Indkaldelse til Generalforsamling 2015 29.april på Tapeten

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes:

 

Onsdag den 29. april 2015 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på
”Tapeten”,  Magleparken 3-5, Ballerup

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning 2014/2015

  3. Foreningens fremtidige aktiviteter

  4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse

  5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

  6. Indkomne forslag

  7. Valg

  8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen.

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2015 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

Valg i henhold til pkt. 7:

 

Bestyrelsesvalg:

1                    Finn Verner Nielsen            (ikke på valg)

2                    Mogens Strange                   (ikke på valg)

3                    Mogens Kjær                        (på valg, villig til genvalg)

4                    Poul Testmann                     (ikke på valg)

5                    Christian Gram                     (på valg, villig til genvalg)

6                    Erik Lorenz Petersen          (ikke på valg)

Bestyrelsessuppleanter:

Ole Nørgaard Nielsen                              (på valg, villig til genvalg)

Anders Vind Ebbesen                              (på valg, villig til genvalg)

Revisorer:

Leif Jepsen                                                 (på valg, villig til genvalg)

Henrik Jørgensen                                     (på valg, villig til genvalg)

Revisorsuppleant:

Peter Sørensen                                          (på valg, villig til genvalg)

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at indbetale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen vil Anders Vind Ebbesen holde indlæg om:

 

CPR-systemets tilblivelse

”Man kan vist godt kalde dette lovforslag for noget af det mindst kontroversielle, en minister i lang tid har præsenteret for tinget”. Med disse imødekommende ord tog oppositionen imod det forslag, som skulle bane vejen for etableringen af CPR-systemet. At alle folketingspolitikerne i overvejende grad var positivt stemt var på sin vis ganske heldigt, for da de begyndte at diskutere lovforslaget havde embedsværk og Datacentralen allerede i en årrække arbejdet på etableringen af CPR-systemet.

Oplægget vil opridse CPR-systemets historie fra løse ideer i begyndelsen af 1900-tallet, igennem projektets hovedfase i midten af 60erne og op til folketingsdebatterne og introduktionen af systemet i slutningen af årtiet. Afslutningsvist vil der blive givet en håndfuld bud på, hvad der gjorde, at projektet blev en succes. Oplægget er ikke særligt teknisk, så alle kan få et smil på læben!

 

 

Samarbejde med Dansk IT Seniorgruppe og invitation til arrangement om IT i Falck

Datahistorisk Forening og Dansk IT’s Seniorgruppe har indgået et samarbejde, der indebærer, at medlemmer inviteres til at deltage i begge organisationers almindelige medlemsarrangementer.

Datahistorisk Forenings medlemmer inviteres derfor til at deltage i arrangementet den 22.april på CBS om ”IT i Falck” – invitation er udsendt pr. mail til medlemmerne.

Hvis man som medlem ønsker at deltage, skal man tilmelde sig på: tilmelding@datamuseum.dk (og ikke til Dansk IT). Bemærk, at vi ikke udsender bekræftelse på tilmelding.

Historien om den digitale signatur fra ”Dybkjærrapporten” til NemID, 23.marts 2015 kl. 19.30

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

Mandag den 23.marts 2015  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Palle H. Sørensen,
Mr. Digital Signatur i Danmark  

Slides

nem-id-300x191digital_signatur

 

Elektronisk borgerkort med PIN-kode var et af de væsentlige initiativer i Forsknings-ministeriets rapport ”Info-samfundet år 2000” fra oktober 1994. Tanken var, at kortet, ud over at skulle bruges til sikker fysisk identifikation, også skulle anvendes til borgernes elektroniske kommunikation til det offentlige. Initiativet led som bekendt en krank skæbne, og siden da har det offentlige taget flere tekniske og juridiske initiativer, der skulle fremme udviklingen af den digitale kommunikation mellem borgerne og det offentlige. Den digitale signatur har været et centralt omdrejningspunkt i disse initiativer, og næppe andre offentlige IT-initiativer har været så ”hyped” og haft så stor politisk og offentlig opmærksomhed.

Indlægget om den digitale signatur vil være en retrospektiv gennemgang af de offentlige initiativer, der har været taget siden ”Dybkjærrapporten” og frem til NemID, der i dag anvendes af mere end 5,5 mio. danskere og benyttes mere end 17 mio. gange om måneden. Der vil blive fokuseret på initiativernes processer, problemer og resultater – hvorimod teknikken bag den digitale signatur kun vil blive berørt overordnet.

Palle H. Sørensen modtog i 2009 Ingeniørforeningen IDA’s BIT-pris og i 2010 DANSK IT’s Ildsjælspris.

 

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

Med venlig hilsen

Datahistorisk Forening