Bits:Keyword/DASK/LIBRARY

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

---

Metadata Stored File Excavation Format Size Description/Filename
Bits:30004418 30004418 PDF 9,349,330 AE1: Interpolation, DASK-tal, in a table with unevenly spaced arguments - 19600506
Bits:30002250 30002250 PDF 124,332 AF 1: Kvadratrod af X - 1.10.1958
Bits:30002251 30002251 PDF 175,937 AF 2: N rod af X - 1.4.1959
Bits:30002252 30002252 PDF 166,144 AF 3: X opløftet til a - 1.4.1959
Bits:30002256 30002256 PDF 186,230 ALGOL OG MAGNETBAAND - 21.7.1962
Bits:30004420 30004420 PDF 2,462,479 Ark1: Løst kodeark - ?
Bits:30004421 30004421 PDF 4,915,900 BA1: Båndstart, båndskift. - ?
Bits:30004422 30004422 PDF 945,014 BB1: Indlæsning af rettelse til tromle med trykning. - 19610107
Bits:30004423 30004423 PDF 1,291,503 BB2: Sletning af opgivne omraader - 19610112
Bits:30004424 30004424 PDF 1,205,532 BB3a: Udskrift paa ordreform med overspringelse af omraader = 0 - 19610220
Bits:30004425 30004425 PDF 4,294,736 BB4: Ind- og udlæsning af reelle tal. - 19611007
Bits:30004426 30004426 PDF 1,870,003 BB5: Primitiv sekvensoversættelse NL1 -> NL4 - 19611007
Bits:30004427 30004427 PDF 2,031,712 BL1: Sortering af data paa 4 baandstationer. - 196211
Bits:30002292 30002292 PDF 617,380 Betjeningsvejledning for Indlæse- og Oversætterprogrammet NL - 5. - september 1962
Bits:30002332 30002332 PDF 2,965,233 Biblioteksoversigter m.m.
Bits:30002258 30002258 PDF 200,738 CF 1: y = arctan x - 1.10.1958
Bits:30002259 30002259 PDF 181,702 CF 2: y = Arcsin x, y = Arccos x - 1.4.1959
Bits:30002260 30002260 PDF 778,983 DASK - biblioteket - 1.10.1959
Bits:30002263 30002263 PDF 514,702 DL 2: Sædvanlige differentialligminger: Numerisk integration - 25.1.1960
Bits:30004428 30004428 PDF 7,775,001 FN3: Beregning og sammenfatning af lineære regressionslinier. - 19620820
Bits:30002264 30002264 PDF 256,788 FR 1: Flydende tal: addition, multiplikation, division - 1.10.1958
Bits:30004429 30004429 PDF 2,073,062 FR1hbh: Flydende regning + HBH ekstra - 19570201
Bits:30004430 30004430 PDF 4,385,113 FRa: Addition, subtraktion, multiplikation og division af flydende pakkede tal. - 19590910
Bits:30004431 30004431 PDF 6,187,842 FRb: Omregning mellem DASK-tal og flydende tal og omvendt (med hensyntagen til skalafaktor) - 19591020
Bits:30002282 30002282 PDF 100,060 Ferritudskrift med referencer KP 6.7 - 4.11.1959
Bits:30004432 30004432 PDF 1,384,805 GNL1: Indlæsning af texter - ?
Bits:30004433 30004433 PDF 974,889 HA2: Numerisk harmonisk analyse - 195907
Bits:30004439 30004439 PDF 2,547,582 HBH2: Omregning imellem DASK-tal og flydende tal og omvendt (med hensyntagen til skalafaktor) #2. - ?
Bits:30004441 30004441 PDF 1,853,495 HBH3: Uofficiel: cosx sinx flydende pakkede tal - ?
Bits:30004442 30004442 PDF 1,207,909 HBH3r: Rettelse til HBH3 - ?
Bits:30004444 30004444 PDF 2,697,279 HBH6: Prøvesekvens - 19600428
Bits:30004445 30004445 PDF 1,237,064 HBH7: Uofficiel: Determinantberegning - ?
Bits:30004434 30004434 PDF 3,256,549 HBH11: 8-kanals trykning - 19610206
Bits:30004435 30004435 PDF 1,958,133 HBH12: Trykning af DASK-tal (evt. med 2-potens) ved hjælp af sekvenslagerets tryksekvens - 19610210
Bits:30004436 30004436 PDF 856,516 HBH13: Trykning af flydende tal (NL 1 -konvention) ved hjælp af sekvenslagerets tryksekvens - 19610210
Bits:30004437 30004437 PDF 1,790,540 HBH15: Indlæsning af DASK-tal med 2-potens ved hjælp af sekvenslagerets indlæseprogram - 19610214
Bits:30004438 30004438 PDF 2,722,772 HBH16: Program til løsning af lineære ligninger - ?
Bits:30004440 30004440 PDF 2,169,948 HBH258: Generel hovedsekvens - 19600930
Bits:30004443 30004443 PDF 18,269,442 HBH474: KA-trykning - 19610201
Bits:30004446 30004446 PDF 5,739,575 HBHflyd: Flydende regning i SKL - 19610508
Bits:30004447 30004447 PDF 2,997,479 HBHfunc: Brug af SKL-funktioner - 19610508
Bits:30004448 30004448 PDF 3,436,758 HBHslager: Om udnyttelsen af sekvenslageret ved håndkodede programmer - 19610220
Bits:30002273 30002273 PDF 38,891 Hyberbolske funktioner cosh(x) og sinh(x) - 10. september 1960
Bits:30002274 30002274 PDF 285,441 IG 1: Integral af x fra a til b - 13.8.1960
Bits:30002272 30002272 PDF 76,347 Indlæsning af komprimeret 8-huls strimmel - 3. august 1960
Bits:30002257 30002257 PDF 79,073 Indlæsning af rettelse til tromle med trykning - 25.10.1962
Bits:30002280 30002280 PDF 161,499 Indsættelse og fjernelse af pseudo-KP-parenteser KP 4.8 - 10.9.1959
Bits:30004449 30004449 PDF 856,892 JJ2: "Indlæsning" af et ciffer til ARvadr. fra tastatur - 19590403
Bits:30004450 30004450 PDF 1,153,359 JJ6: Tromleadministration med overlap - 19600610
Bits:30004451 30004451 PDF 11,278,316 JJsort: Sortering og anden databehandling - 19601110
Bits:30004452 30004452 PDF 837,422 JV2: Orthogonal variansanalyse - 196209
Bits:30004453 30004453 PDF 10,685,331 KA1: Besselfunktionerne I0, K0, I1, K1 - 19600813
Bits:30002278 30002278 PDF 53,495 KP 4.28: "DASK" —> magnetbånd, KP 4.30: Magnetbånd —> "DASK" - 4-5-1961
Bits:30002281 30002281 PDF 86,291 KP 6.11, Udskrift fra Magnetbaand - 11 april 1960
Bits:30004454 30004454 PDF 3,595,050 KS61-3a: Aflever individ på magnetbånd - 19620728
Bits:30002270 30002270 PDF 70,211 Komprimeret 8-huls udlæsning - 3. august 1960
Bits:30002283 30002283 PDF 83,552 Komprimeret udskrift af bånd - 9. oktober 1962
Bits:30002275 30002275 PDF 154,871 Komprimeret, sedecimal udskrift fra ferrit- og/eller tromlelager KP 4,1
Bits:30002271 30002271 PDF 67,251 Kontrol af checksum paa komprimeret 8-huls strimmel - 3. august 1960
Bits:30002276 30002276 PDF 33,485 Kontrolindlæsning af KP 4,1 - strimmel. KP 4,2
Bits:30002284 30002284 PDF 155,371 LF 1: y = loga(x), (a = 2, e, 10) - 1.10.1958
Bits:30002285 30002285 PDF 378,575 M 17: Reelle, symmetriske matricer: Best. af egenværdier og egenvektorer (2 < n < 15) - 1.4.1959
Bits:30004455 30004455 PDF 2,890,816 MP1: Datasætselektion - 19610215
Bits:30004456 30004456 PDF 924,508 MP3: Teksttrykning - 19610322
Bits:30002286 30002286 PDF 167,442 MR 1: Reelle, kvadratformede matricer: Indlæsning og udlæsning (Ferritlager; 1 < n < 15) - 25.1.1960
Bits:30002287 30002287 PDF 305,952 MR 2: Reelle, kvadratformede matricer: Flytning, addition, subtraktion, multiplikation (Ferritlager; 1 < n <15) - 20.2.1960
Bits:30002288 30002288 PDF 527,698 MR 3: Reelle, kvadratformede matricer: Inversion (Ferritlager; 2<n< 15) - 5.2.1960
Bits:30004457 30004457 PDF 16,918,478 MRa: Reelle matricer: Determinantberegning - 19591024
Bits:30002289 30002289 PDF 122,571 NL 1 <---> NL 4 - 4.5.1961
Bits:30002290 30002290 PDF 106,692 NL 1 Kontrolprogrammernes tryksekvens - 8.6.1960
Bits:30002291 30002291 PDF 2,200,371 NL 5: Beskrivelse af konventionerne for brug af Indlæse= og Oversætterprogrammet NL 5 der læser DASK ALGOL samt NL 5-KODE. - Februar 1962
Bits:30002253 30002253 PDF 41,330 Nødvendig ændring af ALGOL-oversatte programmer - 2.10.62
Bits:30004458 30004458 PDF 1,057,051 OR1: Tekstoversættelse - 19610322
Bits:30004459 30004459 PDF 2,616,125 OR2: Radix sortering. - 19620410
Bits:30004460 30004460 PDF 1,848,675 OR3: Strimmelrettelsesprogram - 19620911
Bits:30002269 30002269 PDF 98,925 Omregning mellem DASK-tal og flydende tal og omvendt (med hensyntagen til skalafaktor).
Bits:30002312 30002312 PDF 136,395 Operationsliste 1
Bits:30002254 30002254 PDF 111,121 Operationstider for standardfunktionerne i DASK ALGOL - 10.7.1962
Bits:30002293 30002293 PDF 177,610 Overvaagning af NL 5 (ALGOL) - oversatte programmer i DASK - 13.8.1962
Bits:30004461 30004461 PDF 3,275,148 PA1a: Heltalstrykning. - 19611123
Bits:30004462 30004462 PDF 1,330,814 PM2: Trancendente ligninger - 19600318
Bits:30004463 30004463 PDF 3,014,347 PN4a: Interpolation, DASK-tal, i en tabel med ækvidistant argument - 19600211
Bits:30004464 30004464 PDF 1,994,631 PN5: Trykning af vinkler i tids- og bue-enheder (60-tal system) - 19600212
Bits:30002279 30002279 PDF 64,506 PRIMITIV OVERVAAGNING
Bits:30002277 30002277 PDF 86,422 Rettelser til magnetbånd KP 4.24 - 4-5-1961
Bits:30002295 30002295 PDF 29,292 Sammenligning: to baand - 9. oktober 1962
Bits:30002296 30002296 PDF 60,494 Sekvensudskrift - 21. februar 1961
Bits:30002309 30002309 PDF 93,268 Skøn over operationstiderne for rutinerne i det syede lager - Oktober 1961
Bits:30002301 30002301 PDF 81,704 Sortering af data på 4 båndstationer efter Radix-metoden - 10.4.1962
Bits:30004465 30004465 PDF 7,223,150 TAa: Tromleadministration - 19591016
Bits:30002297 30002297 PDF 120,900 TF 1: y = sin x, y = cos x - 1.10.1958
Bits:30004466 30004466 PDF 4,308,391 TFa: y=sin x y=cos x flydende tal - 19580607
Bits:30002294 30002294 PDF 67,228 Textoversættelse - 24. september 1962
Bits:30002262 30002262 PDF 42,885 Tilføjelse til DASK's operationsliste pr. 20.10.1959 - 20.10.1959
Bits:30002298 30002298 PDF 199,469 XF 1: y = a^x (a = 2, e, 10) - 1.10.1958
Bits:30004419 30004419 PDF 7,878,810 arctg: F(x) = 1/π arc tg x - 19570627

Links hertil