Indkaldelse til generalforsamling 2012

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 26. april 2012 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på ”Tapeten”, Magleparken 3-5, Ballerup

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. V alg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning 2011/2012
 3. Foreningens fremtidige aktiviteter
 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen. Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2012 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

Valg i henhold til pkt. 7:

Bestyrelsesvalg:

 1. Finn Verner Nielsen (på valg, villig til genvalg)
 2. Mogens Strange (på valg, villig til genvalg)
 3. Mogens Kjær  (ikke på valg)
 4. Poul Testmann (på valg, villig til genvalg)
 5. Christian Gram  (ikke på valg)
 6. Erik Lorenz Petersen (på valg, villig til genvalg)

Bestyrelsessuppleanter:

 • Ole Nørgaard Nielsen (på valg, villig til genvalg)
 • Henrik Jacobsen  (på valg, ønsker ikke genvalg)

Revisorer:

 • Leif Jepsen (på valg, villig til genvalg)
 • Henrik Jørgensen (på valg, villig til genvalg)

Revisorsuppleant:

 • Peter Sørensen

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at indbetale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen:

Datahistorisk udstilling på Post og Tele Museum

Museumsinspektør Martin Johansen og Finn Verner Nielsen orienterer om udstillingens tema(er) og hvilke opstillinger vi regner med skal indgå. Emnerne drøftes, og medlemmerne vil blive opfordret til deltagelse i det videre arbejde, såfremt de har interesse for de valgte områder.

Statens it-politik gennem 50 år

Poul Bernt Jensen, tidligere Administrationsdepartement, holder et indlæg om Statens it-politik gennem 50 år. Ved den efterfølgende paneldebat deltager bl.a. Peter Lee Sørensen, tidligere kommunedata, og Erik Raben, tidligere Datacentralen, og beretter om udvalgte it-projekter fra 80’erne og 90’erne.

Se invitation.

 

Slides fra arrangementet:

Poul Bernt Jensen – Statens it-politik

Peter Lee Sørensen – Adgang til skattedata 

Erik Raben –  Statens DataNet, protokoller

 

DASKs fødselsdag 2012

I år har vi valgt at flytte det traditionsrige arrangement i februar til mandag den 20.februar, hvor emnet bliver “IBM i Danmark gennem 100år” – se invitation hér.

Arrangementet foregår hos IBM i Lundtofte på Nymøllevej 91 med start kl. 19.30. Ud over de annoncerede indlæg regner vi med, at der vil være mulighed for at se et antal IBM effekter af historisk interesse.

Links til Sørens og Prebens præsentationer.

GIER’s 50 års fødselsdag

Onsdag den 14. september 2011 kl. 17-21

Sted: Tapeten Lille Sal,
Magleparken 3-5, 2750 Ballerup

Fejring af 50-året for GIER
– den første danske serieproducerede datamaskine

I sommer er det 50 år siden, at GIER blev overdraget til Geodætisk Institut og det vil Datahistorisk Forening markere ved et festarrangement onsdag den 14. september kl. 17-21 i den store sal på foreningscentret Tapeten i Ballerup. Se kort her. Der vil være opsat skilte, der viser vej til den store sal.

Program for arrangementet er som følger:

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager samt særligt inviterede.

Tilmelding til arrangementet er påkrævet senest den 2.september til gier50@datamuseum.dk eller telefonisk til Finn Verner Nielsen på 3091 6285.

Medlemmer der tidligere har tilmeldt sig, bedes venligst gen-tilmelde sig.

Med venlig hilsen

Dansk Datahistorisk Forening

Invitation til arrangement om Rovsing

Fredag den 17.juni 2011 kl. 17.00

Sted: Tapeten, Magleparken 3-5, 2750 Ballerup

Netværk ud over alle grænser
Projekter og teknologi hos Christian Rovsing A/S i 70’erne og 80’erne

 

Ude og hjemme med Rovsing

ved
Allan Bo Rasmussen

Allan Bo Rasmussen vil fortælle om sine første erhvervserfaringer hos CR A/S.

“Som nyuddannet civilingeniør i 1979 blev jeg i løbet af få dage udstationeret med ansvar for systemafdelingen i det europæiske rumfartscenter (ESOC) i Darmstadt, Tyskland. Denne udfordring gav hårrejsende oplevelser i kontrolrummet og erfaring med et af verdens største programkomplekser under den højeste kvalitetskontrol. I 1983 gik turen til Danmark som systemarkitekt hos Christian Rovsing i Ballerup, hvor vi designede et nyt netværk til American Airlines’ reservationssystem (SABRE). Udfordringen var at designe et netværk, som skulle kunne vokse til den 10-dobbelte kapacitet, mens det blev installeret. Men det vidste vi ikke, da vi startede…”

Slides som PDF.

Hvad var ideerne og historien bag Rovsings netværksløsninger

ved
Hans J. Jakobsen

Hans J. Jakobsen vil fortælle om ideerne og historien bag Rovsings netværksløsninger.

“Hvilke problemer skulle løses, hvordan gjorde vi det og hvordan udviklede det sig.”

 • Eksempler på projekter
 • Hvordan relaterer det til nutidens tanker og ideer for IT og kommunikation
 • Krydret med lidt anekdoter og minder.

Slides som PDF.

Forsvarets Integrerede Kommunikations System – FIKS

ved
Jørgen R. Vahlstrup

Fra slutningen af 70’erne blev der arbejdet på en af de største omvæltninger for Flyvevåbnets signaltjeneste, nemlig at indføre den tids moderne datateknik som afløser for fjernskriverne.

Efter lang tids arbejde blev man enige om et nyt system, som blev døbt Forsvarets Integrerede Kommunikations System (FIKS), og firmaet Chr. Rovsing A/S blev valgt som leverandør.

Jørgen R. Vahlstrup vil fortælle mere om FIKS.

Slides som PDF.

For medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding til pt@datamuseum.dk nødvendig senest 13.juni.

Med venlig hilsen

Dansk Datahistorisk Forening

Bevaring af den danske digitale kulturarv

Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00

Sted: Ingeniørhøjskolen, Lautrupvang 15, 2750 Ballerup

(Hovedindgangen, følg derefter gangen til venstre til auditorium X 1.80 i Elektro/stærkstr. afd. X)

Bevaring af den danske digitale kulturarv

Til alle tider har mennesket ønsket at bevare. Vores museer, biblioteker og arkiver er spækket med kunstgenstande, bøger, breve, billeder og andet materiale, som vi ønsker at tage vare på af historiske, kulturelle, videnskabelige eller retslige grunde. Digital bevaring kan defineres som de aktiviteter, man skal udføre for at sikre, at det digitale materiale, man ønsker at bevare, er tilgængeligt og forståeligt på langt sigt. Med langt sigt menes i denne forbindelse blot, at man ønsker at bevare sit digitale materiale så længe, at der er grund til at forudse problemer på grund af medieteknologi, medietilstand, formater eller kompatibilitet. Ved dette arrangement skal vi høre dels om de nationale tiltag til bevaring af den danske digitale kulturarv specielt vedr. indsamling, arkivering og bevaring af den danske del af internettet, dels om et græsrods tiltag fra et af foreningens medlemmer.

Grethe Jacobsen, Afdelingsleder, Pligtafleveringsafdelingen, og
Birgit Henriksen, Afdelingsleder, Digital Bevaring, Det Kongelige Bibliotek

fortæller om bibliotekets opgaver med og strategi for indsamling af den digitale kulturarv, både i fysisk form og på nettet.

Grethe Jacobsens slides.

Birgit Henriksens slides.

Mads Jespersen, DDHF medlem

Problemstillinger ved bevaring og håndtering af digitale data fra 5.25″ floppy disketter

Mads fortæller om aktiviteterne omkring bevaring af dansk digital kulturarv fra Commodore 64, om faldgruber ved dataoverførsel til moderne medier, om levetiden for data på 5.25″ floppy disketter og om Virus på Commodore 64 !!

Mads’ slides.

For medlemmer med evt. ledsager

Med venlig hilsen

Dansk Datahistorisk Forening

Invitation til arrangement om bevaring af den danske digitale kulturarv

Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00

Sted: Ingeniørhøjskolen, Lautrupvang 15, 2750 Ballerup

(Hovedindgangen, følg derefter gangen til venstre til auditorium X 1.80 i Elektro/stærkstr. afd. X)

Til alle tider har mennesket ønsket at bevare. Vores museer, biblioteker og arkiver er spækket med kunstgenstande, bøger, breve, billeder og andet materiale, som vi ønsker at tage vare på af historiske, kulturelle, videnskabelige eller retslige grunde. Digital bevaring kan defineres som de aktiviteter, man skal udføre for at sikre, at det digitale materiale, man ønsker at bevare, er tilgængeligt og forståeligt på langt sigt. Med langt sigt menes i denne forbindelse blot, at man ønsker at bevare sit digitale materiale så længe, at der er grund til at forudse problemer på grund af medieteknologi, medietilstand, formater eller kompatibilitet. Ved dette arrangement skal vi høre dels om de nationale tiltag til bevaring af den danske digitale kulturarv specielt vedr. indsamling, arkivering og bevaring af den danske del af internettet, dels om et græsrods tiltag fra et af foreningens medlemmer.

Grethe Jacobsen, Afdelingsleder, Pligtafleveringsafdelingen, og
Birgit Henriksen, Afdelingsleder, Digital Bevaring, Det Kongelige Bibliotek

fortæller om bibliotekets opgaver med og strategi for indsamling af den digitale kulturarv, både i fysisk form og på nettet.

Grethe Jacobsens slides.

Birgit Henriksens slides.

Mads Jespersen, DDHF medlem

Problemstillinger ved bevaring og håndtering af digitale data fra 5.25″ floppy disketter

Mads fortæller om aktiviteterne omkring bevaring af dansk digital kulturarv fra Commodore 64, om faldgruber ved dataoverførsel til moderne medier, om levetiden for data på 5.25″ floppy disketter og om Virus på Commodore 64 !!

Mads’ slides.

For medlemmer med evt. ledsager

Med venlig hilsen

Dansk Datahistorisk Forening

Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening

Onsdag den 23. marts 2011 kl. 16.00

Sted: Tapeten, Magleparken 3-5, 2750 Ballerup

“Hvordan verdens hurtigste strimmellæser RC2000 blev til”
ved
Kurt H. Andersen

Kom og hør en beretning om Regnecentralens største salgssucces RC2000: Hvor kom ideen fra, hvordan foregik konstruktionen, og hvorfor blev den tekniske udformning som den blev.

Bemærk, at arrangementet starter kl. 16.

Med venlig hilsen

Dansk Datahistorisk Forening