Mig og RC

Publiceret den 24. oktober 2008 by in Omtale eller datahistorisk nyt

Læs den spændende beretning “Mig og RC” om edb-branchens og Regnecentralens udvikling.

To u-tekniske indlæg om Samfund og Dataudvikling

Torsdag den 6. november kl. 19.30

DDHF’s lokale på “Tapeten” Magleparken 3-5, Ballerup

  1. Et pessimistisk causeri om data og samfundsstyring af Christian Gram, tidl. professor ved DTU.Resume: Med baggrund i en meget fremsynet spådom fra 1966 af Olof Johannesson illustreres det, hvordan datamaterne muligvis er i færd med at overtage styringen af samfundet. (Slides som Powerpoint)
  2. Hvad kan dataudviklingen lære os om innovation, styring, samfund? af Hans Siggaard Jensen, professor ved Aarhus Universitet i København (tidl. Danm. Pædagogiske. Univ.)Resume: Vi ser ofte at datateknologiens udvikling bruges som illustration af hvordan vore indgroede forestillinger om teknologi er forkerte. I foredraget vil der blive fokuseret på to fænomener. For det første den konstante transformation datateknologien er undergået fra beregningsteknologi over vidtspændende værktøj til nu nærmest et medium i sig selv. For det andet hvordan forsknings- og udviklingsformer har været under transformation i tilknytning til udvikling af store systemer, herunder nye såkaldt “participatory” modeller, der har haft stor indflydelse også uden for den snævre it-forskning og udvikling. Hans Siggaard Jensen er formand for Web 2.0 firmaet Issuu.com og har tidligere været formand for TEXTware a/s og Prolog Development Center. Han er medforfatter til bøger bl.a. om teknologihistorie.

Arrangementet er for DDHF’s medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

Vel mødt den 6. nov. 2008

Bestyrelsen

Museumsplan

Publiceret den 1. oktober 2008 by in Omtale eller datahistorisk nyt

Arbejde med Museumsplanen: For at sætte skub i arbejdet med datamuseet har bestyrelsen startet samarbejde med Rambøll Management om at lave et forprojekt, hvor vi prøver at konkretisere og sortere alle ideerne, lave lidt “kunde-analyse” og fremlægge en plan for realisering af museet. En foreløbig konklusion er, at museet/byggeriet skal indeholde møde/konferencefaciliteter og “IT-showrooms” for IT-virksomheder foruden datahistorie. En anden konklusion er, at navnet “Dansk Datamuseum” smager for meget af støvede montrer med døde maskiner og manualer. Derfor modtager vi gerne forslag til et bedre navn, som kan dække over de lidt bredere aktiviteter, som huset skal rumme. Udover bestyrelsen deltager to medlemmer, Mogens Strange og Klaus Thiesen, i forprojektet. Vi sigter mod at blive færdige med dette i løbet af vinteren.