Optaget 2008-2009

Medlemmer af foreningen kan købe DVD-erne for 100 kr. pr. stk.

 

Fejring af 50-året for den officielle indvielse af DASK – Danmarks første computer

Arrangementet fandt sted i Carlsberg Forskningscenters auditorium og senere i Husbryggeriet Jacobsen – så nær ved stedet, hvor DASK blev ‘født’, som overhovedet muligt.

Formand Finn Verner Nielsen byder velkommen

Mogens Kjær fortæller om Bjerregaardsvej 5, DASKs adresse i 1958

Prof. Ingemar Dahlstrand, Lunds Univ. Dansk-svensk samarbejde før Øresundsbron

Prof. Jakob Krarup, DIKU: Fra den nye verden

Prof. Peter Naur, DIKU: Hvordan jeg blev edb-mand

Prof. Peter Naur: Introduktion til musikalsk indslag

Svend S. Schultz: Rondo over E-D-B, spillet af Peter Naur, Nils Andersen, Aage Melbye og Christian Gram

Finn Verner Nielsen: Museumsplane

DASK familiefoto med dem, der var med til at arbejde med DASK

Se mere om arrangementet: DASK’s 50 års fødselsdag, 13. februar 2008 på Carlsberg Forskningscenter

 

Samfund og Dataudvikling To u-tekniske indlæg

Et pessimistisk causeri om data og samfundsstyring af Christian Gram, tidl. professor ved DTU:

Med baggrund i en meget fremsynet spådom fra 1966 af Olof Johannesson illustreres det, hvordan datamaterne muligvis er i færd med at overtage styringen af samfundet.

 

Hvad kan dataudviklingen lære os om innovation, styring, samfund? af Hans Siggaard Jensen, professor ved Aarhus Universitet i København:

I foredraget bliver der fokuseret på to fænomener: For det første den konstante transformation data- teknologien er undergået fra beregningsteknologi over vidtspændende værktøj til nu nærmest et medium i sig selv. For det andet hvordan forsknings- og udviklingsformer har været under transformation i tilknytning til udvikling af store systemer, herunder nye såkaldt “participatory” modeller.

Se mere om arrangementet: Samfund og Dataudvikling – 2 indlæg 6. november 2008 på Tapeten

 

 

I/S Datacentralen af 1959 – de første år og Kildeskattesystemets start

Formand Finn Verner Nielsen byder velkommen

Ole Stangegaard: I/S Datacentralen af 1959 – de første år
I 2009 er det 50 år siden I/S Datacentralen så dagens lys. De første ‘edb-faglige’ medarbejdere ved Statens og Kommunernes fælles edb-central tiltrådte i 1960. En af dem var Ole Stangegaard, der i causeriform fortæller om sit indtryk af Datacentralens noget snublende start og om de første år, hvor ‘Informations -samfundets infrastruktur’ etableredes.

Christen Skarregaard: Kildeskattesystemets start
Kildeskatten blev først indført i 1969, men planlægningen havde stået på i adskillige år, faktisk helt fra Datacentralens start. Christen Skarregaard fra CSC/ Datacentralen causerer om Kildeskattesystemets start, som han selv var med til.

Efterfølgende spørgsmål og diskussion

Se mere om arrangementet: I/S Datacentralen af 1959 – de første år – og Kildeskattesystemets start

 

 

Da mikrocomputerne brød lydmuren i Danmark

Rolf Ask Clausen- redaktionschef på it-mediet Version2 og ing.dk – var tæt involveret, dengang britiske Sinclair-computere i 1981-82 kickstartede det populære gennembrud for små computere i Danmark.

Poul-Henning Kamp – internationalt kendt open source udvikler – var med, da Commodore kort efter bankede Sinclair af banen.

Torsdag den 19. marts 2009 Ingeniørhøjskolen i Ballerup

Dansk Datahistorisk Forening i samarbejde med Version 2.

Se mere om arrangementet: Historien om Sinclair og Commodore – da mikrocomputerne brød lydmuren i Danmark, 19.marts 2009 på Ingeniørhøjskolen i København

 
 
 

CPR-systemets historie

Temaaften arrangeret af Dansk Datahistorisk forening og Medicinsk Museion, Københavns Universitet, 12. november 2009

Velkomst ved Bente Vinge Pedersen og Jonas Bejer Paludan, Medicinsk Museion

Elsebeth Lynge: Personnummeret – brug i epidemiologisk forskning
Professor Elsebeth Lynge, Center for Epidemiologi og Screening, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, fortæller om, hvordan hun har benyttet CPR-registeret i sin egen forskning.

Carsten Schouw: CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
Carsten Schouw, Service and Project Delivery Executive, CSC, har været beskæftiget med CPR-opgaven siden 1973, arbejder nu hos CSC, der varetager driften af CPR-systemet, og fortæller her om, hvordan CPR-systemet udvikles, vedligeholdes og drives.

Susanne Bauer: Towards a history of the CPR system: From punchcards to digital infrastructures, from census to biomedical research
Research Scholar, Dr. Susanne Bauer, Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin, gæsteforsker på Medicinsk Museion, fortæller om CPR-systemets historie.

Den efterfølgende diskussion

Se mere om arrangementet: CPR systemet gennem 40 år