpt efterfulgt af  Nokia’en, så det kan være lidt spændende at se hvordan S/36 klarer sig. IBMs  midrange systemer var ikke just kendt for CPU-kraft – snarre tværtom.