Bent sidder men en Paxnet beskrivelse

Bent var forbi kælderen og sad og arbejdede lidt på materialet til en bog om Paxnettet i Danmark. Bent var selv primus motor for nettet fra KTAS side, og han skriver i samarbejde med sin oprindelige pendant Ole fra JTAS side. Projektet blev sat i søen hos KTAS omkring 1979, og man gik i drift med den første node i 1983. Den sidste node i Paxnet blev nedtaget i 2004, og man kan finde noget af centraludstyret i samlingen.

Finn står med en nyankommen Next

 

Disk kopi stationen i adskilt tilstand

Claus B. var ved at kigge inde i disk kopi stationen, og morede sig over, at dokumentationen omhyggeligt var gemt inde i kabinettet.

Thorkil medhovedet ned i Olivetti Programma

Ellers er det vanlige projekter stadig igangværende ved værkstedet. Herover står Thorkil som vanligt med hovedet ned i Olivetti Programma fra 1967. Med hjælp fra Henrik fik de målt på den sidste kondensator. Det gjorde, at de nu turde at starte motoren forsigtigt op, og det virkede!

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes 

Torsdag den 18. april 2013 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på ”Tapeten”,  Magleparken 3-5, Ballerup

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning 2012/2013
  3. Foreningens fremtidige aktiviteter
  4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  6. Indkomne forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt

 

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen.

 

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6: 

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2013 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.  

Bestyrelsen foreslår, at Ove E. Dalsgaard udnævnes til æresmedlem af foreningen. Ove E. Dalsgaard er tidligere borgmester i Ballerup og har støttet Dataarkæologerne lige siden 1989. Efter foreningens oprettelse i 2002 har han ydet foreningen uvurderlig hjælp ved bl.a. at sørge for plads på Tapeten samt været aktiv samarbejdspartner i mange af de initiativer, foreningen har gennemført i henhold til formålsparagraffen.

 

Valg i henhold til pkt. 7: 

Bestyrelsesvalg:

1                    Finn Verner Nielsen             (ikke på valg)                   

2                    Mogens Strange                    (ikke på valg)

3                    Mogens Kjær                        (på valg, villig til genvalg) 

4                    Poul Testmann                      (ikke på valg)

5                    Christian Gram                     (på valg, villig til genvalg)

6                    Erik Lorenz Petersen            (ikke på valg)                                         


Bestyrelsessuppleanter:

Ole Nørgaard Nielsen                              (på valg, villig til genvalg)

Anders Vind Ebbesen                              (på valg, villig til genvalg)
 

Revisorer:

Leif Jepsen                                               (på valg, villig til genvalg)

Henrik Jørgensen                                      (på valg, villig til genvalg)                  


Revisorsuppleant:

Peter Sørensen                                          (på valg, villig til genvalg)

                                           

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at indbetale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.        

                     

Efter generalforsamlingen:

Torsdagsaktive vil fortælle om igangværende og planlagte aktiviteter på Tapeten – kom og hør hvad de har gang i, og hvilke muligheder der er for at være med i kommende aktiviteter. Det kommer til at handle om blandt andet RC4000, vores store samling af Apple udstyr, regnemaskiner og meget mere.

Vi havde besøg af Klaus Hansen, som oprindeligt var Finn formands mentor, da han startede hos Regnecentralen i begyndelsen af 1970’erne. Senere var Klaus med til at starte E-Post op i Danmark tilbage i 1983. Han havde meget interessant at fortælle, og vi håber at han gør alvor af at dukke op som torsdagsaktiv.

Finn og Klaus Hansen reminiscerer om fordums stunder.

I værkstedet må Poul-Henning siges at have fundet sin rette hylde. Det havde han det også selv helt fint med blot han var i registranten.

Poul-Henning har fundet sin rette hylde

Hylderne som ses herover har Knud for nyligt pillet ned ovre på Møllen. Lige som tingene der skal stå på dem, så må hylderne jo også siges at have sin helt egen historie. Du kan selv se om du kan gætte hvad de tidligere har været brugt til, førend de overgik i foreningens virke. For evt. interesserede må vi med beklagelse oplyse, at vi ikke er i besiddelse af nogen af de originale hyldevarer.

Selv vores hylder har deres egen historie.

Nedenfor kan du se nogle eksempler på et af de mere kedelige problemer vi har i samlingen – nemlig autokatalyse. Vi behøver dog ikke være flove, da de også i museernes superliga på The Smithsonian har de samme problemer. Der rammer det deres Barbie dukker! Autokatalyse er en process, hvor der frigøres opløsningsprodukter, som så katalyserer sig selv, og blot gør problemet værre.

Autokatalyse – gummi/plastic ben der ser helt smeltet ud.

Autokatalyse – benet er løbet på bordet (sic!)

Vi havde besøg af Iben inde fra Antikvariat 2B på Dannebrogsgade, Vesterbro, København. Hun havde medbragt en Amstrad PC 1512, som havde en bogdatabase med 20.000 titler lavet i DSI System. Dette ville hun gerne have overført til et mere moderne medie, så de kunne blive lagt på nettet. Og meget kan lade sig gøre når man medbringer chokolade.

Der kigges på en gammel Amstrad PC 1512 som der skal overføres filer fra

Claus B. tog teten og fik overført databasen. Vi var ikke forberedte på opgaven, så vi var flere veje omkring. Vi fik blandt andet gang i vores Kryoflux, så vi kunne læse 5 1/4″ disketter via USB på en moderne PC. Tanken var så at splitte databasefilen op på flere disketter. Kryofluxen er ikke bare en almindelig floppy controller, men en særlig udgave som er specielt velegnet til bevaringsmæssige opgaver, og kan læse nærmest alt.

Vores Kryoflux USB floppy controller var i aktion

Der var mange løsningsforslag til opgaven, men den endte med at blive udført på ganske underholdene vis. Efter en del eksperimentering med DSI System lykkedes det Claus B. at få den til at printe databasen til en tekstfil, så vi havde data i ren rå form. Til et tidligere tilsvarende projekt med vores Commodore 900 havde Poul-Henning tilpasset et ARM board, så vi havde et 8-bit parallel <=> USB interface. Fra Amstrad’en kopierede man så filen i rå form til printerporten, og på Claus B’s bærbare blev den så indlæst via serial over USB med hjælp fra tip. Det tog ca. en halv time at overføre den samlede fil. Det blev så gjort 2 gange, da Uffe slukkede for strømmen til hele værkstedet, da vi var på vej hjem; Vi venter stadig på kagen!

Der printes fra Amstrad PC 1512 til en Thinkpad via LPT porten til USB

Sidst, så kan vi lige nævne, at vi har udlejet en TEC 502 terminal der tidligere er brugt af Christian Rovsing A/S til process anlæg. Den skulle bruges af et reklamebureau til nogle optagelser.

TEC 502 terminal der udlejes til photoshoot