Bevaring af den danske digitale kulturarv

Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00

Sted: Ingeniørhøjskolen, Lautrupvang 15, 2750 Ballerup

(Hovedindgangen, følg derefter gangen til venstre til auditorium X 1.80 i Elektro/stærkstr. afd. X)

Bevaring af den danske digitale kulturarv

Til alle tider har mennesket ønsket at bevare. Vores museer, biblioteker og arkiver er spækket med kunstgenstande, bøger, breve, billeder og andet materiale, som vi ønsker at tage vare på af historiske, kulturelle, videnskabelige eller retslige grunde. Digital bevaring kan defineres som de aktiviteter, man skal udføre for at sikre, at det digitale materiale, man ønsker at bevare, er tilgængeligt og forståeligt på langt sigt. Med langt sigt menes i denne forbindelse blot, at man ønsker at bevare sit digitale materiale så længe, at der er grund til at forudse problemer på grund af medieteknologi, medietilstand, formater eller kompatibilitet. Ved dette arrangement skal vi høre dels om de nationale tiltag til bevaring af den danske digitale kulturarv specielt vedr. indsamling, arkivering og bevaring af den danske del af internettet, dels om et græsrods tiltag fra et af foreningens medlemmer.

Grethe Jacobsen, Afdelingsleder, Pligtafleveringsafdelingen, og
Birgit Henriksen, Afdelingsleder, Digital Bevaring, Det Kongelige Bibliotek

fortæller om bibliotekets opgaver med og strategi for indsamling af den digitale kulturarv, både i fysisk form og på nettet.

Grethe Jacobsens slides.

Birgit Henriksens slides.

Mads Jespersen, DDHF medlem

Problemstillinger ved bevaring og håndtering af digitale data fra 5.25″ floppy disketter

Mads fortæller om aktiviteterne omkring bevaring af dansk digital kulturarv fra Commodore 64, om faldgruber ved dataoverførsel til moderne medier, om levetiden for data på 5.25″ floppy disketter og om Virus på Commodore 64 !!

Mads’ slides.

For medlemmer med evt. ledsager

Med venlig hilsen

Dansk Datahistorisk Forening