Indkaldelse til ordinære generalforsamling 2004

DANSK DATAHISTORISK FORENING (DDHF)

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 29. april 2004 fra kl. 19.00 i ”Cafeen”, Gl. Rådhusvej 32, Ballerup.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Foreningens fremtidige aktiviteter
  • Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  • Indkomne forslag
  • Valg
  • Eventuelt

Regnskab i henhold til pkt. 4 vedhæftes og vil herudover være at finde på foreningens hjemmeside www.datamuseum.dk (og som Word fil).

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Bestyrelsen fremkommer med forslag til ændring af foreningens vedtægter. Forslaget vedhæftes (og som Word fil) og kan desuden, sammen med den konsekvensændrede foreslåede nye vedtægt, ses på hjemmesiden (og som Word fil).

Valg i henhold til pkt. 7:

Bestyrelsesvalg:

Formand Jørgen O. Bjerregaard (ikke på valg)
Kasserer Henning Isaksson (ikke på valg)
Sekretær Poul Testmann (på valg, villig til genvalg)
Medlem Knud Viuf (på valg, villig til genvalg)
Medlem Mogens Kjær (ikke på valg)

Bestyrelsessuppleant:
Finn Verner Nielsen (på valg, villig til genvalg)

Revisorer:
Leif Jepsen (på valg, villig til genvalg)
Henrik Jørgensen (på valg, villig til genvalg)
Revisorsuppleant:
Aage Melbye (på valg, villig til genvalg
Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at indbetale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil civilingeniør Bent Scharøe Petersen holde et spændende indlæg med titlen:

Computers B.C.

„Nej, computerens historie går ikke 2000 år tilbage. B.C. står for Before Computers, inden von Neumann; Atanassoffs arbejde 1939 til 1942 bl.a. Også lidt om de teknologiske muligheder indtil først i 1950erne.”

Herefter hyggeligt samvær.