Indkaldelse til generalforsamling den 18.april 2013 på Tapeten

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes 

Torsdag den 18. april 2013 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på ”Tapeten”,  Magleparken 3-5, Ballerup

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning 2012/2013
  3. Foreningens fremtidige aktiviteter
  4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  6. Indkomne forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt

 

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen.

 

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6: 

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2013 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.  

Bestyrelsen foreslår, at Ove E. Dalsgaard udnævnes til æresmedlem af foreningen. Ove E. Dalsgaard er tidligere borgmester i Ballerup og har støttet Dataarkæologerne lige siden 1989. Efter foreningens oprettelse i 2002 har han ydet foreningen uvurderlig hjælp ved bl.a. at sørge for plads på Tapeten samt været aktiv samarbejdspartner i mange af de initiativer, foreningen har gennemført i henhold til formålsparagraffen.

 

Valg i henhold til pkt. 7: 

Bestyrelsesvalg:

1                    Finn Verner Nielsen             (ikke på valg)                   

2                    Mogens Strange                    (ikke på valg)

3                    Mogens Kjær                        (på valg, villig til genvalg) 

4                    Poul Testmann                      (ikke på valg)

5                    Christian Gram                     (på valg, villig til genvalg)

6                    Erik Lorenz Petersen            (ikke på valg)                                         


Bestyrelsessuppleanter:

Ole Nørgaard Nielsen                              (på valg, villig til genvalg)

Anders Vind Ebbesen                              (på valg, villig til genvalg)
 

Revisorer:

Leif Jepsen                                               (på valg, villig til genvalg)

Henrik Jørgensen                                      (på valg, villig til genvalg)                  


Revisorsuppleant:

Peter Sørensen                                          (på valg, villig til genvalg)

                                           

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at indbetale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.        

                     

Efter generalforsamlingen:

Torsdagsaktive vil fortælle om igangværende og planlagte aktiviteter på Tapeten – kom og hør hvad de har gang i, og hvilke muligheder der er for at være med i kommende aktiviteter. Det kommer til at handle om blandt andet RC4000, vores store samling af Apple udstyr, regnemaskiner og meget mere.