Arrangement om PAXNET – et dansk, pakkekoblet netværk – 14.maj 2014 på Tapeten

Onsdag den 14.maj 2014  kl. 19.30

 

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

 

PAXNET – et dansk, pakkekoblet datanet

 

Bent Bæk Jensen og Ole Brun Madsen har skrevet en bog om PAXNET – et X.25 baseret datanet, udviklet i et samarbejde mellem RECAU, JTAS, KTAS og Regnecentralen. Ved dette medlemsarrangement fortæller de historien om PAXNET.

Ole Brun Madsen, tidl. RECAU og JTAS
OBM slides del1 og del2

Indleder med at sætte scenen for PAXNET og fortæller hvorfor teleselskaberne bliver interesseret i datakommunikation, om standardiseringstiltag og om etablering af det umage samarbejde mellem JTAS, RC, KTAS og RECAU samt om teleliberaliseringen i 1980’erne. Afslutningsvist vil Ole Brun reflektere over, hvad der kom ud af indsatsen og komme ind på internationale relationer, EU’s betydning samt udnyttelsen af PAXNET kompetencen i andre sammenhænge. 

Bent Bæk Jensen, tidl. Regnecentralen og KTAS
BBJ slides

Efter Ole Brun’s indledning fortæller Bent Bæk om PAXNET’s tekniske opbygning, om OSI reference modellen og om hvilke tilslutninger, der var til PAXNET. Bent kommer også ind på PAXNET som offentligt netværk og på, hvilke kunder der var tilkoblet nettet.
 


Bogen om PAXNET vil være til salg ved arrangementet for Kr. 200 (pris i fri handel Kr. 250).

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.
 

Med venlig hilsen

Datahistorisk Forening