Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

Edb for forskning og uddannelse de store regnecentre for 40 år siden

ved

Hans Jørgen Helms

Generaldirektør (hon.), mag.scient. Direktør for NEUCC 1965 – 1974

Torsdag den 15. november 2007 kl. 19.30

DDHFs lokale på Tapeten, Magleparken 3-5, Ballerup

Resume:

I 1960erne og begyndelsen af 1970erne opstod der i Danmark på linie med en udvikling kendt fra andre lande nogle store regnecentre for forskning og uddannelse ved siden af de regnemaskinemiljøer, der allerede var etableret i sektoren.

Det startede med NEUCC (Northern Europe University Computing Center) ved Danmarks tekniske Højskole (DTH, nu DTU) fra 1965 udstyret med en for den tid meget stor datamat, som endda hurtigt blev udbygget og siden afløst af andre store datamater.

Anvendelsen af de nye muligheder voksede hurtigt edb blev et uundværligt redskab for en bred vifte af fagområder og indgik i universiteternes og læreanstalternes undervisning. Et undervisningsministerielt udredningsarbejde om udbygning af edb-kapaciteten for forskning og uddannelse fra slutningen af 1960erne (Hermansen-rapporten, 1968/1969) førte til en struktur med tre regionale edb-centre. NEUCC ved DTH og de to nye RECKU (Det regionale Edb-center ved Københavns Universitet) og RECAU (Det regionale Edb-center ved Århus Universitet) . Det bragte edb-kapaciteten og centrenes viden tættere til brugerne. Samtidig var det en periode, hvor de tekniske muligheder for datatransmission indledte en kraftig udvikling og gav nye muligheder for brugerne.

Foredraget, der er baseret på personlige erindringer fra de første ti år, beskriver oprindelsen og træk fra denne dynamiske tidsperiode, hvor nøgleordet var edb-kapacitet og de voksende muligheder for at tilgodese brugernes stigende og mangeartede behov til forskning og uddannelse. Det var også en tid, hvor regnecentrene var på forkant af udviklingen ligesom i dag på UNI-C (Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning), der opstod i 1985 ved fusion af de tre regionale centre.

Slides fra foredraget kan hentes som PDF fil (26 Mbytes).

Arrangementet er for DDHFs medlemmer med evt. ledsager(e). Tilmelding ikke nødvendig.

Til dette arrangement er interesserede medarbejdere fra UNI-C inviteret.

Vel mødt den 15. nov. 2007

Bestyrelsen