Indkaldelse til Generalforsamling 2015 29.april på Tapeten

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes:

 

Onsdag den 29. april 2015 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på
”Tapeten”,  Magleparken 3-5, Ballerup

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning 2014/2015

  3. Foreningens fremtidige aktiviteter

  4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse

  5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

  6. Indkomne forslag

  7. Valg

  8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen.

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2015 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

Valg i henhold til pkt. 7:

 

Bestyrelsesvalg:

1                    Finn Verner Nielsen            (ikke på valg)

2                    Mogens Strange                   (ikke på valg)

3                    Mogens Kjær                        (på valg, villig til genvalg)

4                    Poul Testmann                     (ikke på valg)

5                    Christian Gram                     (på valg, villig til genvalg)

6                    Erik Lorenz Petersen          (ikke på valg)

Bestyrelsessuppleanter:

Ole Nørgaard Nielsen                              (på valg, villig til genvalg)

Anders Vind Ebbesen                              (på valg, villig til genvalg)

Revisorer:

Leif Jepsen                                                 (på valg, villig til genvalg)

Henrik Jørgensen                                     (på valg, villig til genvalg)

Revisorsuppleant:

Peter Sørensen                                          (på valg, villig til genvalg)

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at indbetale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen vil Anders Vind Ebbesen holde indlæg om:

 

CPR-systemets tilblivelse

”Man kan vist godt kalde dette lovforslag for noget af det mindst kontroversielle, en minister i lang tid har præsenteret for tinget”. Med disse imødekommende ord tog oppositionen imod det forslag, som skulle bane vejen for etableringen af CPR-systemet. At alle folketingspolitikerne i overvejende grad var positivt stemt var på sin vis ganske heldigt, for da de begyndte at diskutere lovforslaget havde embedsværk og Datacentralen allerede i en årrække arbejdet på etableringen af CPR-systemet.

Oplægget vil opridse CPR-systemets historie fra løse ideer i begyndelsen af 1900-tallet, igennem projektets hovedfase i midten af 60erne og op til folketingsdebatterne og introduktionen af systemet i slutningen af årtiet. Afslutningsvist vil der blive givet en håndfuld bud på, hvad der gjorde, at projektet blev en succes. Oplægget er ikke særligt teknisk, så alle kan få et smil på læben!