Indkaldelse til udskudt ordinær generalforsamling 2.september 2021

Hermed indkaldelse til udskudt ordinær generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 2. september 2021 fra kl. 19.30 i Lille Sal på ”Tapeten”
Magleparken 5, Ballerup

Lille Sal er beliggende til højre for Tapetens hovedindgang. DDHF har tidligere afholdt arrangementer i Lille Sal, bl.a. også generalforsamlingen sidste år. Der vil blive stillet stole frem i passende afstand og være håndsprit til rådighed.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning 2020/2021
 3. Foreningens fremtidige aktiviteter
 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen.

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Ifølge efterfølgende pkt. 7 skal der vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen.

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2021 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen, herunder heller ikke forslag til medlemmer, der ønskes valgt til bestyrelsen.
Den nuværende bestyrelse modtager imidlertid gerne fra medlemsside ideer til mulige kandidater til de 2 poster, der bliver ledige i bestyrelsen.

Valg i henhold til pkt. 7:

Bestyrelsesvalg:

1                           Finn Verner Nielsen                   (ikke på valg, ønsker ikke at
                                                                                fortsætte som formand efter                                                                                            generalforsamlingen)
2                           Henrik Olsen                               (ikke på valg)
3                           Mogens Kjær                              (på valg, ønsker ikke genvalg)
4                           Erik Lorenz Petersen                  (ikke på valg)
5                           Martin Gerster Johansen            (på valg, villig til genvalg)
6                           Anders Vind Ebbesen                 (på valg, ønsker ikke genvalg)
7                           Andreas Ryge                             (ikke på valg)

Bestyrelsessuppleanter:

Ole Nørgaard Nielsen                                                 (bestyrelsen foreslår genvalg)
Martin Sørensen                                                          (bestyrelsen foreslår genvalg)

Revisorer:

Henrik Jørgensen                                                        (bestyrelsen foreslår genvalg)
Carsten Pamer                                                            (bestyrelsen foreslår genvalg)

Revisorsuppleant:

Peter Sørensen                                                           (bestyrelsen foreslår genvalg)

 

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at betale
kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen (evt. til MobilePay 373241).

Efter generalforsamlingen vil der være god tid til at fortsætte dialogen vedr. punkt 3 – foreningens fremtidige aktiviteter

 

Datahistorisk Forening udsætter igen i år sin generalforsamling

Datahistorisk Forening skulle ifølge vedtægterne ha’ afholdt sin årlige generalforsamling inden udgangen af april måned 2021. Dette er med nuværende restriktioner ikke muligt, og derfor ser vi os nødsaget til igen i år at udsætte generalforsamlingen.

Man kan håbe på, at det vil blive muligt at afholde generalforsamlingen inden sommerferien, men meget vil afhænge af, hvordan forsamlingsforbuddet udvikler sig.
Vi orienterer naturligvis nærmere pr. mail og på hjemmesiden, når tidspunktet for generalforsamlingen foreligger.

 

Indkaldelse til udskudt ordinær generalforsamling 3.september 2020

Indkaldelse til den udskudte ordinære generalforsamling, der afholdes:

Torsdag den 3. september 2020 fra kl. 19.30 i Lille Sal på ”Tapeten”
Magleparken 5, Ballerup

Lille Sal er beliggende til højre for Tapetens hovedindgang. DDHF har tidligere afholdt arrangementer i Lille Sal, bl.a. om Comal og Oracle. Der vil blive stillet stole frem i passende afstand og være rigeligt med håndsprit.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning 2019/2020
 3. Foreningens fremtidige aktiviteter
 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen.

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2020 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

Valg i henhold til pkt. 7:

Bestyrelsesvalg:

1                           Finn Verner Nielsen                       (på valg, villig til genvalg)

2                           Henrik Olsen                                   (på valg, villig til genvalg)
3                           Mogens Kjær                                   (ikke på valg)
4                           Poul Testmann                               (på valg, ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår                                                                                                         nyvalg af suppleant Andreas Ryge)

5                           Erik Lorenz Petersen                     (på valg, villig til genvalg)
6                           Martin Gerster Johansen              (ikke på valg)

7                           Anders Vind Ebbesen                   (ikke på valg)

Bestyrelsessuppleanter:

Ole Nørgaard Nielsen                                                 (bestyrelsen foreslår genvalg)
vakant                                                                            (bestyrelsen foreslår valg af Martin Sørensen)

Revisorer:

Henrik Jørgensen                                                        (bestyrelsen foreslår genvalg)
vakant                                                                             (bestyrelsen foreslår nyvalg af Carsten Pamer,                                                                                                                IT medarbejder i Ballerup kommune)

Revisorsuppleant:

Peter Sørensen                                                             (bestyrelsen foreslår genvalg)

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at betale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen (evt. til MobilePay 373241).

 

Efter generalforsamlingen 

Under punkt 3 på dagsordenen for generalforsamlingen vil der blive orienteret om, at Ballerup kommune har tilkendegivet, at man ønsker at anvende kælderlokalet på Tapeten til andre formål!

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen derfor gerne drøfte situationen for foreningen og forskellige scenarier for foreningens fortsatte virke med de fremmødte medlemmer.

 

Derfor – mød frem til generalforsamlingen og hør mere samt deltag i debatten.

Vi åbner igen på Tapeten og afholder generalforsamling den 3.september 2020

Nu har vi åbent igen i kælderen på Tapeten hver torsdag aften efter kl. 19.

Kom og se, hvad vores samling rummer – men bedst efter aftale via info@datamuseum.dk

Der er mange, der gerne vil se samlingen efter nedlukningen.

 

Vores udskudte generalforsamling vil blive afholdt torsdag den 3.september. Indkaldelse med dagsorden udsendes til medlemmerne i starten af august.

Datahistorisk Forening udsætter sin generalforsamling

Kære medlemmer og venner,

Datahistorisk Forening skulle i følge vedtægterne ha’ afholdt sin årlige generalforsamling inden udgangen af april måned. Da dette ikke vil være forsvarligt i den nuværende COVID-19 situation, udsætter vi generalforsamlingen til senere på året. Vi håber meget på, at generalforsamlingen vil kunne holdes inden sommerferien.

 

Efter en længere pause, kan man nu igen se nyheder fra foreningen på denne hjemmeside. Aktuelt kan man på forsiden se den gode nyhed, at DDHF har fået endnu en protektor, nemlig Niels Zibrandtsen.
Niels Zibrandtsen var stifter og ejer af Global Connect, og han er investoren bagved InQvation samt næstformand i IT Branchen. Han har gennem de sidste år ydet os uvurderlig støtte i forbindelse med opbevaring af størstedelen af de dele af vores samlinger, der ikke er plads til på Tapeten. Det er vi meget glade og taknemmelige for.

 

En anden god nyhed er, at arbejdet med digitaliseringer til vores BitArkiv skrider hurtigt frem. Man kan få et overblik over indholdet på en side  i wiki’en med keywords: https://datamuseum.dk/wiki/Bits:Keyword .
Blandt andet har vi nu lagt de fleste DVD’er fra vore medlems-arrangementer i arkivet. Se oversigten:

 

Optagelserne kan ses direkte i en browser (her dog uden mulighed for at spole), eller man kan downloade filerne først og så efterfølgende se optagelserne. For at få adgang, skal man først logge ind som bruger i wiki’en.
Hvis man ønsker brugernavn/adgangskode til wiki’en, skal man maile til wiki@datamuseum.dk og bede herom.
Det er ikke tilladt, at lægge optagelserne frit tilgængeligt på internettet – de er forbeholdt medlemmerne i Datahistorisk Forening.

 

God fornøjelse med optagelserne – måske er der lige nu bedre tid til at se eller gense nogle af arrangementerne.
Og når man nu er logget ind som bruger i wiki’en, er man mere end velkommen til at bidrage med opdateringer med unik viden og/eller erfaringer!

 

Pas på jer selv – vi ser frem til at kunne mødes igen, når den nuværende nedlukning er overstået.

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen i DDHF

Indkaldelse til Generalforsamling 2018 den 18.april på Tapeten

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 18. april 2018 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på ”Tapeten”, Magleparken 3-5, Ballerup

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)


Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning 2017/2018
 3. Foreningens fremtidige aktiviteter
 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen.

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2018 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen

Valg i henhold til pkt. 7:

Bestyrelsesvalg:

1                           Finn Verner Nielsen                       (på valg, villig til genvalg)
2                           Mogens Strange                            (på valg, ønsker ikke genvalg)
3                           Mogens Kjær                                 (ikke på valg)
4                           Poul Testmann                              (på valg, villig til genvalg)
5                           Erik Lorenz Petersen                     (på valg, villig til genvalg)
6                           Martin Gerster Johansen              (ikke på valg)
7                           Anders Vind Ebbesen                   (ikke på valg)

Bestyrelsessuppleanter:
Ole Nørgaard Nielsen                                                  (på valg, villig til genvalg)
Henrik Hinding                                                             (på valg, villig til genvalg)

Revisorer:
Leif Jepsen                                                                   (på valg, villig til genvalg)
Henrik Jørgensen                                                         (på valg, villig til genvalg)

Revisorsuppleant:
Peter Sørensen                                                            (på valg, villig til genvalg)

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at betale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.

Vores medlem Trine Laier – dansk spiludvikler – vil efter generalforsamlingen vise sit prisbelønnede computerspil Cosmic Top Secret og fortælle om, hvordan det blev til.

Trine viste brudstykker fra spillet ved markeringen af 60-året for DASK på Danmarks Tekniske Museum. Denne gang vil det også være muligt at prøve spillet selv på forskellige devices.

Spillet handler om den kvindelige Agent T, der er på jagt efter svar på, hvad hendes forældre egentlig lavede i FE – Forsvarets Efterretningstjeneste – under den kolde krig, og hvad de brugte DASK til!
Måske får vi svaret denne aften …

Indkaldelse til Generalforsamling 2017 den 19.april på Tapeten

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 19. april 2017 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på ”Tapeten”,
Magleparken 3-5, Ballerup

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning 2016/2017
 3. Foreningens fremtidige aktiviteter
 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftet mail med indkaldelsen.

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2017 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen

Valg i henhold til pkt. 7:

Bestyrelsesvalg:

1                    Finn Verner Nielsen             (ikke på valg)
2                    Mogens Strange                    (ikke på valg)
3                    Mogens Kjær                         (på valg, villig til genvalg)
4                    Poul Testmann                      (ikke på valg)
5                    Erik Lorenz Petersen            (ikke på valg)
6                    Martin Gerster Johansen     (på valg, villig til genvalg)
7                    Anders Vind Ebbesen           (på valg, villig til genvalg)

Bestyrelsessuppleanter:
Ole Nørgaard Nielsen                              (på valg, villig til genvalg)
Henrik Hinding                                        (på valg, villig til genvalg)

Revisorer:
Leif Jepsen                                               (på valg, villig til genvalg)
Henrik Jørgensen                                      (på valg, villig til genvalg)

Revisorsuppleant:
Peter Sørensen                                          (på valg, villig til genvalg)

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at betale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil vort medlem Henning Jensen holde et causeri med titlen:

                               Historien om Dankort

Henning har for nylig skrevet en bog med samme titel, og vil på baggrund af denne fortælle om Dankortets svære fødsel. Det er nok gået lidt i glemmebogen, men der var stor politisk modvilje, udbredt skepsis hos forbrugerne og modstand hos mange butikker. Der var flere danske it-leverandører involveret i den første tekniske løsning, og mon ikke Henning vil fortælle lidt om disse også. Det håber vi på.

Der vil blive mulighed for at købe Henning’s bog til en favørpris.

 

Indkaldelse til generalforsamling 2016 den 27.april på Tapeten

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 27. april 2016 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på ”Tapeten”,
Magleparken 3-5, Ballerup

 

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning 2015/2016
 3. Foreningens fremtidige aktiviteter
 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Er vedhæftet mail til medlemmerne med indkaldelsen.

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2016 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

 • Kontingentforhøjelse:
  Det almindelige medlemskontingent har siden foreningens stiftelse i 2002 været uændret kr. 200 pr. år. Stigende omkostninger og påtvungne udgifter til fremtidig opmagasinering af dele af samlingen, har medført, at bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på kr. 50 svarende til et nyt almindeligt kontingent fra 2017 på kr. 250 pr. år.
 • Udvidelse af bestyrelsen:
  Den nuværende bestyrelse består af 6 medlemmer. I henhold til vedtægterne, kan bestyrelsen udvides til i alt 8 medlemmer. Det foreslås at udvide bestyrelsen med 1 medlem til 7 medlemmer i alt.

Samtidig foreslås, at Udstillings- og Forskningschef Martin Gerster Johansen fra Post & Tele Museum vælges som nyt medlem.

Valg i henhold til pkt. 7:

Bestyrelsesvalg:

1                    Finn Verner Nielsen             (på valg, villig til genvalg)

2                    Mogens Strange                   (på valg, villig til genvalg)

3                    Mogens Kjær                        (ikke på valg)

4                    Poul Testmann                      (på valg, villig til genvalg)

5                    Christian Gram                     (ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen – suppleant
Anders Vind Ebbesen foreslås valgt i stedet)

6                    Erik Lorenz Petersen            (på valg, villig til genvalg)

7                    Martin Gerster Johansen       (foreslås nyvalgt)

 

Bestyrelsessuppleanter:

Ole Nørgaard Nielsen                              (på valg, villig til genvalg)

Henrik Hinding                                        (foreslås nyvalgt som erstatning for Anders Vind Ebbesen)

Revisorer:

Leif Jepsen                                               (på valg, villig til genvalg)

Henrik Jørgensen                                      (på valg, villig til genvalg)

Revisorsuppleant:

Peter Sørensen                                          (på valg, villig til genvalg)

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at indbetale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen har vi tid til at drøfte foreningens fremtidige virke i forlængelse af dagsordenens punkt 3, såfremt der måtte være behov herfor.
Det virtuelle museum – hvordan registrerer vi samlingerne i Datahistorisk Forening. Med 3 korte indlæg vil vi efter generalforsamlingen belyse de igangværende aktiviteter på dette område.

Christian Gram fortæller om bogsamlingen og hvordan man søger i LibraryThing kataloget.
Poul-Henning Kamp fortæller om Bitstore og viser de første forsøg med dette.
Finn Verner Nielsen fortæller om registrering af genstande og viser formidlingen på DDHF Wiki.

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2015 29.april på Tapeten

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes:

 

Onsdag den 29. april 2015 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på
”Tapeten”,  Magleparken 3-5, Ballerup

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning 2014/2015

 3. Foreningens fremtidige aktiviteter

 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse

 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

 6. Indkomne forslag

 7. Valg

 8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen.

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2015 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

Valg i henhold til pkt. 7:

 

Bestyrelsesvalg:

1                    Finn Verner Nielsen            (ikke på valg)

2                    Mogens Strange                   (ikke på valg)

3                    Mogens Kjær                        (på valg, villig til genvalg)

4                    Poul Testmann                     (ikke på valg)

5                    Christian Gram                     (på valg, villig til genvalg)

6                    Erik Lorenz Petersen          (ikke på valg)

Bestyrelsessuppleanter:

Ole Nørgaard Nielsen                              (på valg, villig til genvalg)

Anders Vind Ebbesen                              (på valg, villig til genvalg)

Revisorer:

Leif Jepsen                                                 (på valg, villig til genvalg)

Henrik Jørgensen                                     (på valg, villig til genvalg)

Revisorsuppleant:

Peter Sørensen                                          (på valg, villig til genvalg)

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at indbetale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen vil Anders Vind Ebbesen holde indlæg om:

 

CPR-systemets tilblivelse

”Man kan vist godt kalde dette lovforslag for noget af det mindst kontroversielle, en minister i lang tid har præsenteret for tinget”. Med disse imødekommende ord tog oppositionen imod det forslag, som skulle bane vejen for etableringen af CPR-systemet. At alle folketingspolitikerne i overvejende grad var positivt stemt var på sin vis ganske heldigt, for da de begyndte at diskutere lovforslaget havde embedsværk og Datacentralen allerede i en årrække arbejdet på etableringen af CPR-systemet.

Oplægget vil opridse CPR-systemets historie fra løse ideer i begyndelsen af 1900-tallet, igennem projektets hovedfase i midten af 60erne og op til folketingsdebatterne og introduktionen af systemet i slutningen af årtiet. Afslutningsvist vil der blive givet en håndfuld bud på, hvad der gjorde, at projektet blev en succes. Oplægget er ikke særligt teknisk, så alle kan få et smil på læben!

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2014 den 30.april på Tapeten

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

 

Onsdag den 30. april 2014 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på ”Tapeten”,  Magleparken 3-5, Ballerup

 

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning 2013/2014

 3. Foreningens fremtidige aktiviteter

 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse

 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

 6. Indkomne forslag

 7. Valg

 8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen.

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2014 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.


Valg i henhold til pkt. 7:

 

Bestyrelsesvalg:

1                    Finn Verner Nielsen             (på valg, villig til genvalg)                      

2                    Mogens Strange                    (på valg, villig til genvalg) 

3                    Mogens Kjær                         (ikke på valg)

4                    Poul Testmann                      (på valg, villig til genvalg) 

5                    Christian Gram                     (ikke på valg)

6                    Erik Lorenz Petersen            (på valg, villig til genvalg)                                            

 

Bestyrelsessuppleanter:

Ole Nørgaard Nielsen                               (på valg, villig til genvalg)

Anders Vind Ebbesen                               (på valg, villig til genvalg)

 

Revisorer:

Leif Jepsen                                                 (på valg, villig til genvalg)

Henrik Jørgensen                                     (på valg, villig til genvalg)                        

                     

Revisorsuppleant:

Peter Sørensen                                           (på valg, villig til genvalg)

                                             

Efter generalforsamlingen – Dataarkæologi i 25 år:

I år er det 25 år siden, at dataarkæologerne startede deres arbejde i Ballerup. Det vil vi markere med nogle aktuelle indslag samt et historisk tilbageblik.

Thorkil Naur fortæller om det fortsatte arbejde med Olivetti Programma 101 bordregnemaskinen og Nico de Jong om, hvordan det lykkedes at få liv i Philips PTS6000 minidatamater igen.

Afslutningsvist vil foreningens formand se tilbage på dataarkæologernes arbejde siden 1989 og vise billeder fra de 25 år.

 

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at indbetale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.