Indvielse af Tapeten

Tirsdag den 23. november indviedes Dansk Datahistorisk Forenings nye lokaler – såkaldt open store – på Tapeten i Ballerup. Formanden Jørgen O. Bjerregaard bød velkommen og oplæste et lykønsknings brev fra foreningens protektor Charles Simonyi, der var forhindret i at være tilstede. Herefter holdt Ballerups borgmester Ove E. Dalsgaard tale. Han forsikrede, at Ballerup kommune er interesseret i projektet og vil støtte foreningen i at finde egnede udstillingslokaler til det kommende danske datamuseum, der naturligvis skal ligge i Ballerup. Professor Christian Gram gav i sit indlæg Programmer på Museum, gode råd om og ideer til, hvad der også bør være med på et datamuseum. Henrik Jacobsen sørgede for at give publikum et lynkursus i RC4000, og så fik borgmesteren endelig lov til at klippe den røde snor over og trykke på startknappen til RC4000. Hermed var de nye lokaler indviet. Der var mange gæster (ca. 80) fra nær og fjern. Efter indvielsen havde de fremmødte lejlighed til at snakke om de gode gamle dage og nyde et glas eller to sammen med gode it-venner. Se billeder fra indvielsen.

Besøg på IT-ceum

IT-ceum i Linköping: Søndag den 14. november besøgte Knud Viuf, Finn Verner Nielsen og Jørgen O. Bjerregaard det kommende svenske datamuseum “IT-ceum” i Linköping, hvor de blev modtaget af projektleder Magnus Johansson. Der var mulighed for at bese museets udstillingsfacilliteter, magasinrum og de mange spændende data-rariteter – ikke mindst kontrolpanelet til BESK, der blev stamfader til Danmarks første datamaskine DASK. Museet åbner den 9. december 2004. Da er det nøjagtigt 50 år siden Saab i Linköping indgik aftale med det statslige Matematikmaskinnämden (MMN) om bygning af en kopi af svenskernes første datamaskine BESK. Det var et yderst spændende og meget inspirerende besøg og det aftaltes, at Dansk Datahistorisk Forening og IT-ceum fremover vil samarbejde og udveksle erfaringer. Yderligere oplysninger om det kommende svenske datamuseum kan ses på: www.itceum.se Dataarkæologerne i Danmark ønsker svenskerne held og lykke med projektet og ser frem til et kommende samarbejde. Se billeder hér.

First LEGO League 2004

First LEGO League i Ballerup: For tredje år i træk deltog medlemmer fra Dansk Datahistorisk Forening i First LEGO League. Mogens Kjær, Knud Viuf og Jørgen O. Bjerregaard deltog i år som temadommere.Arrangementet blev afholdt den 13. november på Ingeniørhøjskolen i Ballerup. Arrangørerne var som i de foregående år Ballerup Skolevæsens IT-enhed og Skole og Ungdomsvejledningen i Ballerup, mens Ingeniørhøjskolen stillede lokaler til rådighed. Dansk Datahistorisk Forening agter også i de kommende år at deltage i dette vigtige, hvor børn i folkeskolealderen dyster om at blive de bedste til at programmere og bygge robotter af Legoklodser. I alt deltog 62 hold og temaet var handicapproblemer. Se evt.: www.hjernekraft.org