Indkaldelse til Generalforsamling 2014 den 30.april på Tapeten

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

 

Onsdag den 30. april 2014 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på ”Tapeten”,  Magleparken 3-5, Ballerup

 

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning 2013/2014

  3. Foreningens fremtidige aktiviteter

  4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse

  5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

  6. Indkomne forslag

  7. Valg

  8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen.

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2014 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.


Valg i henhold til pkt. 7:

 

Bestyrelsesvalg:

1                    Finn Verner Nielsen             (på valg, villig til genvalg)                      

2                    Mogens Strange                    (på valg, villig til genvalg) 

3                    Mogens Kjær                         (ikke på valg)

4                    Poul Testmann                      (på valg, villig til genvalg) 

5                    Christian Gram                     (ikke på valg)

6                    Erik Lorenz Petersen            (på valg, villig til genvalg)                                            

 

Bestyrelsessuppleanter:

Ole Nørgaard Nielsen                               (på valg, villig til genvalg)

Anders Vind Ebbesen                               (på valg, villig til genvalg)

 

Revisorer:

Leif Jepsen                                                 (på valg, villig til genvalg)

Henrik Jørgensen                                     (på valg, villig til genvalg)                        

                     

Revisorsuppleant:

Peter Sørensen                                           (på valg, villig til genvalg)

                                             

Efter generalforsamlingen – Dataarkæologi i 25 år:

I år er det 25 år siden, at dataarkæologerne startede deres arbejde i Ballerup. Det vil vi markere med nogle aktuelle indslag samt et historisk tilbageblik.

Thorkil Naur fortæller om det fortsatte arbejde med Olivetti Programma 101 bordregnemaskinen og Nico de Jong om, hvordan det lykkedes at få liv i Philips PTS6000 minidatamater igen.

Afslutningsvist vil foreningens formand se tilbage på dataarkæologernes arbejde siden 1989 og vise billeder fra de 25 år.

 

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at indbetale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.