Besøg fra Charles Simonyi og Susan Hutchison besøger DDHF

Den 29. marts besøgte Charles Simonyi og Susan Hutchison Dansk Datahistorisk Forening. Susan Hutchison er direktør for den fond, som Charles Simonyi har stiftet The Charles Simonyi Fund for Arts and Sciences.

Anledningen til besøget var, at fonden agtede at støtte foreningens arbejde med 100.000 kr. til indretning af de nye magasinfaciliteter på Tapeten i Ballerup samt til anskaffelse af forskelligt nødvendigt teknisk udstyr. Ballerups borgmester Ove E. Dalsgaard havde tilbudt, at modtagelsen af Charles Simonyi og Susan Hutchison kunne ske på Ballerup Rådhus.

Modtagelse foregik i rådssalen, hvor borgmesteren og bestyrelsen bød velkommen. Herefter berettede bestyrelsesmedlem Finn Verner Nielsen om foreningens nuværende status og fremtidige planer om etablering af et Dansk Datamuseum i Ballerup. Charles Simonyi og Susan Hutchison var tydeligt tilfredse med oplægget og visionerne og havde kun få spørgsmål.

Anden del af mødet foregik i de nye magasinfaciliteter på Tapeten i Ballerup. Et stort lokale på omkring 900 kvm. , som Ballerup kommune har stillet til rådighed. I anledning af besøget var der lavet en prøveopstilling af den ene af museets GIER maskiner. Bestyrelsen viste rundt i samlingen, men det var tydeligt, at det var GIER maskinen, der vakte størst begejstring hos Charles Simonyi. Den havde han stiftet bekendtskab med både i Ungarn og da han senere kom til Regnecentralen i Danmark. (Se Claus Thorhauges artikel i Prosa).

Dansk Datahistorisk Forening er meget taknemmelig for donationen. Det gør det muligt for os at få lagt grunden til det kommende datamuseum. Foreningen ser frem til et videre og frugtbart samarbejde med Charles Simonyi, der også er foreningens protektor.

Jørgen O. Bjerregaard

Billeder:


Susan Hutchison, Charles Simonyi og borgmester Ove E. Dalsgaard på Ballerup Rådhus.Charles Simonyi ved GIER kontrolbordet, opstillet på Tapeten.Henning Lindholm, Jørgen O. Bjerregaard, Henning Isaksson, Charles Simonyi og Susan Hutchison på Tapeten.