Referat fra den stiftende generalforsamling 2002

Referat fra den stiftende generalforsamling i “Dansk Datahistorisk Forening” torsdag den 15. august 2002:

Tilstede var følgende:
Andreas Szekacs, Anne Stine Schlamovitz, Jakob Krarup, Annuschka Maaløe, Poul-Henning Kamp, Alex Jessen, Finn Verner Nielsen, Erling Thomsen, Erik Trudsø Jespersen, Henrik Jørgensen, Tuan Luu, Aage Melbye, Niels Riis Ebbesen, Jørgen Albretsen, Mogens Kjær, Ole Nørgaard Nielsen, Gorm Lange, Henning Isaksson, Poul Testmann, Mogens Schlamovitz, Henning Lindholm, Knud Viuf, Jørgen O. Bjerregaard og dirigent Peter Hesselholt.

1. Valg af dirigent:
Som dirigent valgtes advokat Peter Hesselholt.

2. Godkendelse af vedtægter:
Rettelser til vedtægterne.
§ 1 Navn, stk. 1: Anførselstegn om navnene “Dansk Datahistorisk Forening” og “Danish Society for Computer History”.
§ 4 Generalforsamling, stk. 2. rettet til: Indkaldelse til generalforsamling sker pr. e-mail til hvert medlem med et varsel på 4 uger. Samtidig med udsendelsen af indkaldelsen, publiceres denne på www.datamuseum. dk

Bemærkninger til vedtægterne:
Det enkelte medlem er selv ansvarlig for ændring af adresse, herunder e-mail adresse.
Herefter blev vedtægterne godkendt og enstemmigt vedtaget.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:
Knud Viuf, Poul Testmann, Mogens Kjær, Henning Isaksson og Jørgen O. Bjerregaard valgt.
Knud Viuf og Poul Testmann valgt for 2 år (lige år) og resten af bestyrelsen for 1 år (ulige år).
b) Valg af bestyrelsessuppleant: Aage Melbye valgt.
c) Valg af revisorer:
Leif Jepsen og Henrik Jørgensen valgt.
d) Valg af revisorsuppleant:
Finn Verner Jensen valgt.

4. Evt.:
a) Fastsættelse af medlemskontingent:
200,- kr. for enkeltmedlemsskab vedtaget. Gælder for 2002 og 2003.
Firma- og institutionsmedlemsskab kr. 2.000,- Gælder for 2002 og 2003.

Bemærkninger til medlemskontingent
Bestyrelsen opfordret til at overveje, hvordan det kan gøres attraktivt for studerende at melde sig ind i foreningen. Evt. ved et reduceret indmeldelsesgebyr, nyhedsbrev m.m.. Ikke betalende medlemmer har ingen stemmeret. Ligeledes blev bestyrelsen bedt om at overvej, om gebyrerne er for lave og bør hæves.
Indtil videre ingen nedre grænse for sponsorat, men tale om forskellige typer af sponsorat.
Bestyrelsen blev også bedt om at overveje en evt. tilføjelse til formålsparagraffen til næste generalforsamling: sikring af software/hardware ­ adgang til gamle datalagre.
Bestyrelsen blev opfordret til at henvende sig til forskellige uddannelsesinstitutioner, som kan være interesseret i at indgå i mulige projekter, til gavn for begge parter.

Referent
Jørgen O. Bjerregaard

Dirigent:
Peter Hesselholt

Bestyrelse:
Knud Viuf
Poul Testmann
Henning Isaksson
Mogens Kjær
Jørgen O. Bjerregaard