Onsdag den 18.maj 2016  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

APLBook

APL – de første 50 år

v. Gitte Christensen

Historien om APL fra de tidlige år og til i dag. APL har altid været et slutbrugerværktøj anvendt til problemløsning af eksperter i alt muligt andet end IT.

Anvendelsen af APL gennem tiden sættes af Gitte i relation til den teknologiske udvikling og udviklingen af software-udvikling som professionel disciplin.

Der afsluttes med en status af APL’s anvendelse i dag og et gæt på, hvad fremtiden kan bringe. Det er en personlig beretning baseret på førstehåndsudsagn fra de tidlige år og personlig erfaring gennem de sidste 33 år.

Gitte Christensen er uddannet Biolog og blev ”omskolet” til EDB i begyndelsen af 80’erne. Hun har arbejdet med APL siden 1983, først som konsulent siden som professionel udvikler af kommerciel software. Gitte Christensen leder nu Dyalog Ltd, verdens førende leverandør af APL, hvis APL system herhjemme blandt andre anvendes af SimCorp A/S. 

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.
Med venlig hilsen
Datahistorisk Forening

I forbindelse med at vi skal rømme ca. 30% af arealet i kælderen på Tapeten, er vi i gang med at gennemgå samlingen og udskille dubletter og andet, som vi ikke ønsker at bevare for eftertiden.

Vi tilbyder nu, at alle medlemmer kan komme og frit forsyne sig med de indtil nu udskilte effekter efter princippet “først til mølle”.

Loppemarkedet finder sted torsdag den 21.januar kl. 16 – 22 i kælderen på Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup. Se kortskitsen: https://goo.gl/maps/ihtEResf2nR2. Døren til kælderen er sidste dør på højre hånd inden rampen ned til kælderen.

Billeder af nogle af de udskilte effekter kan ses her: http://datamuseum.dk/wiki/Skydebane

Specielt vil vi skille os af med en samling indbundne årgange af ingeniørtidsskrifter, herunder både det gamle og det nye Ingeniøren fra 1892 og op til 1990’erne.

 

v. Anker Helms Jørgensen,
Associate Professor, PhD, IT-Universitetet

Tirsdag den 26.januar 2016 kl. 19.00

IT-Universitetet, Auditorium 3,  Rued Langgaardsvej 7, 2300 København S

DDHF-TeaserGrafik

Brugerfladerne til IT-systemer har gennemgået massive forandringer de sidste 70 år. Og bugerfladerne er blevet et etableret fænomen: der er ført retssager om dem, der er udstedt brugerfladepatenter, kultur- og medieforskere har studeret dem og de har optrådt i tegneserier. I dette arrangement præsenteres en række trin i brugerfladernes historie. Deltagerne i arrangementet inviteres til at karakterisere brud og lange linier i historien.

Anker Helms Jørgensen har været lektor i digitalt design på IT-Universitetet 1999-2015. Han har forsket og undervist i interaktionsdesign, computerhistorie og universitets-pædagogik. Han har tidligere været systemudvikler, konsulent i usability og lektor i informationspsykologi.

Se Anker’s Quiz og indlæg. Deltagernes bidrag til tavlen.

 

Konrad Zuse – faderen til verdens første fungerende computer
ved/  Professor Dr.-Ing. habil. Horst Zuse, Berlin

 Torsdag 12. november 2015,  kl. 16.00 – 18.00

 Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31 – 33, 1780 København V

Z3r Berlin

Datahistorisk Forening og IDA Historisk Teknologi, Hitek inviterer i samarbejde til ovenstående arrangement.

I 1941 designede og færdiggjorde Konrad Zuse i Berlin-Kreuzberg den Z3 maskine, der regnes for at være verdens første fungerende computer – dog med programmer lagret på eksternt medie. Konrad Zuses søn dr. Horst Zuse vil ved dette arrangement berette om sin fars bidrag til udviklingen af computeren, som vi kender den i dag. En udvikling som er rigt belyst på Deutsches Museum i München og på Deutsches Technikmuseum i Berlin.

Understøttet med videoklip vil Horst Zuse fortælle om den rent mekaniske computer Z1 og den elektromekaniske computer Z2 som Konrad Zuse udviklede før Z3. Horst vil beskæftige sig indgående med Z3, og vi skal høre om Z4 computeren som efter 2. Verdenskrig blev færdiggjort i Schweiz og installeret på ETH, Eidgenössische Technische Hochschule, i Zürich. Horst Zuse kommer endvidere ind på Z22 og Z23, der kan sammenlignes med de danske DASK og GIER computere.

Hvad der måske er mindre kendt er, at Konrad Zuse i 1949 var medstifter af virksomheden Zuse KG, der i sin levetid nåede at producere og sælge 251 computere til en samlet værdi af over 100 millioner DM. Og det fortjener også at blive nævnt, at Konrad Zuse i 1945 udviklede det, der kaldes verdens første programmeringssprog ”Plankalkül”.

Foredraget holdes på engelsk.

 

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Medlemmer af Ingeniørforeningen kan tilmelde sig elektronisk på: https://ida.dk/event/314808 .

Andre kan oprette en brugerprofil på https://service.ida.dk/loginsider/userregistration/  og kan derefter tilmelde sig elektronisk.

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

Torsdag den 22.oktober 2015  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Alexis

Alexis Køhl,
en dansk opfinder af bl.a. kryptoapparater

v. Niels Ole Faurholt,
leder af den historiske samling i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Slides

Alexsis Køhl (1846 – 1920) var gået helt i glemmebogen, da Niels Ole Faurholt tilfældigt fik fat i nogle af hans produkter og begyndte at forske lidt i hans meget omskiftelige liv. Alexis var som så mange opfindere af kryptoapparater overbevist om deres uovertrufne egenskaber. Han havde ikke mange succes’er, hverken med sine kryptoapparater eller med sine andre opfindelser og døde ensom i 1920. Niels Ole vil fortælle historien om Alexis Køhl og fremvise nogle af de overlevende apparater samt billeder af andre sager.
Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.
Med venlig hilsen
Datahistorisk Forening

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

Mandag den 23.marts 2015  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Palle H. Sørensen,
Mr. Digital Signatur i Danmark  

Slides

nem-id-300x191digital_signatur

 

Elektronisk borgerkort med PIN-kode var et af de væsentlige initiativer i Forsknings-ministeriets rapport ”Info-samfundet år 2000” fra oktober 1994. Tanken var, at kortet, ud over at skulle bruges til sikker fysisk identifikation, også skulle anvendes til borgernes elektroniske kommunikation til det offentlige. Initiativet led som bekendt en krank skæbne, og siden da har det offentlige taget flere tekniske og juridiske initiativer, der skulle fremme udviklingen af den digitale kommunikation mellem borgerne og det offentlige. Den digitale signatur har været et centralt omdrejningspunkt i disse initiativer, og næppe andre offentlige IT-initiativer har været så ”hyped” og haft så stor politisk og offentlig opmærksomhed.

Indlægget om den digitale signatur vil være en retrospektiv gennemgang af de offentlige initiativer, der har været taget siden ”Dybkjærrapporten” og frem til NemID, der i dag anvendes af mere end 5,5 mio. danskere og benyttes mere end 17 mio. gange om måneden. Der vil blive fokuseret på initiativernes processer, problemer og resultater – hvorimod teknikken bag den digitale signatur kun vil blive berørt overordnet.

Palle H. Sørensen modtog i 2009 Ingeniørforeningen IDA’s BIT-pris og i 2010 DANSK IT’s Ildsjælspris.

 

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

Med venlig hilsen

Datahistorisk Forening

Lørdag den 28.februar 2015 kl. 11.30 – ca. 18.00

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Se hvor det er: https://goo.gl/maps/HGWLa

Comal logo

Programmeringssproget COMAL fylder 40 år

COMAL blev designet af Børge R. Christensen fra Tønder Seminarium sammen med Benedict Løfstedt, DAIMI Aarhus Universitet i starten af 70’erne som en overbygning til BASIC. Det første rigtige COMAL program kørte i august 1974, og første version kaldet COMAL I udsendtes i februar 1975. Datahistorisk Forening markerer 40-året for COMAL med et åbent arrangement lørdag den 28.februar i Ballerup. Programmet for eftermiddagen ser således ud:

11.30 – 12.45  Åbent hus i samlingen (kælderen).
Se 10-12 kørende systemer med Comal.
Sandwich til kr. 20/pr.styk kan bestilles ved tilmeldingen. Øl/vand kr. 10.
Samlingen aflåses, og arrangementet fortsætter med indlæg i Lille Sal (en foredragssal andetsteds på Tapeten).

13.00 – 13.30 Sådan begyndte det i Tønder – Knud Christensen og Per Christiansen – Slides
Knud Christensen og Per Christiansen tog som studerende i Tønder i 1974
med ildhu fat på at implementere Børge’s og Benedict’s Comal, og allerede
ved årets udgang havde man en brugbar standalone version til Regnecentralens RC7000. Senere fulgte mange års yderligere arbejde med Comal.

13.30 – 14.00 Comal implementeringer på mange platforme – Freddy Kristiansen – Slides
Freddy Kristiansen skrev sin første COMAL fortolker til Sinclair ZX
Spectrum. Siden blev det til en stribe forskellige versioner inden Freddy i
1989 slog sig sammen med UniComal og var med til at lave COMAL til
Unix. Freddy forlod COMAL verdenen i 1991, for at gå til Dansk System
Industri og derefter Microsoft

14.00 – 14.30 Pause med salg af øl/vand – Hæfte med genoptryk fra “datalære”

14.30 – 15.00 Comal i folkeskolen – Erling Schmidt – Slides
Erling Schmidt startede med Comal på Aalborg Seminarium (ASDA) og
blev ansat på Sofiendalskolen, hvor Aalborg Skolevæsens dataafdeling
DAKS blev dannet. Formand for Datalæreforening fra dennes start og
sideløbende pædagogisk konsulent for Regnecentralen.

15.00 – 15.30 Comal i gymnasieskolen – Frank Bason – Slides
Frank Bason, Ph.D., underviste i fysik og matematik på Silkeborg
Amtsgymnasium i1971 – 2011, skrev bøger om Comal og udviklede
programmer til måling m.v. Har opbygget eget firma SolData Instruments.

15.30              Afrunding i Lille Sal.

15.30              Åbent hus fortsat i samlingen i kælderen med samvær og mulighed for
at arbejde med systemerne. Salg af øl/vand – kaffe/småkager gratis.

ca.18.00         Arrangementet slutter

______________________________________

Arrangementet er åbent for alle, og vi modtager gerne materiale om COMAL – artikler, anekdoter, bøger, blade, software mm. På http://datamuseum.dk/wiki/COMAL kan man se meget af det, vi allerede har i samlingen.

Tilmelding er nødvendig senest

Mandag den 23.februar
på telefon  3091 6285,
eller mail: tilmelding@datamuseum.dk

Husk ved tilmeldingen at oplyse, om du ønsker sandwich til kr. 20 pr. stk. og i givet fald hvor mange.

Vel mødt,

Dansk Datahistorisk Forening

Historien om DSI-TEKST fra 1984-1999

dsi-2

Anne Grethe Pind, M.Sc. i kemi,
grundlægger af Dansk System Industri ApS

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup, kl. 19.30

 Slides
Slides med noter

Anne Grethe Pind, som i 1980 grundlagde Dansk System Industri, vil give os ”Historien om DSI-TEKST fra 1984-1999” i billeder og ord.

DSI-TEKST blev udviklet af Thomas Hejlsberg, og Anne Grethe præsenterede den første udgave på Kontor & Data oktober 1984. Allerede et år efter introduktionen havde DSI-TEKST opnået en markedsandel på 16 % af tekstbehandlings-markedet i Danmark, og efter 3 år en markedsandel på 30 %.

Men DSI-TEKST var meget mere end tekstbehandling. Det var det første program, som totalt integrerede tekstbehandling, database og rapportgenerator. DSI-TEKST var legende let og indeholdt Telex, elektronisk mail og meget mere. Mange standardapplikationer blev udviklet både af DSI, af storkunder og af forhandlere, hvoraf nogle applikationer stadig kører.

DSI-TEKST blev anvendt af DSB, Politiet, Forsvaret og Justitsministeriet som en grund- bestanddel af deres daglige aktiviteter. DSI-TEKST opnåede salg gennem alle computer-forhandlere i Danmark, og det var oversat til tysk, norsk, svensk, spansk og engelsk.

Anne Grethe Pind vil også fortælle om de mange vanskeligheder, der er ved at starte et firma og ikke mindst drive det videre.

Anne Grethe Pind har siden 1999 været fuldtids kunstmaler og har galleri med egne malerier i 3 etager (Galleri Pind www.galleripind.dk), i egen bolig, Tjørnevej 6, Kgs. Lyngby. Her udbyder hun også sine malekurser.

 

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

 

Med venlig hilsen

Datahistorisk Forening

gl VP logo

Projektstyring i konfliktfyldt farvand med  store værdier og lille tolerance for fejl da værdipapirerne blev papirløse

Jens Bache, tidl. direktør for Værdipapircentralen

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

 

Jens Bache vil tale om projektet i Værdipapircentralen (VP) i 1980-83, hvor man afskaffede 50 millioner dokumenter og gik over til at håndtere milliarder af kroner elektronisk.

Projektstyring har ofte været en smertefuld proces. Flere faktorer kan få risikoen til at stige:

  • Projektets størrelse
  • Projektets kompleksitet
  • Ny og uprøvet organisation
  • Ny teknologi
  • Nyt applikationsområde
  • Modstridende brugerinteresser
  • Stor interesse fra offentlige myndigheder og politikere

VP projektet havde alle disse ingredienser, og Jens vil berette om dette højrisikoprojekt fra vedtagelsen af loven om en værdipapircentral i 1980 til systemet går i luften i påsken 1983. Indlægget drøfter nogle af de strategier vedrørende udvikling og styring, som var afgørende for projektet og dets succes.

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

 

Med venlig hilsen

Datahistorisk Forening

25 år med dataarkæologi

v/ Finn Verner Nielsen, Dansk Datahistorisk Forening

Torsdag 18.september 2014 kl. 19.30
Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup


I år er det 25 år siden, at dataarkæologerne startede deres arbejde i Ballerup. I den anledning vil foreningens formand se tilbage på dataarkæologernes arbejde siden 1989 og vise billeder fra de 25 år.

Slides fra præsentationen