Effekter fra Slagterimuseet

Slagterimuseet i Roskilde er under afvikling og overtages af Landbrugsmuseet på Gammel Estrup i Jylland. I den forbindelse har DDHF fået uddeponeret en række datahistoriske effekter, som har været brugt rundt om på landets slagterier. Blandt disse et større testanlæg fra Søren T. Lyngsø anvendt på Slagteriernes Forskningsinstitut. Desuden et gammelt engelsk hulkortanlæg Powers Samas fra midten af forrige århundrede. Det stammer fra et slagteri i Struer. Anlægget anvender helt små hulkort. Desuden var der et enkelt DDE-anlæg, en Comet 1400 samt nogle antikke regnemaskiner. Se billeder hér.