Indkaldelse til generalforsamling 2012

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 26. april 2012 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på ”Tapeten”, Magleparken 3-5, Ballerup

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. V alg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning 2011/2012
 3. Foreningens fremtidige aktiviteter
 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen. Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2012 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

Valg i henhold til pkt. 7:

Bestyrelsesvalg:

 1. Finn Verner Nielsen (på valg, villig til genvalg)
 2. Mogens Strange (på valg, villig til genvalg)
 3. Mogens Kjær  (ikke på valg)
 4. Poul Testmann (på valg, villig til genvalg)
 5. Christian Gram  (ikke på valg)
 6. Erik Lorenz Petersen (på valg, villig til genvalg)

Bestyrelsessuppleanter:

 • Ole Nørgaard Nielsen (på valg, villig til genvalg)
 • Henrik Jacobsen  (på valg, ønsker ikke genvalg)

Revisorer:

 • Leif Jepsen (på valg, villig til genvalg)
 • Henrik Jørgensen (på valg, villig til genvalg)

Revisorsuppleant:

 • Peter Sørensen

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at indbetale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen:

Datahistorisk udstilling på Post og Tele Museum

Museumsinspektør Martin Johansen og Finn Verner Nielsen orienterer om udstillingens tema(er) og hvilke opstillinger vi regner med skal indgå. Emnerne drøftes, og medlemmerne vil blive opfordret til deltagelse i det videre arbejde, såfremt de har interesse for de valgte områder.