Invitation til arrangement: “Fra Braun´s rør til moderne CRT datadisplay…” – 28.maj 2019

Tirsdag den 28.maj 2019  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Fra Braun´s rør til moderne CRT datadisplay,
Manfred von Ardennes bidrag til Fjernsynet

ved civ. ing. Ole Lauridsen

Ferdinand von Braun opfandt i 1897 et katodestrålerør, som gjorde det muligt at vise selv højfrekvente svingninger. I 1930, på Funkausstellung i Berlin, viste von Ardenne verdens første elektroniske overførsel af billeder, udelukkende baseret på elektronik og katode-strålerør, både som billedscandering og display.

Vi skal følge von Ardennes store arbejde i 1930’erne med at udvikle det moderne katodestrålerør, der med skyggemaske pricippet, endeligt kunne gengive levende farvebilleder. Som vi har set, blev det fjernsynet som massekommunikations-midlet, der leverede displayteknikken til computerudviklingen mod den ”Personlige Computer”. Alt sammen i mere end hundrede år, med Braun´s rør som display – lige ind til fladskærmene tog over!

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

Kom i god tid – der er tit få parkeringspladser en tirsdag aften.

Invitation til arrangement om “Datalogi og uddannelse – fra 1966 og frem til i dag” – 2.april 2019

Tirsdag den 2.april 2019  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

ved Elisa Nadire Caeli, ph.d.-stipendiat (DPU og KP)
samt Gerd og Bjarne Belhage

I 1966 opfandt Peter Naur begrebet datalogi, og i 1970 medstiftede han Datalogisk Institut på Københavns Universitet, hvor han blev Danmarks første professor i datalogi. Peter Naur var som en af de første i verden optaget af, at alle helt fra folkeskolen skulle lære datalogiens principper at kende som en nødvendig forberedelse på livet i et demokratisk samfund.

I 1972 udkom en betænkning om edb i uddannelse. Et udvalg nedsat af Undervisningsministeriet anbefalede at indføre det fremsynede fag datalære i folkeskolen. Undervisningen skulle blandt andet give eleverne kendskab til datamatens muligheder og begrænsninger samt orientere om databehandlingens anvendelses-områder og samfundsmæssige fordele og ulemper, ligesom eleverne skulle opnå erfaring med iterative problemløsningsprocesser. Der var forsøg med faget, der i en periode blev udbudt som valgfag, men det blev desværre aldrig fuldt ud implementeret.

I 2019 er faget teknologiforståelse indført i folkeskolen som et forsøg på en række skoler. I faget skal eleverne i lighed med dengang blandt andet opnå faglige kompetencer til at forstå digitale teknologiers muligheder og konsekvenser samt opnå erfaring med iterative komplekse problemløsningsprocesser.

I aftenens første indlæg præsenterer Elisa Nadire Caeli (ph.d.-stipendiat i datalogisk tænkning og teknologi-forståelse) et fremadskuende tilbageblik på datalogi i uddannelse. Gennem nedslag i historien fortæller hun om, hvordan Peter Naurs datalogibegreb og erfaringerne med faget datalære kan inspirere os i dag.

Herefter vil Gerd og Bjarne Belhage fortælle om deres oplevelser med edb i undervisningen i de tidlige år.  

Som en del af dette vises et ”lyd-dias-show”, som skildrer en københavnsk 6. klasses møde med et billed-samtaleprogram fra 1982 ledsaget af børnenes kommentarer, tegninger og selvportrætter i forbindelse med elevsamtaler om Monets ‘Pigerne i valmuemarken’ og Breugels ‘Jægerne vender hjem’.

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

Invitation til arrangement om APL dengang og nu – 5.marts 2019

Tirsdag den 5.marts 2019  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup 

APL – dengang og nu
   


ved civ.ing. Per Gjerløv (ex. IBM) og
Tommy Johannessen, Jersie Data ApS

 

APL kom til Danmark i 1967-68 på foranledning af NEUCC og IBM.

Per Gjerløv fortæller om starten med APL og om sit arbejde med APL igennem 30 år. Et år hos IBM i USA, arbejde med store systemer, skoleundervisning og et usædvanligt forskningsprojekt.

Efterfølgende vil Tommy Johannesen fortælle om et liv med APL, og det er historien om, hvad én selvlært mand kan udrette med APL. Fra starten som ansat og som selvstændig APL-udvikler fra 1986 over mange forskelligartede opgaver og oplevelser og til nu, hvor skolemad.dk med over 100.000 aktive brugere er et af de APL-systemer, der har flest brugere. 

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

Med venlig hilsen

Datahistorisk Forening

Invitation til Ada Lovelace Day 2018 – tirsdag 9.oktober 2018

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

Tirsdag den 9.oktober 2018  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Ada Lovelace Day 2018  

I adskillige år har man fejret ”Ada Lovelace Day” den anden tirsdag i oktober for at markere kvinders indsats i STEM fagene (Science, Technology, Engineering and Maths), samt for at mindes Lady Ada Lovelace, der bliver betegnet som verdens første programmør. Det vil vi fra i år også gøre i Datahistorisk Forening.

Vi starter aftenen med at vise en britisk dokumentar (med danske undertekster) fra BBC Scotland 2015 om Ada Lovelace:

Grevinden og Computeren

Efterfølgende vil Thorkil Naur holde et indlæg, hvor han vil fortælle om Ada Lovelace’s program, skrevet til Babbage’s analytiske maskine, til beregning af Bernoulli-tal. For at lede op til det, kommer Thorkil ind på Babbage og hans maskiner, Menabreas beskrivelse af den analytiske maskine og Ada Lovelace’s oversættelse af denne beskrivelse med fyldige noter og endelig, hva’ pokker er Bernoulli-tal for nogen?

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager.  Tilmelding ikke nødvendig

 

Invitation til arrangement om NEUCC – tirsdag 18.september 2018

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

Tirsdag den 18.september 2018  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Historien om de første år for NEUCC

v. projektleder, civ.ing. Per Gjerløv

NEUCC – Northern Europe University Computing Center – var et stort datacenter ved DTH (nu DTU). Centret var opbygget omkring en stor computer doneret af IBM.
Driften startede i august 1965.

Ved arrangementet vil civilingeniør Per Gjerløv fortælle historien om NEUCC: de politiske diskussioner omkring donationen, installationen af en dengang meget stor computer, om starten og de første års drift.

Per Gjerløv var projektleder for NEUCC fra de første ideer om donationen indtil sommeren 1969.

 

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

 

 

Invitation til arrangement om ØK Data – tirsdag den 28.august 2018

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

Tirsdag den 28.august 2018  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup


Historien om ØK DATA

v. Dir. Ole Stangegaard

I 1967 etablerede Det Østasiatiske Kompagni – ØK, der dengang var den største virksomhed i Skandinavien, en dataservicevirksomhed – ØK Data, der senere blev Danmarks største privatejede IT-virksomhed.

ØK Datas mission var på kommercielle vilkår at betjene kunder både indenfor ØK koncernen og kunder uden tilknytning til ØK. I det øjemed udvikledes en række tidlige tiltag indenfor telebaseret IT, såsom DelData og telex message switching.

ØK Data var også blandt de første forhandlere af IBM’s PC og fusionerede senere med RC Datacenter.

Ole Stangegaard, der var adm. direktør fra ØK Datas start og til 1981, vil fortælle om ØK Datas strategiske vision og udvikling.

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

Med venlig hilsen
Datahistorisk Forening

 

The History of UNIX in the History of Software – foredrag den 21.marts kl. 16.30

Foredrag for dataloger og dataloginteresserede ved historikeren Tom Haigh fra University of Wisconsin

Lektor Tom Haigh fra University of Wisconsin i Milwaukee gæster Danmark i foråret 2018 inviteret af Institut for Naturfagenes Didaktik. Besøget er foranlediget af ”Danish Network for History and Philosophy of Computer Science.

Tid: 21. marts 2018, kl. 16:30-18:00

Sted: Aud. 6, HCØ, Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Læs mere om arrangementet

Tilmelding foregår ved at registrere sig her.

Abstract på engelsk:

In this talk I will explore on the early history of Unix, the most influential operating system in history. While the technical history of early Unix is well documented, its relationship to the broader history of software during the 1960s and 70s is less well understood.

I will be focusing particularly on the role of Doug McIllroy, manager of the group that produced Unix, and the connection the Unix “pipe” mechanism to his earlier advocacy for standardized software components. This establishes connections between Unix and other key developments in software history, such as the Algol project, the 1968 NATO Conference on Software Engineering, and the “software crisis” diagnosed by Edsger Dijkstra in his 1972 Turing Award lecture.

I will also make comparisons between the Unix approach to the production and distribution of high quality portable software and parallel developments underway during the 1970s by the developers of mathematical software packages.

I will conclude by sketching some of the implications of this research for continuities and discontinuities between Unix and the modern free/open source software movement.

 

Colossus: The first large-scale electronic computer – 22.juni kl. 17.00 hos ENIGMA

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening
i samarbejde med Enigma, museum for Post, Tele
og Kommunikation

Torsdag den 22.juni 2017  kl. 17.00
Sted: Enigma Museum, Øster Alle 1, 2100 København Ø
v. Prof. Dr. Jack Copeland

Colossus

Den internationalt anerkendte og førende Alan Turing forsker, B. Jack Copeland, holder foredrag på engelsk om Colossus computeren, som englænderne byggede mod slutningen af anden verdenskrig. Den var efter datidens forhold en kæmpemæssig og specialiseret elektronisk computer, der blev afgørende i arbejdet med at dekryptere meddelelserne fra de avancerede tyske Lorenz SZ40/42 krypteringsmaskiner (Tunny maskiner).  Jack Copeland skriver følgende om sit foredrag:

The story of Enigma and its defeat by the Bletchley Park codebreakers astounded the world. This lecture describes Bletchley’s success against a later, more advanced German cipher machine that the British codenamed Tunny. Broken Tunny messages contained intelligence that changed the course of the war and saved an incalculable number of lives. Colossus was central to the Bletchley attack on Tunny. Thomas H. Flowers and his team of engineers and wiremen built the first Colossus during 1943 in utmost secrecy and at terrific speed. By the end of the war in Europe, there were nine of Flowers’ gigantic digital computers working around the clock in Bletchley’s Tunny-breaking factory. 

Først omkring år 2000 er det fulde materiale vedrørende Colossus og Tunny blevet afklassificeret og tilgængeligt for offentligheden. Jack Copeland’s foredrag vil medvirke til, at folkene bag den banebrydende Colossus maskine kan få den omtale i en bredere offentlighed, som de fortjener.

 

Denne invitation er til medlemmer af Datahistorisk Forening, som kan deltage gratis i arrangementet. Tilmelding er dog nødvendig pr. mail til tilmelding@datamuseum.dk

Efter arrangementet er det ca. kl. 19 muligt at deltage i en langbordsmiddag i Enigma Kantina, som drives af Meyers. Der kan vælges mellem Kylling Danoise, Frikasse af kalv og lam, Stegt svinebryst eller Vegetarisk cassoulet samt hertil en øl eller en vand.

Prisen vil for medlemmer af Datahistorisk Forening være Kr. 175.-

Tilmelding til spisning til denne pris sker ved at sende en separat reservation til kantina@enigma.dk og skrive ”Copeland middag” i emnefeltet. Der vil så være reserveret bord.

Internettets historie i Danmark – 16.marts 2017

INTERNETTETS HISTORIE I DANMARK – FRA GRØNNE GRISE TIL MOBILEPAY
v/ Birger Hauge og Søren Duus Østergaard

Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31 – 33, 1780 København V, 16.marts 2017 kl. 16.30 -18.30

ARRANGØR: IDA – HISTORISK TEKNOLOGI, HITEK.  MEDARRANGØR: IDA KØBENHAVN

Birger Hauge og Søren Duus Østergaard vil fortælle om hvordan udviklingen af internettet egentlig startede i Danmark, og se på de milepæle der er passeret indtil nu. Vi skal følge udviklingen fra NEUCC og Uni-C til TDC’s indtog på markedet. Vi skal se hvornår de første sikre betalinger ved hjælp af SET blev gennemført, og høre om hvordan runderne om en digital identitet blev oplevet fra leverandørside. Og foredragsholderne vil runde af med den nyere tids eksplosion af mobile løsninger, herunder udbredelsen af internetkriminalitet.

Birger Hauge har arbejdet med digital forretningsudvikling siden 1990. Han var en af de første web-udviklere i Danmark og stod bag TDC’s store internetportal OPASIA. Birger Hauge har haft en række ledende stillinger i erhvervslivet og har de seneste 10 år været aktiv i samfundets trans-formation fra analog til digital indholdsformidling, aktiv i at overbevise de danske politikere om nytten af at tænke digitale strategier. Han har været medlem af regeringens bredbånds-kommission og af Energiministeriets smartgrid udvalg. Birger Hauge driver i dag udviklings-virksomheden Zibra.

Søren Duus Østergaard har siden 1970 arbejdet med digitalisering af den offentlige forvaltning gennem en række ledende jobs i IBM Danmark. I starten af halvfemserne blev han chef for IBM Nordics afdeling for multimedier og var her ansvarlig for etableringen af nogle af de første offentlige web-løsninger og gennemførte de første sikre betalinger på internettet. Fra 1997 til 2010 var han Senior Government Advisor for IBM i Europa, Mellemøsten og Afrika, og medlem af Teknologirådets bestyrelse. Fra 1995 har Søren Duus Østergaard været ekstern specialist og rådgiver for EU indenfor sikkerhed og privacy.

Datahistorisk Forenings medlemmer er inviteret til at deltage i arrangementet. Du behøver ikke være IDA medlem for at kunne deltage. Klik her og tryk på tilmeld og opret dig, så er du tilmeldt arrangementet.

Kvinder i Edb og IT – medlemsarrangement den 16.januar 2017 kl. 19.00 på Tapeten i Ballerup

Mandag den 16.januar 2017  kl. 19.00

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Kvinder i Edb og IT – medlemmer af
Datahistorisk Forening og
Seniorklubben i Dansk IT fortæller:

Bente Sonne
Birthe Olsen
Bodil Larsen
Ellen Randløv
Gerd Belhage
Gertrud Rahbek
Inge Borch
Lis Rimer
Lisbeth Smed

Denne aften vil en række medlemmer berette om deres oplevelser og indtryk fra uddannelse og arbejde i en branche, der traditionelt har været mandsdomineret. Det vil føre for vidt at nævne alle de emner, som indlægsholderne vil komme ind på. Blot er vi sikre på, at det bliver en både spændende og interessant aften.

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Vi holder en pause undervejs og forventer at slutte ca. kl. 22.30.

Kom i god tid – det er normalt svært at få parkeringsplads mandag aften på Tapeten.

Med venlig hilsen
Datahistorisk Forening