Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

Tirsdag den 16. marts 2010 kl. 19.30

DDHF’s lokale på “Tapeten” Magleparken 3-5, Ballerup

Søren Lauesen, professor ved IT-Universitetet, fortæller…

Historier om multiprogrammering i Danmark 1967 til 1975

Regnecentralens tredje computer, RC 4000, startede i 1967 som en datalogger til en kemisk fabrik i Pulawy, Polen. Der var interrupts og dermed et grundlag for multiprogrammering. I de følgende år indtil 1972 udviklede Regnecentralen egentlige operativsystemer til RC 4000. Jeg var en af hovedpersonerne i den udvikling. Det var overraskende svært. Vi måtte selv udvikle de grundlæggende begreber, og det gik ikke altid lige godt. Til gengæld var vi meget effektive til at teste operativsystemet. Det klarede vi med 2 gange 15 minutters computertid om dagen. Systemerne blev umådeligt driftsikre og RC 4000 kørte i månedsvis uden genstart.

Nogle af os brugte senere principperne til el-distributionssystemer hos BBC (nu ABB). Det er nok de mest succesfulde projekter jeg har deltaget i. Vi havde lært af erfaringerne. Alligevel gav vores første installation 10 minutters strømafbrydelse i hele Himmerland. Det skyldtes ikke en programmeringsfejl, men en manglende forståelse af kravene.

I den samme periode blev UNIX udviklet i USA. Mens UNIX lever i bedste velgående, er Regnecentralens systemer uddøde. Det er der mange årsager til.

Hent slides som PDF.

Jesper Naur, ABB A/S:

Multiprogrammering på PDP-11 under RSX – belyst med centrale eksempler fra fjernkontrolsystemet BECOS-30

BECOS-30 var en videreudvikling/efterfølger af Indactic 33/20 systemet. Systemet kørte under RSX. Foredraget vil omhandle:

Implementationen af en semafor-monitor på PDP-11 med særlig fokus på de forhold, der gør sig gældende under operativsystemet RSX.

Implementationen af BECOS-30’s dobbelt-systems-funktion, med særlig fokus på, hvordan opstarten af standby-systemet foregår.

Eventuelt, hvis tiden tillader det, et meget hurtigt spring næsten til nutiden med en kort omtale af nogle af de systemer, vores kunder bruger i dag.

Hent slides som PDF.

Arrangementet er for DDHF’s medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

Vel mødt den 16. marts 2010

Bestyrelsen