Optaget 2007

Medlemmer af foreningen kan købe DVD-erne for 100 kr. pr. stk.

 

?UNIX i Danmark – de unge år

Fællesarrangement med foreningen DKUUG afholdt den 18. januar 2007 i Symbion, Østerbro.

Velkomst og indledning

Keld Simonsen: UNIX i firserne – om de første år med Unix i drift i DK

Claus Tøndering: Tal til mig, Supermax ! – om DDE’s første multiprocessor Unix systemer

Ejvind Lynning: Fejltolerance i firserne – om Unix på RC9000, endestationen for RC’s udvikling af generelle datamater

Poul-Henning Kamp: Nutidens unge og UNIX – UNIX er ikke hvad det har været

Se mere om arrangementet: UNIX i Danmark – de unge år, 18. januar 2007 på Symbion

 

 

GNT-medarbejdere på Tapeten 2007-2008 

DISK 1

Besøg 26. juni 2007.

DISK 2

Benth Skjoldorf: Fra prikker og streger til tele- og datakommunikation Om GNT / Store Nord, 23. april 2008

 

 

 

 

 

 

Analogregnemaskiner og hybrid-regneanlæg

Torsdag den. 30. august 2007 i DDHF’s lokaler på Tapeten

Erling Sonne, tidl. Servolaboratoriet, DTU: Analog-regnemaskiner

Kristian Søe Højberg, tidl. Atomforsøgsstationen Risø: Anvendelse af hybridregnemaskiner på Risø

Henning Isaksson, tidl. Regnecentralen: Historien bag GIERs hybridenhed

Se mere om arrangementet: https://www.datamuseum.dk/site_dk/20070830/Program_20070830.pdf

 

 

 

 

DASK (Dansk Aritmetisk SekvensKalkulator) 50 år 29. september 2007

Åbning af dataudstillingen ‘DASK og de tidligste computere’ på Danmarks Tekniske Museum.

DISK 1

Danmarks Tekniske Museums direktør Jens Breinegaard:
Om udstillingen ‘DASK og de tidligste computere’

Indvielsestale: Chefingeniør Bent Scharøe Petersen:
Regnecentralens etablering og virke i de første år
De røde papirstrimler rives over
De teknologiske forudsætninger i 40’erne og 50’erme DASKs opbygning, køling, strømforsyning, drift m.v.

DISK 2

Henning Isaksson, DDHF, tidl. Regnecentralen:
Generator for tilfældige tal
Anvendelser af tilfældige tal

Mogens Kjær, DDHF, Carlsberg Forskningscenter:
DASK ordrestruktur
Opbygning af PC-simulator
Min fars/Aastrups første DASK program

Se mere om arrangementet: 50 års dagen for første program på DASK, 29. september 2007 på Teknisk Museum

 

Edb for forskning og uddannelse – de store regnecentre for 40 år siden

Foredrag ved Hans Jørgen Helms Generaldirektør (hon.), mag.scient. Direktør for NEUCC 1965 – 1974

15. november 2007 I DDHF’s lokaler på Tapeten

I 1960erne og begyndelsen af 1970erne opstod der i Danmark, på linje med en udvikling kendt fra andre lande, nogle store regnecentre for forskning og uddannelse ved siden af de regnemaskinemiljøer, der allerede var etableret i sektoren.

Det startede med NEUCC (Northern Europe University Computing Center) ved Danmarks tekniske Højskole (DTH, nu DTU), fra 1965 udstyret med en for den tid meget stor datamat, som endda hurtigt blev udbygget og siden afløst af andre store datamater.

Foredraget, der er baseret på personlige erindringer fra de første ti år, beskriver oprindelsen og træk fra denne dynamiske tidsperiode, hvor nøgleordet var edb-kapacitet og de voksende muligheder for at tilgodese brugernes stigende og mangeartede behov inden for forskning og uddannelse.

Se mere om arrangementet: Edb for forskning og uddannelse –
de store regnecentre for 40 år siden, 15. november 2007 på Tapeten