Optaget 2010

Medlemmer af foreningen kan købe DVD-erne for 100 kr. pr. stk.

ALGOL 60 – to indlæg om historien

Huub de Beer (Holland): ALGOL 60: The Death of a Programming Language and the Birth of a Science.

ALGOL 60 is almost forgotten, it now is one of many dead programming languages. Once, however, ALGOL 60 was the lingua franca of computer science. And it was more than just another programming language like FORTRAN or COBOL. The development of ALGOL 60 and its successor became an international vessel for discussions about programming languages, translator writing, programming, and more. The ALGOL effort acted as a catalyst in bringing about computer science as an independent scientific field with its own agenda, theory and tools.

Professor Peter Naur: Beskrivelse: Videnskabelighedens kerne 50 år: Fra ALGOL 60 til det mentale liv

Med udgangspunkt i sit arbejde med ALGOL 60 fortæller Peter Naur om sine bidrag til nogle af de emner om programmering, der især blev diskuteret i perioden 1960-90 – og det gøres i lyset af en bredere sammenhæng med menneskelig tanke og forståelse.

Læs mere om arrangementet: 50 År med ALGOL60

Multiprogrammering og operativsystemer i Danmark 1967-75

Tirsdag den 16. marts 2010 i DDHF’s lokaler på Tapeten

Søren Lauesen, professor ved IT-Universitetet: Historier om multiprogrammering i Danmark 1967 til 1975

Regnecentralens tredje computer, RC 4000, startede i 1967 som en datalogger til en kemisk fabrik i Pulawy, Polen. Der var interrupts og dermed et grundlag for multiprogrammering. I de følgende år indtil 1972 udviklede Regnecentralen egentlige operativsystemer til RC 4000. I den samme periode blev UNIX udviklet i USA. Mens UNIX lever i bedste velgående, er Regnecentralens systemer uddøde. Det er der mange årsager til.

Jesper Naur, ABB A/S: Multiprogrammering på PDP-11 under RSX – belyst med centrale eksempler fra fjernkontrolsystemet BECOS-30

BECOS-30 var en videreudvikling/efterfølger af Indactic 33/20 systemet. Systemet kørte under RSX. Foredraget omhandler: Implementationen af en semafor-monitor på PDP-11 med særlig fokus på de forhold, der gør sig gældende under operativsystemet RSX. Implementationen af BECOS-30’s dobbelt-systems- funktion, med særlig fokus på, hvordan opstarten af standby-systemet foregår.

Læs mere om arrangementet: Multiprogrammering i Danmark 1967-75

Hipparcos og Gaia

To foredrag om satellitter med dansk og svensk indsats gennem 85 år

Torsdag den 6. maj 2010 på Kroppedal Museum

Erik Høg, dr.scient, professor, Niels Bohr Instituttet: From an Experiment in 1925 to the Hipparcos and Gaia Space Missions
A teenager, Bengt Strömgren, made an astrometric experiment in 1925 which had wide- reaching consequences. The direct connection from Strömgren’s photoelectric recording of stellar transits on the old meridian circle in Copenhagen to the Hipparcos and Gaia space missions is presented in the lecture. Peter Naur was astronomer and Høg was his student and collaborator 1953-58 and very interested in techniques. Working in the Hamburg Observatory from 1958-73 Høg invented and developed a semi-automatic meridian circle for an expedition to Perth in Western Australia and a GIER computer went with it. With this experience he could make a new design of an astrometric space mission in 1975 which developed into the Hipparcos mission. [Afholdes på dansk]

Lennart Lindegren, professor, Space astrometry group, Lund University: Gaia – solving non-linear equations with a billion unknowns
The satellite Gaia is to be launched in September 2012, and will after a few months take up its observing position at the Lagrange point L2, 1.5 million km away from the Earth. During five or six years it will continuously scan the whole sky, registering the exact positions and motions of a billion stars, and dispatch an enormous quantity of data back to the Earth. The processing of this data, converting it to a star catalogue eagerly awaited by astronomers around the world, is by itself a great challenge, perhaps as large and difficult as the making of the satellite. It is estimated that the data analysis effort to produce the Gaia catalogue is about one sextillion (10^21) floating point operations. [Presented in English]

Læs mere om arrangementet: Hipparcos og Gaia – To foredrag om astrometri

Carsten Schouw: Et liv med CPR-systemet – CPR’s udvikling gennem mere end 40 år
For de fleste af os er CPR-nummeret i dag noget ganske dagligdags, og vi tænker sjældent over, hvor betydningsfuldt dette nummer og systemerne bag det har været for udvikling af it-systemerne i både den offentlige og private sektor i Danmark.
Tidligere Service and Project Delivery Executive Carsten Schouw, CSC Danmark, har været beskæftiget med CPR-opgaven siden 1973 og beretter om sit liv med CPR. Han fortæller bl.a. om CPR’s udvikling gennem mere end 40 år, om vedligeholdelse og drift, om brugersiden samt omg systemeksport aktiviteter.
Arrangement afholdt hos CSC den 26. oktober 2010 af CSC Veteranerne, DACE-Klubbe, Datacentralens Historiske Forening og Dansk Datahistorisk Forening.
Læs mere om arrangementet: Et liv med CPR-systemet
 
 
 
 
 

Harddiske og/eller magnetbånd – hvor går udviklingen hen?

Medlemsaften på Tapeten 9. november 2010

Magnetiske medier har, så længe vi kan huske, spillet en stor rolle for anvendelse og udvikling af computeren. Datahistorisk Forening har masser af eksempler på de ældre systemer og medier i sine samlinger, men hvordan ser det ud med disse teknologier lige nu, og hvor går udviklingen hen?

Mikkel Fougt Hansen, Ph.D., Lektor, DTU Nanotech – Institut for Mikro- og Nanoteknologi: Nutidens harddisk

Harddisken har gennemgået en utrolig udvikling siden den første disk blev introduceret i 1956 og frem til nutidens nanoteknologi-baserede harddisk, hvor arealet af en bit er reduceret ca. 100millioner gange. Denne udvikling er et resultat af utrolige fysiske gennembrud og omfattende ingeniørudvikling af alle aspekter ved harddisken. Ved dette indlæg vil du høre om, hvordan information lagres i en harddisk. Du vil høre om de vigtige skridt i hard- diskens udvikling, der har ført til nutidens harddisk, samt om de udfor- dringer der er for den fortsatte udvikling.

Leif Schiøler, Backup and Archive Solutions Business Leader, IBM Danmark: State of the art Tape-teknologier

Mange siger i dag, at lagring på magnetbånd hører fortiden til. I dette indlæg vil vi få belyst, hvorfor IBM mener, at dette ikke er tilfældet. Tape-teknologierne lever i bedste velgående, og vi skal høre, hvilken vej de udvikler sig. Er rygterne om mediets snarlige død overdrevne?

Læs mere om arrangementet: Harddiske og/eller magnetbånd – hvor går udviklingen hen?