Der afholdes ordinær generalforsamling:

Onsdag den 10. april 2019 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på ”Tapeten”,
Magleparken 5, Ballerup

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 2018/2019
3. Foreningens fremtidige aktiviteter
4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen.

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2019 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen

Valg i henhold til pkt. 7:

Bestyrelsesvalg:
1 Finn Verner Nielsen             (ikke på valg)
2 Henrik Olsen                         (ikke på valg)
3 Mogens Kjær                         (på valg, villig til genvalg)
4 Poul Testmann                      (ikke på valg)
5 Erik Lorenz Petersen            (ikke på valg)
6 Martin Gerster Johansen     (på valg, villig til genvalg)
7 Anders Vind Ebbesen          (på valg, villig til genvalg)

Bestyrelsessuppleanter:
Ole Nørgaard Nielsen             (villig til genvalg)
NN

Revisorer:
Leif Jepsen                               (villig til genvalg)
Henrik Jørgensen                    (villig til genvalg)

Revisorsuppleant:
Peter Sørensen                        (villig til genvalg)

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at betale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen (evt. til MobilePay 373241).

Efter generalforsamlingen fortæller nogle af de torsdagsaktive om deres arbejde i året der gik og fremviser resultaterne. Endvidere præsenterer formanden nogle spændende og unike donationer til foreningen.

Tirsdag den 2.april 2019  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

ved Elisa Nadire Caeli, ph.d.-stipendiat (DPU og KP)
samt Gerd og Bjarne Belhage

I 1966 opfandt Peter Naur begrebet datalogi, og i 1970 medstiftede han Datalogisk Institut på Københavns Universitet, hvor han blev Danmarks første professor i datalogi. Peter Naur var som en af de første i verden optaget af, at alle helt fra folkeskolen skulle lære datalogiens principper at kende som en nødvendig forberedelse på livet i et demokratisk samfund.

I 1972 udkom en betænkning om edb i uddannelse. Et udvalg nedsat af Undervisningsministeriet anbefalede at indføre det fremsynede fag datalære i folkeskolen. Undervisningen skulle blandt andet give eleverne kendskab til datamatens muligheder og begrænsninger samt orientere om databehandlingens anvendelses-områder og samfundsmæssige fordele og ulemper, ligesom eleverne skulle opnå erfaring med iterative problemløsningsprocesser. Der var forsøg med faget, der i en periode blev udbudt som valgfag, men det blev desværre aldrig fuldt ud implementeret.

I 2019 er faget teknologiforståelse indført i folkeskolen som et forsøg på en række skoler. I faget skal eleverne i lighed med dengang blandt andet opnå faglige kompetencer til at forstå digitale teknologiers muligheder og konsekvenser samt opnå erfaring med iterative komplekse problemløsningsprocesser.

I aftenens første indlæg præsenterer Elisa Nadire Caeli (ph.d.-stipendiat i datalogisk tænkning og teknologi-forståelse) et fremadskuende tilbageblik på datalogi i uddannelse. Gennem nedslag i historien fortæller hun om, hvordan Peter Naurs datalogibegreb og erfaringerne med faget datalære kan inspirere os i dag.

Herefter vil Gerd og Bjarne Belhage fortælle om deres oplevelser med edb i undervisningen i de tidlige år.  

Som en del af dette vises et ”lyd-dias-show”, som skildrer en københavnsk 6. klasses møde med et billed-samtaleprogram fra 1982 ledsaget af børnenes kommentarer, tegninger og selvportrætter i forbindelse med elevsamtaler om Monets ‘Pigerne i valmuemarken’ og Breugels ‘Jægerne vender hjem’.

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

Tirsdag den 5.marts 2019  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup 

APL – dengang og nu
   


ved civ.ing. Per Gjerløv (ex. IBM) og
Tommy Johannessen, Jersie Data ApS

 

APL kom til Danmark i 1967-68 på foranledning af NEUCC og IBM.

Per Gjerløv fortæller om starten med APL og om sit arbejde med APL igennem 30 år. Et år hos IBM i USA, arbejde med store systemer, skoleundervisning og et usædvanligt forskningsprojekt.

Efterfølgende vil Tommy Johannesen fortælle om et liv med APL, og det er historien om, hvad én selvlært mand kan udrette med APL. Fra starten som ansat og som selvstændig APL-udvikler fra 1986 over mange forskelligartede opgaver og oplevelser og til nu, hvor skolemad.dk med over 100.000 aktive brugere er et af de APL-systemer, der har flest brugere. 

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

Med venlig hilsen

Datahistorisk Forening

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

Tirsdag den 9.oktober 2018  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Ada Lovelace Day 2018  

I adskillige år har man fejret ”Ada Lovelace Day” den anden tirsdag i oktober for at markere kvinders indsats i STEM fagene (Science, Technology, Engineering and Maths), samt for at mindes Lady Ada Lovelace, der bliver betegnet som verdens første programmør. Det vil vi fra i år også gøre i Datahistorisk Forening.

Vi starter aftenen med at vise en britisk dokumentar (med danske undertekster) fra BBC Scotland 2015 om Ada Lovelace:

Grevinden og Computeren

Efterfølgende vil Thorkil Naur holde et indlæg, hvor han vil fortælle om Ada Lovelace’s program, skrevet til Babbage’s analytiske maskine, til beregning af Bernoulli-tal. For at lede op til det, kommer Thorkil ind på Babbage og hans maskiner, Menabreas beskrivelse af den analytiske maskine og Ada Lovelace’s oversættelse af denne beskrivelse med fyldige noter og endelig, hva’ pokker er Bernoulli-tal for nogen?

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager.  Tilmelding ikke nødvendig

 

Ingeniørernes Danmarkshistorie

Publiceret den 18. september 2018 by in Omtale eller datahistorisk nyt

Ingeniørtidsskrifterne i Ingeniørernes Danmarkshistorie indholder mange artikler om den danske datahistorie. Prøv selv at søge.


Ingeniørernes Danmarkshistorie
 rummer alle de ingeniørtidsskrifter der er udkommet i Danmark siden 1892, og man kan via en digital folder på adressen ida.dk/danmarkshistorie få adgang til 325.000 siders teknologi- og samfundshistorie. Fra den digitale folder kan man også hente korte inspirationsvideoer, og man kan få forslag til anvendelse og udbredelse af kendskabet til Ingeniørernes Danmarkshistorie. 

Ingeniørernes Danmarkshistorie tegner via artikler, debat, navnestof og annoncer et komplet billede af Danmarks teknologihistorie og perspektiverer landets samfundsudvikling i det seneste århundrede. Og i detaljen rummer Ingeniørernes Danmarkshistorie en guldgrube af oplysninger om for eksempel broer, havne, jernbaner, veje, fabriksanlæg og kulturbygninger.

 

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

Tirsdag den 18.september 2018  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Historien om de første år for NEUCC

v. projektleder, civ.ing. Per Gjerløv

NEUCC – Northern Europe University Computing Center – var et stort datacenter ved DTH (nu DTU). Centret var opbygget omkring en stor computer doneret af IBM.
Driften startede i august 1965.

Ved arrangementet vil civilingeniør Per Gjerløv fortælle historien om NEUCC: de politiske diskussioner omkring donationen, installationen af en dengang meget stor computer, om starten og de første års drift.

Per Gjerløv var projektleder for NEUCC fra de første ideer om donationen indtil sommeren 1969.

 

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

 

 

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

Tirsdag den 28.august 2018  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup


Historien om ØK DATA

v. Dir. Ole Stangegaard

I 1967 etablerede Det Østasiatiske Kompagni – ØK, der dengang var den største virksomhed i Skandinavien, en dataservicevirksomhed – ØK Data, der senere blev Danmarks største privatejede IT-virksomhed.

ØK Datas mission var på kommercielle vilkår at betjene kunder både indenfor ØK koncernen og kunder uden tilknytning til ØK. I det øjemed udvikledes en række tidlige tiltag indenfor telebaseret IT, såsom DelData og telex message switching.

ØK Data var også blandt de første forhandlere af IBM’s PC og fusionerede senere med RC Datacenter.

Ole Stangegaard, der var adm. direktør fra ØK Datas start og til 1981, vil fortælle om ØK Datas strategiske vision og udvikling.

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

Med venlig hilsen
Datahistorisk Forening

 

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 18. april 2018 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på ”Tapeten”, Magleparken 3-5, Ballerup

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)


Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning 2017/2018
  3. Foreningens fremtidige aktiviteter
  4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  6. Indkomne forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen.

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2018 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen

Valg i henhold til pkt. 7:

Bestyrelsesvalg:

1                           Finn Verner Nielsen                       (på valg, villig til genvalg)
2                           Mogens Strange                            (på valg, ønsker ikke genvalg)
3                           Mogens Kjær                                 (ikke på valg)
4                           Poul Testmann                              (på valg, villig til genvalg)
5                           Erik Lorenz Petersen                     (på valg, villig til genvalg)
6                           Martin Gerster Johansen              (ikke på valg)
7                           Anders Vind Ebbesen                   (ikke på valg)

Bestyrelsessuppleanter:
Ole Nørgaard Nielsen                                                  (på valg, villig til genvalg)
Henrik Hinding                                                             (på valg, villig til genvalg)

Revisorer:
Leif Jepsen                                                                   (på valg, villig til genvalg)
Henrik Jørgensen                                                         (på valg, villig til genvalg)

Revisorsuppleant:
Peter Sørensen                                                            (på valg, villig til genvalg)

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at betale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.

Vores medlem Trine Laier – dansk spiludvikler – vil efter generalforsamlingen vise sit prisbelønnede computerspil Cosmic Top Secret og fortælle om, hvordan det blev til.

Trine viste brudstykker fra spillet ved markeringen af 60-året for DASK på Danmarks Tekniske Museum. Denne gang vil det også være muligt at prøve spillet selv på forskellige devices.

Spillet handler om den kvindelige Agent T, der er på jagt efter svar på, hvad hendes forældre egentlig lavede i FE – Forsvarets Efterretningstjeneste – under den kolde krig, og hvad de brugte DASK til!
Måske får vi svaret denne aften …

Foredrag for dataloger og dataloginteresserede ved historikeren Tom Haigh fra University of Wisconsin

Lektor Tom Haigh fra University of Wisconsin i Milwaukee gæster Danmark i foråret 2018 inviteret af Institut for Naturfagenes Didaktik. Besøget er foranlediget af ”Danish Network for History and Philosophy of Computer Science.

Tid: 21. marts 2018, kl. 16:30-18:00

Sted: Aud. 6, HCØ, Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Læs mere om arrangementet

Tilmelding foregår ved at registrere sig her.

Abstract på engelsk:

In this talk I will explore on the early history of Unix, the most influential operating system in history. While the technical history of early Unix is well documented, its relationship to the broader history of software during the 1960s and 70s is less well understood.

I will be focusing particularly on the role of Doug McIllroy, manager of the group that produced Unix, and the connection the Unix “pipe” mechanism to his earlier advocacy for standardized software components. This establishes connections between Unix and other key developments in software history, such as the Algol project, the 1968 NATO Conference on Software Engineering, and the “software crisis” diagnosed by Edsger Dijkstra in his 1972 Turing Award lecture.

I will also make comparisons between the Unix approach to the production and distribution of high quality portable software and parallel developments underway during the 1970s by the developers of mathematical software packages.

I will conclude by sketching some of the implications of this research for continuities and discontinuities between Unix and the modern free/open source software movement.

 

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

Tirsdag den 20.marts 2018 kl. 19.00

Besøg hos Statens IT

Sted: Lautruphøj 2, 2750 Ballerup

Statens It har for nylig meldt sig ind i Datahistorisk Forening og inviterer os nu på besøg. Statens It agerer som den danske stats it-driftsafdeling, og er sat i verden for at levere bedre, billigere og mere sikker it-drift og service til den danske stat.

Statens It blev oprettet 1. januar 2010 som en styrelse under Finansministeriet. Ved oprettelsen blev otte ministerområders it-driftsorganisationer fusioneret med henblik på at opnå højere kvalitet og lavere priser gennem harmonisering og stordriftsfordele. I perioden 2010 til 2014 blev der gennemført en række projekter, som har skabt en række standardiserede fælles platforme og processer, som nu er grundlaget for de deltagende institutioners daglige it-drift.

Ved besøget vil direktør Michael Ørnø fortælle om organisationen og dens opgaver samt vise os rundt. I Statens It har man navngivet mødelokaler efter markante it-personligheder, danske som internationale. Man har også valgt, at fortælle en lille historie om hver person i det pågældende møderum. Endvidere kører der et ”bånd” rundt i alle mødelokaler med BNF-notationen for sproget Pascal – naturligvis startende i lokalet, som er opkaldt efter Danmarks første systemprogrammør Jørn Jensen. Michael Ørnø har selv skrevet teksten til en lille bog med titlen ”Historien om vores mødelokaler”, og han modtager gerne rettelser og tilføjelser til denne.

Måske kan vore medlemmer ved besøget bidrage med yderligere information om de danske it-profiler, som møderummene er opkaldt efter.

Statens It byder på sandwiches og en vand.

Arrangementet er for medlemmer af Datahistorisk Forening med ledsagere, og tilmelding skal ske senest tirsdag den 13.marts til tilmelding@datamuseum.dk.

Vel mødt

Dansk Datahistorisk Forening
Bestyrelsen