Regnecentralen

Fra DDHFwiki
(Omdirigeret fra RC)
Spring til navigation Spring til søgning

Regnecentralen (eller RC) blev startet som et ATV institut. ATV, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, havde i 1948 nedsat et regnemaskineudvalg, som foreslog oprettelse af et institut, der skulle bygge og drive en elektronisk datamaskine og arbejde for at udbrede kendskab til og viden om datamaskiner i Danmark. I 1955 blev instituttet dannet under navnet Regnecentralen, Dansk Institut for Matematikmaskiner (Eng: Danish Institute of Computing Machinery, kilde: Digital Computer Newsletter Jan 1956) og de første medarbejdere ansat.

DASK

Takket være en engangsbevilling på 900.000 kr fra Staten lykkedes det - med hjælp fra det svenske Matematikmaskinnämnden - at bygge DASK, den første elektroniske datamaskine i Danmark, så den kunne indvies i februar 1958. DASK blev straks taget i brug til en række tekniske beregninger og snart også til administrativ databehandling. DASK kørte som servicecenter-maskine i ca. 10 år, hvor maskinen gradvis blev udbygget. Da DASK blev stoppet i 1967, kom et af de store skabe med elektronik til Teknisk Museum, og DDHF har en række mindre enheder i sin samling. (Navnet DASK står for Dansk Aritmetisk Sekvens Kalkulator.)

GIER

Allerede i 1959 gik RC i gang med at udvikle en ny datamaskine. Den fik navnet GIER (Geodætisk Instituts Elektroniske Regnemaskine, fordi Geodætisk Institut købte den første maskine), og der blev efterhånden bygget i ca. 50 stk. GIER, som blev solgt i Danmark og i adskillige europæiske lande både i Vest- og Østeuropa.

I 1964 blev RC reorganiseret som et aktieselskab samtidig med at virksomheden blev større. Aktiviteterne omfattede udvikling og salg af datamaskiner og hjælpeudstyr, servicecentervirksomhed og omfattende undervisningsvirksomhed, og der blev oprettet datterselskaber i flere europæiske lande. I 1972 blev det nødvendigt at tilføre ny kapital, Niels Ivar Bech, der havde været direktør helt fra starten, måtte gå af, og udviklingsaktiviteten måtte begrænses en del. Med skiftende ejere, og en konkurs i 1979, fortsatte RC dog frem til 1992, hvor Fujitsu i Danmark overtog nogle af aktiviteterne, mens RC ophørte som selvstændigt firma.

RC Produkter er henvisninger til de vigtigste af Regnecentralens datamaskiner og andre materiel-produkter.

Beskrivelser af Regnecentralens udvikling findes nedenfor under RC's Historie, og Personlige Beretninger om RC er erindringer skrevet af RC-medarbejdere.

Personer af særlig betydning for RC henviser til artikler om og af personer, der havde nøgleroller under Regnecentralens udvikling fra ATV-institut til datamaskin-producent.

Kildemateriale

Foreningens billedarkiv Datamuseum Fotos rummer bl.a. mange billeder fra Regnecentralen. En masse dokumenter fra Regnecentralens dokument-bibliotek er skannet og findes i RCSL arkivet, som rummer dokumenter, manualer og programmer med RCSL numre.

RC Produkter

Kronologisk orden:

RC's Historie

Personlige Beretninger om RC

  • A/S Scanips Norge 1964-1978. Historien om RC's første udenlandske datterselskab, skrevet af direktøren for Scanips Erik Ween i 2008.
  • RC Aalborg 1963-79. Erling Thomsens underholdende fortælling om livet i Regnecentralens Aalborg-afdeling. Skrevet 2004.
  • Mig og RC. Ole Klottrups historie om edb-branchens og Regnecentralens – specielt servicebureauets udvikling, skrevet 2008.
  • RC og jeg. Hans-Jørgen Hjort fortæller om sin tid på RC som koder (startet i 1962) og senere som sælger. Nedskrevet 2011.
  • RC og jeg - del 2. Hans-Jørgen Hjort fortæller om sin tid på RC 1967 til 1970. Nedskrevet 2014.

Personer af særlig betydning for RC

Diverse artikler