Da værdipapirerne blev papirløse – 3.november kl. 19.30

gl VP logo

Projektstyring i konfliktfyldt farvand med  store værdier og lille tolerance for fejl da værdipapirerne blev papirløse

Jens Bache, tidl. direktør for Værdipapircentralen

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

 

Jens Bache vil tale om projektet i Værdipapircentralen (VP) i 1980-83, hvor man afskaffede 50 millioner dokumenter og gik over til at håndtere milliarder af kroner elektronisk.

Projektstyring har ofte været en smertefuld proces. Flere faktorer kan få risikoen til at stige:

  • Projektets størrelse
  • Projektets kompleksitet
  • Ny og uprøvet organisation
  • Ny teknologi
  • Nyt applikationsområde
  • Modstridende brugerinteresser
  • Stor interesse fra offentlige myndigheder og politikere

VP projektet havde alle disse ingredienser, og Jens vil berette om dette højrisikoprojekt fra vedtagelsen af loven om en værdipapircentral i 1980 til systemet går i luften i påsken 1983. Indlægget drøfter nogle af de strategier vedrørende udvikling og styring, som var afgørende for projektet og dets succes.

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

 

Med venlig hilsen

Datahistorisk Forening

Dataarkæologi i Danmark – torsdag den 18.september kl. 19.30

25 år med dataarkæologi

v/ Finn Verner Nielsen, Dansk Datahistorisk Forening

Torsdag 18.september 2014 kl. 19.30
Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup


I år er det 25 år siden, at dataarkæologerne startede deres arbejde i Ballerup. I den anledning vil foreningens formand se tilbage på dataarkæologernes arbejde siden 1989 og vise billeder fra de 25 år.

Slides fra præsentationen

Arrangement om PAXNET – et dansk, pakkekoblet netværk – 14.maj 2014 på Tapeten

Onsdag den 14.maj 2014  kl. 19.30

 

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

 

PAXNET – et dansk, pakkekoblet datanet

 

Bent Bæk Jensen og Ole Brun Madsen har skrevet en bog om PAXNET – et X.25 baseret datanet, udviklet i et samarbejde mellem RECAU, JTAS, KTAS og Regnecentralen. Ved dette medlemsarrangement fortæller de historien om PAXNET.

Ole Brun Madsen, tidl. RECAU og JTAS
OBM slides del1 og del2

Indleder med at sætte scenen for PAXNET og fortæller hvorfor teleselskaberne bliver interesseret i datakommunikation, om standardiseringstiltag og om etablering af det umage samarbejde mellem JTAS, RC, KTAS og RECAU samt om teleliberaliseringen i 1980’erne. Afslutningsvist vil Ole Brun reflektere over, hvad der kom ud af indsatsen og komme ind på internationale relationer, EU’s betydning samt udnyttelsen af PAXNET kompetencen i andre sammenhænge. 

Bent Bæk Jensen, tidl. Regnecentralen og KTAS
BBJ slides

Efter Ole Brun’s indledning fortæller Bent Bæk om PAXNET’s tekniske opbygning, om OSI reference modellen og om hvilke tilslutninger, der var til PAXNET. Bent kommer også ind på PAXNET som offentligt netværk og på, hvilke kunder der var tilkoblet nettet.
 


Bogen om PAXNET vil være til salg ved arrangementet for Kr. 200 (pris i fri handel Kr. 250).

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.
 

Med venlig hilsen

Datahistorisk Forening

 

Arrangement om oversættere og sprog den 23/1-2014

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

Torsdag den 23.januar 2014  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Den historiske udvikling i oversættere og programmeringssprog

Peter Sestoft, professor IT-Universitetet

Slides 

Oversætterteknik har siden starten i 1950erne udviklet sig på flere måder, fra simpel scanning og parsing til avancerede typesystemer, og fra flerpassage-oversættere til enkeltpassage-oversættere og tilbage igen.

Samtidig har programmeringssprogene udviklet sig (fra assembler via Fortran og Pascal til fx Haskell og Scala), mens den gamle vision om et universelt mellemsprog UNCOL først i 1990erne er blevet nogenlunde realiseret i form af Java Virtual Machine og .NET Common Language Infrastructure.

Peter Sestoft giver et historisk overblik over udviklingen af oversætterteknik og tilgrænsende emner såsom programmeringssprog, programbiblioteker, operativsystemer, maskinsprog og mellemsprog.

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

 

Med venlig hilsen

Datahistorisk Forening

Arrangement om JPEG standarden – 30.oktober kl. 19.30

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

Onsdag den 30.oktober 2013  kl. 19.30

 

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

  

JPEG – en standard med danske rødder
Birger Niss, tidligere KTAS

Slides fra arrangementet findes her.

 

Siden slutningen af 80’erne er milliarder af digitale billeder blevet komprimeret med JPEG. I aftenens foredrag fortælles JPEG’s tilblivelseshistorie fra europæisk teleselskabsprojekt til interna-tional standard. Der gives en overordnet gennemgang af den algoritme, der benyttes i metoden og de parametre, der styrer kvaliteten. Til slut ses på moderne alternativer til JPEG classic, så som JPEG2000 og Googles nye WebP.  

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

 

Med venlig hilsen

Datahistorisk Forening

 

 

50års dagen for Christian Rovsing A/S – 1.september 2013 kl. 14.00

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening og ”Rovsingers” til

50 årsdagen for Christian Rovsing A/S

 

Søndag den 1.september 2013  kl. 14.00

Sted: Lautrupvang 2, 2750 Ballerup

 

Den 1.september 2013 er det 50 år siden, at Christian Rovsing A/S blev stiftet. Det markerer Dansk Datahistorisk Forening og ”Rovsingers” gruppen med et arrangement på dagen, søndag den 1.september 2013 om eftermiddagen.   

Christian F. Rovsing vil tale om Ariane projektet. Axel Hvidtfeldt, Ole Nymann og Claus Jepsen vil bidrage med deres oplevelse af pionerånd, sammenhold og samarbejdsrelationer i de tidlige år i virksomheden.

Axel Hvidtfeldts slides om CR-AS

Ole Nymanns slides om TOSCA

 

Pionertiden fik stor betydning for de mange hundrede medarbejdere og kom til at præge forholdene også i en række af de efterfølgende virksomheder i den danske dataindustri.

Datahistorisk Forening vil ved arrangementet endvidere overrække tidligere borgmester i Ballerup Ove E. Dalsgaard æresmedlemsbevis. 

 

Efter og mellem indlæggene vil der være mulighed for socialt samvær og en forfriskning.

Vi beder om tilmelding til arrangementet ved tilbagemelding til cra50@datamuseum.dk   

 

Vel mødt den 1.september 2013,
Datahistorisk Forening og ”Rovsingers”

Arrangement om software og systemer til processtyring – 4.juni kl. 19.00

Tirsdag den 4.juni 2013  kl. 19.00 – ca. 22.00

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

 Tidlig dansk software og systemer til processtyring 

 Peter Kraft, tidligere Regnecentralen (RC)
Slides om RC4000

I perioden fra 1966 til 1972 har datamaten RC4000 fra den først blev konstrueret været anvendt til overvågning og styring af industrielle processer. Peter Kraft vil skitsere en udvikling af edb-systemerne fra RC4000 først blev taget i brug til en kunstgødningsfabrik i Polen (Pulawy) over systemet til Vestkraft til systemet anvendt ved Nordkraft.  

Otto Vinter, tidligere Regnecentralen (RC) og Control Data (CDC)
Slides om proceskontrol med fortolker 

Overvågning og styring af procesanlæg på Vestkraft Blok 2 og Københavns Postterminal ved hjælp af et fortolknings princip.

Over et tiår blev et fortolkningsprincip for beskrivelsen af data opsamling og styring introduceret, udviklet, forbedret og udvidet; oprindeligt et simpelt beskrivelses- og eksekveringsværktøj, som kunne hjælpe kraftværkets ingeniører med at beskrive deres processer; til sidst et komplet softwareudviklings rammeværk til modellering, ledelse og styring af store, komplekse projekter inden for processtyring.  

Niels Badstue, tidligere Dansk Data Eletronik (DDE)
Slides om Supermax proceskontrol

Overvågning og styring af processer – forsyningsselskaber og telekommunikation.

I DDE’s allertidligste dage spillede bl.a. klimastyring på DTU og styring af Københavns Vandforsyning en rolle i virksomhedens opbygning.  Efterhånden gled tekniske løsninger i baggrunden til fordel for administrative systemer, hvor udviklingsenergien blev lagt. Da Supermax’en kom frem, opstod der nye muligheder, og Supermax Proceskontrol System blev udviklet som en standard applikation på Supermax’en. Indlægget beskriver tilblivelsen af systemet, systemets videreudvikling samt en række spændende løsninger fra ”Leakage Detection” i brændstofledninger, over bygasforsyning til telekommunikation i Danmark, på Færøerne og på Grønland. Herudover beskriver indlægget revitaliseringen af IPC/1 og baggrunden for tilblivelsen af Danmarks første, fuldt fjernprogrammerbare PLC.

                                                               – Pause –

Ole Feddersen, tidligere Christian Rovsing (CR)
Slides om proceskontrol hos CR

Udvikling af computerbaseret proceskontrol hos Christian Rovsing A/S op gennem 70’erne.

Computerbaseret proceskontrol foregik i starten ved at eksperimentere med simulering af såvel processer som computere på store mainframes. En større industriel løsning blev udviklet til Cementfabrikken Rørdal. Den var basis for et mangeårigt samarbejde med F. L. Smidth & Co om løsninger til forskellige platforme med afsæt i datastrukturer (målepunkter) og algoritmer til håndtering af målt/beregnet information. Erfaringerne blev samlet i produktfamilien ’COCON’, der siden blev kompletteret med et microprocessor-baseret dataopsamlingssystem, PAM.

 

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.

Særudstilling på Post og Tele Museum

Danskerne og datamaterne, 50 års samspil med computerne

Dansk Datahistorisk Forening har fået mulighed for at åbne en særudstilling i samarbejde med Post & Tele Museet i hjertet af København.

Udstillingen åbnede den 9. februar på adressen Købmagergade 37 og kan ses frem til 11.august. Udstillingen findes på 4. sal, og er åben dagligt i museets åbningstid mellem kl. 10 og kl. 16. Der er gratis adgang.

Se yderligere her: https://www.ptt-museum.dk/museumsposten/sidste_nyt/?id=328

Udstillingen vises over 3 adskilte rum. Hvert rum indeholder IT genstande fra henholdsvis 60’erne, 80’erne og 00’erne. Hele udstillingen bindes sammen med en forbindelsesgang og tidslinje med markante begivenheder, personligheder og komponenter. 

 

Som sideløbende tema viser vi udviklingen i computerspil, spændende fra NIMBI for GIER fra 1963, over en levende demo af 80’ernes OsWald  spil fra Silver Rock til 00’ernes spilkonsoller med ”Max & the Magic Marker” fra Press Play.

I rummet der beskriver 60’erne står et kabinet fra en GIER maskine på datidens edb-gulv. Selve maskinen er naturligvis ikke operationel, men NIMBI spillet afvikles naturtro med GIER simulatoren og en kopi af den originale spilleplade.  Hermed genskabes Danmarks første konsol-computerspil til lejligheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rummet fra 80’erne ser vi PC’ens indmarch på arbejdspladsen og i hjemmet. I 80’erne blev hjemmecomputeren et stadig mere almindeligt syn, og her var det ikke kun behovet for hjemmearbejdspladser, der drev lysten, men muligheden for at lade sig suge ind i de farverige digitale verdener som computerspillene lokkede med. I udstillingen kan man prøve et ægte 80’er-spil, som mange har set, men få har prøvet. ”OsWald” kunne i slutningen af 80’erne spilles, hvis man var heldig nok til, via telefonen, at komme igennem til TV2’s Eleva2ren. Med sin trykknaptelefon kunne man styre den charmerende isbjørn fra isflage til isflage.

 

 

 

 

I 00’erne har vi informationssamfundets indmarch.  Hvor computere i 80’erne primært blev brugt til at effektivisere, handler det i 00’erne om at skaffe sig informationer og viden. Informationssamfundet er opstået. Der er internetforbundne computere over alt og i næsten alt. Dette gælder også for computerspillene, som hermed også bliver en platform for socialt samvær. Vi viser en spilkonsol med det dansk udviklede spil ”Max & the Magic Marker” hvor moderne interaktion ydermere anvendes til at forme selve spillet. 

 

 

 

 

 

 

I alle rum vil der også vises en række andre tidstypiske effekter, som jeg er sikker på vil vække genkendelsens glæde hos mange og vække nysgerrigheden hos andre. Tænk fx på en ”hard disk” med en skive i rustfrit stål, og en diameter på 75 cm.

 

Flere billeder fra udstillingen her.

Invitation til arrangement på Post og Tele Museum d. 13. februar 2013

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

 

Onsdag den 13.februar 2013  kl. 19.00 – ca. 22.30

Sted: Post og Tele Museum, Købmagergade 37, 1150 København K

3 danske computerspil
fra de sidste 50 år

 

I år fejrer vi DASK’s 55 års fødselsdag ved et arrangement på Post og Tele Museum i Købmagergade med indlæg om 3 danske computerspil fra de sidste 50 år. Efterfølgende vil der være mulighed for at se nærmere på den særudstilling, som foreningen har lavet sammen med museet. De 3 indlæg er ved: 

Søren Lauesen – om Regnecentralen og Piet Hein’s NIMBI spil:
NIMBI Præsentation

Ivan Sølvason – om Silver Rock og OsWald og HUGO spillene
OsWALD og Hugo præsentation

Lasse Jacob Middelbo Outzen – om Press Play og ”Max & the Magic Marker”
MaxPresentation

Vi har valgt ovenstående computerspil til at illustrere udstillingens tema, som handler om kommunikation med computeren gennem 50 år – i 60’erne, i 80’erne og i 00’erne.

Der vil være mulighed for selv at prøve spillene i udstillingens 3 rum på 4.sal. NIMBI spillet dog ikke på en kørende GIER maskine, men med det originale program afviklet på Mogens Kjær’s simulator og med en kopi af den originale spilkonsol!

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager.

NB!  Deltagerantallet er begrænset til 75 personer. Først til mølle tilmelding til pt@datamuseum.dk er nødvendig senest  6.februar 2013.

Med venlig hilsen,

Dansk Datahistorisk Forening