Bliv virksomhedsmedlem

Dansk Datahistorisk forening starter nu en kampagne for at skaffe flere virksomhedsmedlemmer. Til det formål har vi udarbejdet en “flyer”, som beskriver foreningen, vores situation og de fordele man får som virksomhedsmedlem.

Kender du en virksomhed der kunne have interesse i et medlemskab, er du meget velkommen til at sende vores “flyer” til dem eller tage fat i formanden.

Bliv virksomhedsmedlem af Dansk Datahistorisk Forening

Dansk Datahistorisk forening er drevet af frivillige og er en non-profit organisation. Bestyrelsen består ligeledes af frivillige, der ikke modtager noget honorar for arbejdet. Bestyrelsesmedlemmer, som via deres erhvervsmæssige arbejde, har nogen form for arbejdsmæssig relation eller potentiale for sådan, med et virksomheds- eller firmamedlem, potentielt eller eksisterende, er inhabile og samarbejdet håndteres af et habilt bestyrelsesmedlem.

Nyhedsbrev #1

Vi lancerer nu et nyhedsbrev, der fortæller om aktuelle aktiviteter i Dansk Datahistorisk forening. Der er ved at være fuld damp på aktiviteterne efter Conona-nedlukningen. Læs i denne udgave om den nye bestyrelse, månedens wiki-artikel i vores digitale museum, flytningen fra Tapeten, arkæologiske efterlysninger og meget andet.

God fornøjelse med læsningen.

DDHFnyhedsbrev #1

Indkaldelse til udskudt ordinær generalforsamling 2.september 2021

Hermed indkaldelse til udskudt ordinær generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 2. september 2021 fra kl. 19.30 i Lille Sal på ”Tapeten”
Magleparken 5, Ballerup

Lille Sal er beliggende til højre for Tapetens hovedindgang. DDHF har tidligere afholdt arrangementer i Lille Sal, bl.a. også generalforsamlingen sidste år. Der vil blive stillet stole frem i passende afstand og være håndsprit til rådighed.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning 2020/2021
  3. Foreningens fremtidige aktiviteter
  4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  6. Indkomne forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen.

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Ifølge efterfølgende pkt. 7 skal der vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen.

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2021 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen, herunder heller ikke forslag til medlemmer, der ønskes valgt til bestyrelsen.
Den nuværende bestyrelse modtager imidlertid gerne fra medlemsside ideer til mulige kandidater til de 2 poster, der bliver ledige i bestyrelsen.

Valg i henhold til pkt. 7:

Bestyrelsesvalg:

1                           Finn Verner Nielsen                   (ikke på valg, ønsker ikke at
                                                                                fortsætte som formand efter                                                                                            generalforsamlingen)
2                           Henrik Olsen                               (ikke på valg)
3                           Mogens Kjær                              (på valg, ønsker ikke genvalg)
4                           Erik Lorenz Petersen                  (ikke på valg)
5                           Martin Gerster Johansen            (på valg, villig til genvalg)
6                           Anders Vind Ebbesen                 (på valg, ønsker ikke genvalg)
7                           Andreas Ryge                             (ikke på valg)

Bestyrelsessuppleanter:

Ole Nørgaard Nielsen                                                 (bestyrelsen foreslår genvalg)
Martin Sørensen                                                          (bestyrelsen foreslår genvalg)

Revisorer:

Henrik Jørgensen                                                        (bestyrelsen foreslår genvalg)
Carsten Pamer                                                            (bestyrelsen foreslår genvalg)

Revisorsuppleant:

Peter Sørensen                                                           (bestyrelsen foreslår genvalg)

 

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at betale
kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen (evt. til MobilePay 373241).

Efter generalforsamlingen vil der være god tid til at fortsætte dialogen vedr. punkt 3 – foreningens fremtidige aktiviteter